Eckersbergs skyer

I 1826 blev Ekckersberg grebet af interessen for at studere skyformationer

C.W. Eckersberg, <em>Studie af skyer over havet</em>, 1826, blyant, 128 x 184, KKS10101, SMK

Kort om Eckersbergs skyer

Af: Kasper Monrad

  • Eckersberg blev på et tidspunkt meget optaget af at studere skyformationer
  • Hans dagbog beretter om en lang række studier udført i august og september 1826
  • Studierne brugte han som grundlag for skyerne i sine marinemalerier
C.W. Eckersberg, <em>Studie af skyer over havet</em>, 1826, olie på lærred, 20 x 31 cm, KMS6433, SMK

En ny interesse

Af: Kasper Monrad

I august 1826 blev Eckersberg grebet af en ny interesse: studiet af skyernes skiftende formationer og farver. Flere dage i træk gik han fra sit hjem på Charlottenborg Kongens Nytorv ud til Kalkbrænderibugten, hvor han satte sig til at udføre både tegninger og malerier af skyerne ude over Øresund. To tegnede studier er dateret den 13. august 1826. Ifølge dagbogen udførte
Eckersberg malede seks studier på tre dage i begyndelsen af september.

Han omtaler de malede studier i dagbogen den 1. september (”Malet 3 Skizzer af Luft og Skÿer”), 3. september (”Malet tvende Luftskizzer”) og 7. september (”malet tvende Luftskizzer”). De fleste af dagene angiver han, hvor skitserne er malet: ”Tour til Kalkbrænderiet”.

Han har altså stået på strandbredden ved Kalkbrænderibugten nord for det gamle København og set ud over Øresund. De to malerier ”Studie af skyer over havet” og ”Studie af skyer over Øresund” er sandsynligvis blandt disse syv studier. På Eckersbergs dødsboauktion i 1854 solgtes i alt 13 malede studier af skyer.

Eckersbergs studier af skyer bærer alle præg af, at de er udført, så de eventuelt kunne danne grundlag for skyerne i et af hans marinemalerier. Skyformationerne er omhyggeligt komponerede, så de udgør et sluttet hele og let vil kunne indføjes i et større maleri.

C.W. Eckersberg, <em>Studie af skyer over Øresund</em>, 1826, olie på lærred, 20,5 x 32,3 cm, KMS8579 recto, SMK

Den forstyrrende forgrund

Af: Kasper Monrad

Et meget forstyrrende element i ”Studie af skyer over Øresund" var billedets forgrund. Mens man troede, at maleriet var af Købke, tilføjede maleren C. Clausen i 1901 en forgrund, som mest af alt lignede Sortedamssøen omkring år 1900. Den ville Eckersberg – eller Købke for den sags skyld – aldrig selv have malet, og den forrykkede helhedsvirkningen i maleriet. Den blev derfor fjernet af konserveringstekniker Henriette Heyn Olesen i maj 2011. Nu ser man atter den neutrale vandflade, som Eckersberg selv malede. Svage blyantsrids, der kan anes i forgrunden, antyder et buet kystparti til venstre og en fjern kyst i horisonten til højre. Sandsynligvis har Eckersberg stået ved stranden ved Kalkbrænderiet og set langs kysten mod nord og med den svenske kyst til højre for sig.

Forbindelser

  • C.W. Eckersberg 1783-1853  > C.W. Eckersberg var en omhyggelig observatør af naturen
  • Eckersberg og skyerne i Dresden  > Eckersberg var ikke den eneste maler i 1820'erne der var optaget af at studere skyer
  • Købkes skyer var malet af Eckersberg  > Eleven Købke malede også skystudier - men et af dem viste sig at være af Eckersberg!
  • C.W. Eckersberg: Det russiske linieskib "Asow" og en fregat til ankers på Helsingør red  > I det store marinemaleri har Eckersberg indarbejdet sine skystudier
  • C.W. Eckersberg: Moses lader Det røde hav træde tilbage og Faraos hær oversvømmes, 1815  > Læg mærke til de dramatiske skyer, som Moses peger på
  • C.W. Eckersberg: Udsigt gennem tre af de nordvestlige buer i Colosseums tredje stokværk. Tordenskyer trækker op over byen, ca. 1815  > Tordenskyer trækker op bag Colosseums buer
SMK Logo