Spørg konservatoren

Vi deler gerne ud af vores viden og giver råd så vidt, det er muligt. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at sende dem til web_@_smk.dk

Hos konservatoren

Papir | 13.feb.2014

Fugtskadet plakat

Jeg har en ret stor (100x200 cm) plakat. Den er i ramme og har hængt op ad en fugtig væg, og plakaten er nu fugtskadet på begge sider. Hvad bør jeg gøre for at standse yderligere ødelæggelse?


Som det første bør plakaten fjernes fra den fugtige væg. Dernæst skal plakaten udrammes, tørres og renses.

Udramning kan foregå i almindeligt indeklima. Vær især opmærksom på, at hvis plakaten sidder monteret direkte op ad glasset (dvs. uden nogen form for afstandsliste, der danner et mellemrum mellem glas og værk), så er der stor risiko for, at farvelaget har klæbet sig fast til indersiden af glasset. Det er derfor meget vigtigt, at udramningen udføres med særdeles forsigtighed, så farvetab undgås.

Når plakaten er frigjort fra rammen skal den tørre op, så fugten kommer ud af papiret. Det bør foretages under let pres, så den ikke ruller / krøller. Hvis plakaten er meget våd, skal den tørres mellem lag af filtrerpapir, der kan opsuge fugten. Husk at udskift lagene med jævne mellemrum. Igen vær meget opmærksom på trykfarven, pas på den ikke klæber sig fast til filtrerpapiret.

Hvis plakaten er opklæbet på sekundært materiale, som også er fugtskadet, bør dette fjernes som det første. Det kan i tilfælde være en rigtig vanskelig proces alt afhængig af materialernes art, tilstand samt fugtskadens omfang.

Når plakaten er tørret op, kan eventuel skimmel fra plakatens overflade afrenses med blød, tør pensel – vær opmærksom på sundhedsrisici. Hav god udluftning. Eventuelle skjolder er mere komplicerede at fjerne, det afhænger bl.a. af skadens alder samt farvelagets karakter og tilstand.

Inden genindramning af plakaten skal ramme + glas renses grundigt for svampesporer og andet snavs. Hvis rammen er af træ, er det ligeledes vigtigt, at denne også tørrer helt inden indramningen foretages.  Alle fugtskadede monteringsmaterialer skal udskiftes med ny rene og tørre materialer.

Der kan med fordel indsættes en afstandsliste under glasset i rammen, så plakaten ikke kommer i direkte kontakt med indersiden af glasset. Dette vil dog kræve, at plakaten bliver opklæbet på en solid, syrefri karton / skumplade, ellers vil den ikke kunne ”holde sig” plan i rammen.

Undgå fremover at hænge plakaten på kolde ydervægge.

Hvis du er utryg ved opgaven og synes, den bliver for omfattende, vil jeg anbefale, at du kontakter et professionelt konserveringsværksted, som har ekspertisen samt udstyr til at løse opgaven.

Læs mere om mugtendenser på papir og vores anbefalinger til behandling af disse:

 


Venlig hilsen
Karen Esser
Papirkonservator

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 19.nov.2015
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo