Projekter på SMK

I dag har vi digitale vandmærker. For 500 år siden gik man til papirmageren og fik sit personlige logo.

I dagens Europa kan man gå på internettet og bestille papir med eget vandmærke. Eller lægge sit vandmærke i de digitale formater man sender ud i verden. Også papirfabrikkerne lægger deres logo i papiret i form af et vandmærke.

Mange hundreder år tilbage gjorde velhavere det samme. Det foregik i stedet hos papirmageren, som med metaltråd syede kongens og adelens vartegn ned på den trådramme papiret blev fremstillet på.

Også papirmageren og papirmøllen valgte at have deres eget logo i de håndlavede papirer.

Når kunstnere som Peter Paul Rubens, Leonardo da Vinci, Michelangelo – for at nævne nogle af de store kunstnere - skulle bruge papir til en tegning, gik de til den nærmeste papirhandler og købte ind.

Ved hjælp af vandmærkerne kan man se hvilken papirmager eller papirmølle disse papirer stammer fra. Vandmærkerne kan således hjælpe til med at tidsbestemme en tegning eller et tryk. Vandmærket kan også give et fingerpeg om hvilket geografisk område kunstneren kan have bevæget sig i.

Hvis man har flere tegninger uden at være sikker på kunstnerens identitet, kan kendetegn i papiret og papirets vandmærke være udslagsgivende.

En aktiv open source database med vandmærker i kunstværker på papir
På Statens Museum for Kunst (SMK) findes der store samlinger af mesterværker udført på papir, der bærer vandmærker. På Konservatorskolen i København findes en stor samling papirer med vandmærker fra danske papirmøller.

Projektsamarbejdet har til formål at oprette en database med vandmærker i kunstværker på papir, med henblik på papir- og kunsthistorisk anvendelse på dansk og internationalt niveau.

De første værksamlinger der dokumenteres vil stamme fra Statens Museum for Kunst og Konservatorskolen.

Gennem årene har kunsthistorikere og konservatorer dokumenteret vandmærker ved hjælp af ringe tekniske hjælpemidler i form af overførsler ved håndaftegning, langsommelige røntgenoptagelser og unøjagtige fotooptagelser.

Siden 2002 har specialister fra EU arbejdet med digitale dokumentationsmuligheder og er nået frem til en lavspændingsrøntgen med store fordele. Metoden er hurtig og med nøjagtig gengivelse. Det er ufarligt for kunstværkerne og informationerne er digitalt tilgængelige.

Senest (nov. 2009) har en pilotoptagelse med røntgenudstyret på SMK, koblet til indlånt scannings- og softwareudstyr, givet meget lovende resultat.

Når de digitale foto- og røntgenoptagelser er foretaget skal de kobles til ”The Memory of Paper” som er en aktiv open source database udviklet og færdiggjort 2009 af EU-fondsprojektet ”Bernstein”.

Der søges p.t. økonomiske midler til et Europeana-Imperealle-projekt via EU, hvor SMK opføres som partner. I projektforslaget vil indgå mestertegninger fra SMK’s samlinger.

Projektgruppe
Dr. Jørgen Wadum, Bevaringschef - projektejer, SMK
Anja Scocozza B.Sc. i kunst på papir, projektleder, SMK
Chris Fischer titel, Mag. Art., Center for Tegnekunst, SMK
Ingelise Nielsen PhD., leder af Grafisk Linje, Konservatorskolen, Kbh.

Skrevet af:
Anja Scocozza

Senest opdateret: 26.aug.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo