Projekter på SMK

Dublering af Guldalderens malerier, den mekaniske effekt målt på fugt og temperatur følsomhed.

Malerens valg af materialer er med til at afgøre et kunstværks bevaringstilstand 200 år efter. Mere eller mindre olie i grunderingen kan f.eks. være bestemmende for om farvelaget revner og falder af. Også forhold som opbevaring, klima og tidligere konserveringer er vigtige for bevaringen af malerier. Projektet indebærer derfor både studier af 1800 tallets danske maleteknikker, gennemgang af tidligere konserveringsrapporter og mekaniske forsøg med modeller af malerier. Arbejdet skal supplere vores viden om, hvordan forskellige metoder og materialer virker, når vi skal konservere 1800 tallets oliemalerier på lærred

Ph.d. projekt, Cecil Krarup Andersen

Projektet er et samarbejde mellem Kunstakademiets Konservatorskole, Statens Museum for Kunst og Smithsonian Institution i Washington. Det tager udgangspunkt i oliemalerier på lærred fra den danske Guldalder (første halvdel af 1800 tallet) i Statens Museum for Kunsts samling. Formålet er at studere de mekaniske- og bevaringsmæssige konsekvenser af dublering samt eventuelle æstetiske effekter.

En dublering er en konserveringsmetode, der indebærer, at man forstærker et maleri fra bagsiden typisk med et lærred, der klæbes fast på det originale lærred. Denne teknik er omtrent lige så gammel som malerkunsten selv. Den har igennem tiden været benyttet med mange forskellige argumenter for diverse metoder og materialer. De aktuelle metoder til dublering baseres på viden fra mekaniske tests og analyser af det ældede maleris forskellige lag. De tager udgangspunkt i en teori om, at dubleringen skal være det, i mekanisk forstand, stiveste lag i den ”sandwich”, der udgør et maleri: farvelag, grundering, lærred og dubleringsmateriale, for at forhindre farvelaget i at udvikle revnedannelser.

De aktuelt benyttede teknikker til dublering vil blive udvalgt og undersøgt i forhold til den materialemæssige beskaffenhed i dansk Guldalders malerier. Projektet vil dog have en bredere international relevans, idet danske 1800-tals malerier teknisk set kan sammenlignes med samtidige udenlandske skoler. Viden om maleteknik er afgørende for udvælgelsen af metode og materialer til dubleringen. I projektet afprøves i praksis ovennævnte teori om, at dubleringsmaterialerne skal udgøre det mekanisk stiveste lag, dvs. det skal være minimalt tilbøjeligt til at ændre dimensioner ved mekanisk spænding. Det er velkendt, at ældede oliefarvelag kun kan tåle en ganske lille belastning før de revner, hvilket forstærker kravene til dubleringsmaterialernes mekaniske egenskaber.

Projektet kan inddeles i tre faser, hvor den første er en teknologihistorisk undersøgelse af dansk Guldalders malerier og en karakteristik af deres skader. Der vil desuden være en gennemgang af de konserverende behandlinger Guldaldermalerierne har fået over tid og disses konsekvenser.

Næste fase er en undersøgelse af dubleringer, bredt forstået, og deres virkning på maleriets mekaniske egenskaber, hvilket undersøges ved hjælp af mekanisk trækprøvning. I sidste fase kombineres den indsamlede viden, således at man opnår ny indsigt i, hvordan dubleringer virker på dansk Guldalders malerier, og hvordan vi evt. kan optimere behandlingerne.

Projektet kombinerer flere forskellige discipliner for at få et fyldestgørende resultat. Æstetik og teknologihistorie kombineres med mekanisk testning og analyse af forskellige dubleringsteknikkers bevaringsmæssige indflydelse på værket. Målet er at analysere og optimere konserverende behandlinger af danske Guldaldermalerier og andre 1800-tals malerier.

Senest opdateret: 26.aug.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo