Støt museet

Om skattefradrag for gaver til SMK

Vær med til at bevare kulturarven
Når du eller din virksomhed støtter SMK, hjælper du os med at bevare og videreformidle den danske kulturarv – fra maleriets begyndelse til morgendagens kunst. Bidrag kan således være med til at sikre nuværende såvel som senere generationers kendskab til dansk og international kunst i verdensklasse.

Skattefradrag for gaver

I 2012 trådte nye skattelovgivningsbestemmelser i kraft, som giver skattemæssige fordele til giveren. Siden 1. januar 2012 har det således været muligt for virksomheder, privatpersoner, fonde, dødsboer mv. at fradrage værdien af gave i større omfang end tidligere.

For privatpersoner er fradraget et såkaldt ligningsmæssigt fradrag med en skatteværdi på ca. 30 %. Dvs. giver du en gave til en værdi af 1.000 kr. er din skattemæssige besparelse ca. 300 kr. Bemærk, at skatteværdien kan variere fra indkomstår til indkomstår.

Du finder nedenfor mere information for både virksomheder og private om fradragsret ved donation af gaver til SMK.

Er der en grænse for værdien af gaven?
Reglerne indeholder ikke nogen beløbsmæssig øverste grænse eller en grænse i forhold til værdien af gaven. Der er dog en minimumsgrænse for værdien af gaven på 500 kr. og det er et krav, at SMK skal ønske at modtage gaven.

Det er SMK der skal dokumentere værdien af gaven og det er SMK der afholder udgiften til evt. sagkyndig skønsmand i den forbindelse.

Hvilke gaver giver ret til fradrag?

  • Privatpersoner/ikke erhvervsdrivende gavegiver: Kunstværker og kulturhistoriske genstande kan fradrages. Pengegaver kan ikke fradrages.
  • Erhvervsdrivende gavegiver - Selskaber og andre erhvervsdrivende virksomheder samt fonde og dødsboer, der driver erhverv: Både kunstværker og kulturhistoriske genstande samt pengegaver kan fradrages.

Modydelser eller betingelser stillet af gavegiver

Du/din virksomhed har kun fradragsret, hvis der ikke ydes en modydelse. Det er altså en betingelse, at der skal være tale om en gave som defineret i dansk ret: Der skal være tale om en vederlagsfri overdragelse, der fremtræder som et udslag af gavmildhed.

Er gaven et bidrag til anlægsprojekt, skal SMK indhente godkendelse inden gaven kan accepteres.

Hvis gaven til SMK er forbundet med en modydelse, eller hvis der stilles betingelser for gaven, er der ikke fradragsret. Dog kan der for erhvervsdrivende være fradrag for udgiften efter reglerne om sponsorbidrag og repræsentationsudgifter.

Indberetning og selvangivelse

SMK indberetter værdien af gaven til SKAT. Gavegiver sørger for at medtage gaven i sin selvangivelse.

Bemærk, at der kan gælde særlige regler i din/jeres situation, som afviger fra ovenstående eller ikke er beskrevet ovenfor.

Læs mere om gaver og fradrag på SKATs hjemmeside.

Senest opdateret: 30.nov.2015
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo