Forskning

Mette Houlberg Rung, ph.d. studerende Igangværende forskningsprojekt om voksnes oplevelser i den permanente samling på Statens Museum for Kunst

Velkommen

På disse sider kan du læse mere om mit ph.d. projekt og de undersøgelser jeg laver på Statens Museum for Kunst i forbindelse med afhandlingen. Projektet løber fra oktober 2006 - september 2011.

Har du deltaget i de undersøgelser jeg foretager på Statens Museum for Kunst kan du her finde yderligere information om projektet, samt se eksemplarer af informationsmaterialet, spørgeskemaet og samtykkeerklæringen, som du underskrev, da du var på museet.

Projektet handler om hvad voksne oplever, når de går rundt på Statens Museum for Kunst og ser på kunsten. På trods af, at kunstmuseerne har eksisteret, stort set som vi kender dem i dag, i over 200 år, er det stadig begrænset hvad vi ved om den oplevelse, som man har, når man går rundt i salene på et museum og hvordan man får den. I mit forskningsprojekt forsøger jeg at komme nærmere en forståelse af hvad der sker, når voksne bevæger sig gennem samlingen på Statens Museum for Kunst, oplever kunsten og skaber mening ud fra den.

I forbindelse med projektet gennemfører jeg en række undersøgelser på museet. Dette inkluderer observationer, hvor jeg registrerer hvordan og hvordan voksne bevæger sig gennem salene, hvor meget de taler sammen og hvor de bruger mest og mindst tid. Jeg laver også lydoptagelser af nogle af de samtaler folk har, når de oplever kunsten, samt foretager gruppeinterviews. Derudover laver jeg også en generel spørgeskemaundersøgelse.

Det indsamlede materiale vil jeg efterfølgende analysere og målet er at karakterisere den oplevelse som voksne har på Statens Museum for Kunst og finde frem til nogle af strategier og de metoder, som voksne bruger når de oplever kunsten. Analysen skal efterfølgende bruges til dels at indgå i en overordnet debat om hvad museet bliver brugt til i dag og hvordan det kan udvikles, men skal også anvendes i det praktiske arbejde på Statens Museum for Kunst, hvor udstillingerne og formidlingen kontinuerligt udvikles.

Se projektbeskrivelse

Se kontaktoplysninger

Senest opdateret: 26.aug.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo