Forskning

Museumsinspektør og forsker Birgitte Anderbergs samlede publikationer

Tilbage til Birgitte Anderbergs forskerprofil

2010

”Bjørn Nørgaard. Billedhugger”, Bjørn Nørgaard. Remodelling the World, udstillingskatatog, Statens Museum for Kunst, 2010.

”Ser. Sker. Skriver”, Lene Adler Petersen. KVINDETEGNET, Gyldendal 2010.

"Engageret rum. Performativitet og feministisk udstillingspraksis i 1970'erne", in Periskop. Forum for kunsthistorisk debat, nr. 14 2010, s. 89-104.

2009

”A capella”, i Christian Lemmerz LARGO, udstillingskatalog, Statens Museum for Kunst 2009.

2007

”Søren Martinsen. Country Song”, i Søren Martinsen. Country Song. X-rummet, udstillingskatalog, Statens Museum for Kunst 2007.

2006

"Et romantisk fantasme. Per Kirkebys Et romantisk billede (1965) i et kønsperspektiv", i SMK ART JOURNAL 2005-2006

"Passager i Lene Adler Petersens kunst fra 1960’erne til i dag", i Billedkunst, årg. 14, nr. 1, 2006.

”Anmeldelse af Rune Gade, Kønnet i kroppen i kunsten, Informations Forlag (2005)”, Periskop nr.14 2006 (m. Marianne Torp).

2004

"Kønnets politik og poetik - Konceptualiseringen af det kvindelige i Lene Adler Petersens Udklip på papir med kvinde-tegnet", i SMK ART JOURNAL 2003-2004.

”Portræt – Skulptur”, Kathrine Schrøder Moseholm Forglemmigej, Øregård 2004.

”Tilbage-Blik. Anitta Nørgaard Johansen:Kunstneren som en ung kvinde”, North 2004.

2003

"Virkeligheden som mål", i Pletskud. Værker fra Astrup Fearnley Samlingen, Arken 2003.

"Hjem er et sted", i Home Sweet Some, Aarhus Kunstmuseum 2003.

"Messages of light", i Viera Collaro 2003.

2002

Et strejf af en dråbe. Tove Anderberg & Ib Geertsen, Kunstbygningen i Vrå 2002.

2001

Spor. Grafik af Poul Skov Sørensen fra 1974 til i dag, Kunstbygningen i Vrå 2001.

2000

"Ernst Josephson - myte og maleri", i Ernst Josephson, Ordrupgaard 2000.

1999

”Erik A. Frandsen”, i Grønningen 1999.

1998

"Skjulte identiteter", i Passepartout. Skrifter for kunsthistorie, nr. 11, 1998 (Kunst og magt).

"Stakit - gitterværk", i Inge Ellegaard. Nye malerier. Nye blomster, 1998.

1997

”Arkitektur og betydning. Introduktion til Umberto Eco”, i Rumanalyser, Århus 1997.

1995

”Arkitektonisk komposition. Om forholdet mellem musikteori og arkitektur i gotikken”, i PrismerÅrhus 1995.

1994

“Den fortrængte Giacometti”, i Alberto Giacometti, Kolding 1994.

1992

”Mytologisk skumring. Den romantiske digter Hölderlin”, i Passage nr. 10, 1992.

Bidrag til

SMK Highlights, Statens Museum for Kunst 2005.

Impressionismens tidsalder, Ordrupgaard 2002.

Ordrupgaard - Dansk kunst fra Guldalderens århundrede, Ordrupgaard 1999.

Oversættelser

Griselda Pollock, ”Kunsthistoriens skueplads: Syn, sted og magt”, i Passepartout nr. 11, 1998 (fra engelsk)

Umberto Eco, ”Funktionen og tegnet: Arkitekturens semiotik”, i Rumanalyser, Århus 1997 (fra italiensk)

Bidrag til konferencer og seminarer

“Strategies of involvement. Womens artists’ exhibitions in the 1970s”, Oplæg på konferencen Feminisms, Historiography and Curatorial Practises, Moderna Museet, Stockholm, 29. februar-2. marts 2008.

”Lighed og forskel” , Foredrag på seminaret ”Den blinde vinkel – et seminar om ligestilling i kunstverdenen”, arrangeret af ligestillingsudvalget for Billedkunstnernes Forbund (BKF) og Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK), København 2. marts 2007.

”Køn og politik på væggen. Ophængningsproblematikker”, Foredrag for kunsthistoriestuderende i analyse og metode fra Århus Universitet, 13. marts 2007, Statens Museum for Kunst.

”Forskel og anerkendelse” , Foredrag på ”Nye generationer. 17. danske årskonference for kønsforskning”, Århus Universitet, 28. april 2007.

“Dis-positions. Kirsten Justesen and Lene Adler Petersen and Neo-avant-garde in the feminine”, Det Nordiske Netværk for Avantgardestudiers seminar ”Centre-Periphery. The Avant-garde and the Other”, Tromsø, 23-24 november 2006.

”Køn og kunsthistorie ”, Oplægsholder og paneldeltager i forbindelse med Organisationen af danske museers årsmøde om De kvindelige kunstneres manglende repræsentation på de danske kunstmuseer 2006.

“Avantgarde og tradition “, Oplæg på seminar om Tania Ørum og Marianne Ping Huang (red.), En tradition af opbrud. Avantgardernes tradition og politik, Forlaget Spring 2005. Københavns Universitet 2005.

”Skønheden i 1970erne”, Skønhed - en rehabilitering, Georg Brandes Skolen, efterår 2004.

”Afpersonalisering og det mandlige kunstnersubjetkt”, Oplæg på Maskuliniteter - og andre seksuelle selv'er. Georg Brandes Skolen, efterår 2004.

Postkolonial tilgang til skandinavisk litteratur og kunst. Georg Brandes Skolen, forår 2004.

Kulturel erindring (Kulturelles Gedächtnis), Deutsches Seminar, Universität Zürich/Basel, forår 2004.

Kunst und Exsperiment. Centro Stefano Franscini, Schweiz, forår 2005.

Tilbage til Birgitte Anderbergs forskerprofil

Senest opdateret: 26.aug.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo