Nyheder

Forside af bogen "Dialogbaseret undervisning - kunstmuseet som læringsrum" af Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn.

Bag om | 21.jun.2012

Kunstmuseet som læringsrum

Hvad er dialogbaseret undervisning, og hvordan kan den udfolde sig på et kunstmuseum? Ny bog viser vej.

Nanna Bernhardt, Leder af Skoletjenesten på Statens Museum for Kunst, har i samarbejde med Line Esbjørn, Leder af Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum, og Olga Dysthe, professor i pædagogik, skrevet en bog om dialogbaseret undervisning på kunstmuseer.

Museumspædagogik

Bogen handler om, hvordan dialogbaseret undervisning kan forløbe i praksis, og om de udfordringer og muligheder dialogbaseret undervisning bærer med sig.

Bogen giver et indblik i, hvordan erfarne museumsundervisere møder børn og unge. Med udgangspunkt i syv museer beskrives syv undervisningsforløb, hvor børn og unge udfordres til nysgerrigt og kreativt at udforske temaer, udveksle synspunkter og udvikle nye tanker og idéer. Museernes demokratiske dannelsesrum bliver på den måde knyttet til elevernes egen verden samtidig med, at den flerstemmighed der ligger i alle skoleklasser udnyttes og øger læringspotentialet.

Fra kunstmuseum til skoleklasse

Gennem bogen får du som læser indblik i, hvordan eleverne bliver engagerede i diskussioner som eksempelvis historie, bæredygtighed og identitet gennem varierede undervisningsformer, aktiv elevdeltagelse og udgangspunkt i kunsten.

Selvom bogen tager udgangspunkt i kunstmuseernes virkelighed, og eksemplerne derfor også er hentet derfra, kan undervisningsformen alligevel godt overføres til skolernes egne læringsrum - i alle fag og på alle klassetrin.

Bogen, Dialogbaseret undervisning - kunstmuseet som læringsrum, udkommer i slutningen af juni og kan bestilles på Skoletjenestens hjemmeside.


Sagt om bogen

Uundværlig! Et referenceværk for alle, der arbejder med børn og unge på kunstmuseer. Skarp, grundig og informativ.
- Line Daatland, konservator ved Kunstmuseerne i Bergen

En af de mest inspirerende og fagligt interessante bøger, jeg længe har læst, med et indhold, der har relevans langt ud over museumspædagogikken. Meget opildnende læsning!
- Ove Eide, lektor i norsk og mediefag samt udviklings- og fornyelsesleder ved Firda videregående skole.

Senest opdateret: 18.nov.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo