Hvem er vi
SMK's bygning

© SMK på Flickr: Billede uploadet af Oliver Matthews.

Organisation

Med 180 fuldtids- og deltidsansatte er SMK landets største kunstmuseum, hvis samlinger består af over 700 års kunst.

Medarbejderne er fordelt på syv afdelinger: Administration, Bevaring, Direktionen, Drift og Sikkerhed, Formidling, Kommunikation samt Samling og Forskning.

Administration

Afdelingen har ansvaret for personale, regnskab, økonomi og budgetter samt IT og journalisering.

Bevaring

Konservatorerne fører tilsyn med kunsten, konserverer og restaurerer skader og forebygger, at nye opstår. Afdelingen forsker i værktilblivelse, materialevalg, samt hvorledes disse forandres over tid. Afdelingen står også for registrering, lån af værker og fotografering. Afdelingen deltager i CATS – et center for kunstteknologiske studier og bevaring.

Direktionen

Afdelingen har det overordnede ansvar for fundraising og udstillingsproduktion samt ledelsesansvar.

Drift og Sikkerhed

Afdelingen varetager den daglige drift af museet og ansvarlig for sikkerheden på museet.

Formidling

Afdelingen arbejder med formidlingen af kunsten. Det sker blandt andet i form af udstillingstekster, apps, film og kataloger. Afdelingen står desuden for publikumsservice og arbejder sammen med museets unge frivillige kunstpiloter i ulk – Unges Laboratorier for Kunst.

Kommunikation

Afdelingen står for ekstern kommunikation; herunder presse, museets hjemmeside og sociale medier, markedsføring, scenearrangementer, oplevelseskommunikation, sponsorater og samarbejde med erhvervslivet samt events og udlejning af lokaler.

Samling og Forskning

Afdelingen forsker i museets samlinger og formidler resultaterne i forbindelse med udstillinger og publikationer. Til afdelingen hører desuden Forskningscenter for Tegnekunst.

Senest opdateret: 29.apr.2015
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo