Projekter på SMK

Blomstermaleriernes hemmeligheder

Dyk ned under overfladen på malerierne i Gottorfer Codex og udforsk hvad der ligger skjult under farvelaget. I 2013 kunne du komme helt tæt på malerierne og detaljerne i udstillingen Blomster og Verdenssyn.

Afsløring af teknik og metode
Under overfladen på mange malerier ligger hjælpestreger gemt. Tegninger som kan give en bedre forståelse for, hvordan kunstneren arbejdede. De kan fortælle om kunstnerens teknik, fremgangsmåde og om hans eller hendes metode og færdigheder. Det viser os også kunstnerens søgen frem mod et bestemt udtryk og om muligheder, der er afprøvet og forkastet.

Også i Gottorfer Codex kan man dykke ned under overfladen, og få et dybere indblik i Hans Simon Holtzbecker blomstermalerier. Undersøgelser af undertegningerne viser, at kunstneren benyttede undertegningen forskelligt alt efter, om det var kompliceret eller enkelt motiv.

Fig. 1. Detalje af blomst på fol 18 i bog 3. Man kan ses at undertegningen er brugt til at lave en kontur med i blomsterbladene, mens den ene streg i stilken mere angiver, hvor på pergamentet kunstneren ønskede stilken placeret.

Synlige streger
Holtzbeccker vekslede mellem at bruge en bred, kraftig streg og tyndere, mere luftige streger, som er med til at modellere kronbladet og antyde en tredimensionalitet. I kronbladene i billedet ovenfor lader kunstneren undertegningen indgå i modelleringen af skyggeområderne. Undertegningen er forstærket med et transparent sort/gråt farvelag, hvor stregen kan ses igennem.

På den måde lod kunstneren sine tekniske færdigheder ”skinne” igennem. Han behøvede ikke at male en kraftig mørk kontur, fordi han lod undertegningen skinne igennem. Samtidig kommer også pergamentets hvide farve i spil, da det skinner igennem både undertegning og farvelag.

Hvis man kigger nærmere på stilken i billedet, kan det også ses, at han kun har tegnet den ene side af stilken. Han har altså kun brugt stregen til at markere, hvor på pergamentet stilken skal være.

Farve udenfor stregerne
Kunstneren farvelagde ikke kun indenfor området, der er afgrænset af stregen. Farven ligger flere steder udover omridset, som det ses i nærbilledet af tulipanen i fig. 3. Her følger farvelaget i den venstre del af billedet nøje konturen, mens farvelaget er malet ud over i den højre del.

Måden Holzbecker her brugte undertegningen var mere til at markere placeringen af de enkelte dele af blomsterne på pergamentet, end det var at klarlægge og forstå motivernes rummelige opbygning.

Fig.5. Næroptagelse af blomsterhovedet i fol 86

Fig. 6. IR-optagelse af detalje af blomsterhovedet

Usynlige streger
På fol 86 fra bind 1, som er vist på figur 4, er det straks vanskeligere at se undertegningen. Selv i en næroptagelse (figur 5) er farvelaget påført så kraftigt og pastost, at undertegningen ikke skinner igennem.

Men ved hjælp af en fotografisk optagelse med et kamera, der er følsomt i det infrarøde område, kan man se undertegningen (figur 6). Her ses det tydeligt, at kunstneren har benyttet mange flere streger til at ”fange” motivet og fastlægge konturerne af blomsterbladene. De fleste af stregerne er efterfølgende malet over.

De mange løse streger - som mere ligner en kunstners skitsering for at fange og fastholde et motiv - kunne tyde på, at han har haft svært ved at tegne denne blomst. Måske fordi blomsten er et mere kompliceret motiv, et motiv han ikke er vant til at male og ikke havde en fast skabelon for. Endelig kunne man gætte på, at blomsten måske er tegnet direkte efter den originale blomst.

Fri tegning
Blomsterne og planterne er fulde af fantastiske detaljer som virker meget naturtro, men den forskellige brug af tegnemediet – og særligt motiverne med en kun enkelt streg, der definerer omridset – kunne måske tyde på, at malerierne ikke nødvendigvis skal opfattes som ”fotografiske” og naturtro afbildninger af specifikke blomster fra Gottorp Slotshave. De skal måske snarere ses som en afbildning af, eller repræsentant for, blomsten som type. Det kunne også være, at han oven i købet har haft nogle prototyper eller skabeloner for de mest almindelige og oftest malede blomster.

Læs om haven på Gottorp Slot


Senest opdateret: 26.aug.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo