Forskning

Museumsinspektør Anne Duers CV

mag. art.

 • Født 4. november 1970
 • Institut for Kunsthistorie, Aarhus Universitet, 1994-1996
 • Studieophold på Hunter College, New York, NY, 1996
 • Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet, 1997-2002
 • Kandidat (mag. art.) i kunsthistorie fra Institut for Kunsthistorie, Københavns Universitet, 2002
 • Studentermedarbejder, Kunstmuseet Køge Skitsesamling, 1998-99
 • Studentermedarbejder, Statens Museum for Kunst, Den Kongelige Kobberstiksamling, 1999-2002
 • Kunstregistrator, Statens Museum for Kunst, 2003-2004
 • Projektleder for Highlights ophængningen, Statens Museum for Kunst, 2004-2005
 • Museumsinspektør ved Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling, Statens Museum for Kunst, 2005 -
 • Projektleder for nyophængningen på Statens Museum for Kunst, 2006
 • Leder af Registraturen, Bevaringsafdelingen, Statens Museum for Kunst, 2008-2010
 • Projektleder for opbygning af  "Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900" , "Europæisk Kunst 1300-1800" og "Dansk og International Kunst efter 1900", Statens Museum for Kunst, 2010 -2012

Tilbage til Anne Duers forskerprofil

Senest opdateret: 26.aug.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo