Eckersberg og skyerne i Dresden

Eckersbergs interesse for skyer er inspireret af vennen, den norske maler J.C. Dahl, der boede i Dresden

J.C. Dahl, <em>Måneskin over havet</em>, ca. 1820-35, olie på lærred på pap, 14,5 x 21,5 cm, KMS8405, SMK

Kort om Eckersberg og skyerne i Dresden

Af: Kasper Monrad

  • Der var stor interesse for meteorologiske fænomener blandt malerne i starten af 1800-tallet
  • Eckersberg blev inspireret af sin ven, J.C. Dahl til at studere skyformationer
  • Eckersberg førte meteorologisk dagbog, og brugte sine skystudier som forberedelser til større malerier
  • I sammenligning med Eckersbergs skyer, er eleven Købkes mere frie - de er værker i egen ret
J.C. Dahl, <em>Måneskin over havet</em>, ca. 1820-35, olie på lærred på pap, 14,5 x 21,5 cm, KMS8405, SMK

Dahls måneskinsskyer

Af: Kasper Monrad

Eckersbergs interesse for at studere skyformationer er sandsynligvis blevet vækket, da han i foråret 1826 fik besøg af sin norske ven, landskabsmaleren Johan Christian Dahl. Han boede i Dresden, og dér havde han stiftet bekendtskab med den store internationale interesse for meteorologi og ikke mindst for studiet af skyer. I Tyskland diskuterede man flittigt de nye teorier om skyer, som den engelske meteorolog Luke Howard havde fremsat i begyndelsen af århundredet. Howard havde skrevet en afhandling, ”Essay on the Modification of Clouds”, hvori han havde grupperet de forskellige typer skyer og givet dem navne, som anvendes i meteorologien den dag i dag, såsom cumulus og cirrus. Digteren Goethe oversatte Howards afhandling til tysk og var i kontakt med flere malere om emnet. Dahl har uden tvivl fulgt med i diskussionerne, og han har malet en meget lang række studier af skyer.

En af disse studier er ”Måneskin over havet”, som Dahl udførte på et tidspunkt i perioden 1820-35. Da han udførte den, stod han en aften ved en strandbred og så ud over havet. Han blev da fascineret af spillet mellem månen og det lette skydække og ikke mindst af måneskinnet, der faldt på skyerne og på havet.

Dahl tog fat på at male skystudier i begyndelsen af 1820’erne – på præcis samme tid som den engelske maler John Constable, uden at de to malere dog havde direkte kontakt med hinanden.

C.W. Eckersberg, <em>Studie af skyer over havet</em>, 1826, blyant, 128 x 184, KKS10101, SMK
C.W. Eckersberg, <em>Studie af skyer over havet</em>, 1826, blyant, 129 x 185 mm, KKS10102, SMK

Eckersbergs meteorologiske dagbog og skystudierne

Af: Kasper Monrad

Under Dahls ophold i København i 1826 må Dahl og Eckersberg have diskuteret Luke Howards teorier, og danskeren har derved fået styrket sin interesse for at studere det skiftende vejr. Kort efter besøget, nærmere bestemt den 30. juli, begyndte Eckersberg at føre en meteorologisk dagbog, hvor han hver dag gjorde notater om vejret. Et par uger senere udførte Eckersberg de første tegnede skystudier, og endnu et par uger senere begyndte han også at male studier af skyer.

Christen Købke, <em>Luftstudie</em>, ca. 1833, olie på papir, klæbet på pap, 17,6 x 26 cm, KMS7506, SMK
C.W. Eckersberg, <em>Studie af skyer over Øresund</em>, 1826, olie på lærred, 20,5 x 32,3 cm, KMS8579, SMK

Købkes skyer

Af: Kasper Monrad

I undervisningen på Kunstakademiet betonede Eckersberg, hvor vigtigt det var at studere ude i naturen foran selve motiverne. Han anbefalede også eleverne at studere skyer, og især Christen Købke tog imod denne udfordring. Han modtog påvirkning fra både Eckersberg og Dahl, og malede en lang række studier af skyer, heriblandt ”Studie af skyer” fra ca. 1833.

Købkes studier af skyer havde en funktion som forberedelsen til landskabsmalerier, men havde i vid udstrækning også et mål i sig selv, idet maleren uden bagtanker kunne hengive sig skyernes evigt vekslende formationer og farvespil. Sammenlignet med Eckersbergs skystudier adskiller Købkes sig ved, at han ofte har benyttet dramatiske eller stemningsskabende virkemidler, ligesom det er tilfældet hos Dahl. Købke havde tydeligvis ikke samme meteorologiske, nærmest videnskabelige interesse for skyerne, som Eckersberg havde.

Efter Købkes død i 1848 købte landskabsmaleren P. C. Skovgaard et meget stort antal af hans skystudier, og omkring 1900 tilhørte de hans sønner Joakim og Niels Skovgaard. De var derfor ganske velkendte blandt datidens kunstkendere, i modsætning til Eckersbergs skystudier, og det kan have været årsagen til, at ”Studie af skyer over Øresund” fejlagtigt blev tilskrevet til Købke.

Forbindelser

  • C.W. Eckersberg 1783-1853  > C.W. Eckersberg var en legendarisk figur i dansk guldalderkunst
  • Eckersbergs skyer  > Han var grebet af at studere skyformationer
  • C.W. Eckersberg: Det russiske linieskib "Asow" og en fregat til ankers på Helsingør red  > Studierne af skyer indgår som forarbejder til dette store marinemaleri
  • Købkes skyer var malet af Eckersberg  > Et skystudie tilskrevet eleven Købke viste sig faktisk at være af Eckersberg
SMK Logo