Skjulte lag i Rings maleri

Bevaringsafdelingen på SMK har konserveret Rings maleri I havedøren og i den forbindelse gjort overraskende opdagelser

Kort om Skjulte lag i Rings maleri

 • I Bevaringsafdelingen på SMK har vi konserveret og restaureret adskillige L.A. Ring malerier, bl.a. I havedøren. Kunstnerens hustru fra 1897
 • Rings anvendelse af materialer og maleteknik er også blevet undersøgt i en række af de behandlede værker
 • De maletekniske undersøgelser har frembragt adskillige overraskelser og givet os indblik i Rings karakteristiske og personlige måde at male på
 • Artiklen er skrevet af konservatorerne Pauline Lehmann Banke og Anne Haack Christensen
Optagelse i sidelys af Sigrids kjole i L.A. Ring, <em>I havedøren. Kunstnerens hustru</em>, KMS3716. Detaljen viser penselstrøg fra det underliggende farvelag der udgør trappegelænderet under Sigrids lyse kjole
Sigrids hoved i KMS3716 fotograferet i sidelys. Grenenes konturer fra træerne bagved kan man se i strukturen i det øverst liggende farvelag der udgør Sigrids hår
Detalje af Sigrids hoved i KMS3716, fotograferet i symmetrisk lys. I det indrammede område ses optørringsrevner i hårets brune farve, fremkommet under optørringen. Revnerne åbner op til den grønne farve fra bladværket nedenunder

Lag på lag

Vi kan få meget at vide om L.A. Rings maleteknik ved at betragte maleriet med det blotte øje i udstillingen. Et kendetegn for Rings maleteknik er den måde, hvorpå han nærmest har malet hele maleriet færdigt, f.eks. et værelse eller et landskab som baggrund, for derefter at placere en figur eller et andet objekt i forgrunden – så det nogen gange ser ud som om de står og svæver uden rigtig kontakt med rummet eller landskabet. Andre gange kan man se baggrundens penselstrøg meget tydeligt op gennem figurerne.

Det er der flere eksempler på i maleriet I havedøren. Kunstnerens hustru. En detalje af Sigrids kjole og det blå gelænder er blevet optaget i sidelys. Ved dokumentation af et maleri i sidelys placeres lyskilden med lysindfald fra siden, hvorved detaljer i maleriets overfladestruktur træder frem. Ved betragtning af maleriet fra siden i almindelig belysning ses de samme detaljer – dog somme tider mindre tydeligt. Detaljen med kjolen i sidelys viser hvordan strukturen i penselstrøgene fra det underliggende farvelag i gelænderet er synlige op igennem Sigrids lyse kjole.

En detalje af Sigrids hoved er ligeledes blevet optaget i sidelys. Her kan man tydeligt se træets grene, som ligger nedenunder håret og ansigtet. Den samme detalje optaget i symmetrisk belysning viser en særlig type revnedannelser i det indrammede område - såkaldte optørringsrevner - som i dette tilfælde giver os mulighed for at se det underliggende farvelag uden at udtage en farveprøve. Optørringsrevner opstår typisk i oliefarve, når en maler påfører et farvelag oven på et andet farvelag der endnu ikke er helt tørt. Gennem optørringsrevnerne i dette område ses den grønne farve fra træernes blade som Ring har malet færdige inden han malede Sigrid.

Ring har foretaget adskillige ændringer undervejs i arbejdet med I havedøren. Kunstnerens hustru. Ved at betragte maleriet med det blotte øje ses hvordan kvasterne på gardinet til venstre oprindeligt var malet lidt mere mod højre, at Sigrids kjolekant er forlænget en smule samt at kraven har ændret form.

Fotografering gennem mikroskop af en farveprøve fra L.A. Ring, <em>I havedøren. Kunstnerens hustru</em>, KMS3716

En blå himmel bag træerne

Maletekniske undersøgelser kan bestå af mange forskellige typer af analyser. To meget anvendte analysemetoder er undersøgelse af farveprøver - såkaldte farvesnit, samt anvendelse af røntgenteknologi til gennemlysning af et maleri. Vi har anvendt begge analysemetoder til undersøgelse af L.A. Rings maleri I havedøren. Kunstnerens hustru.

Betragtning af et maleri i sidelys og et nærmere kig på optørringsrevner kan give os oplysninger om maleriets øverste farvelag. Ved udtagning af meget små prøver har vi mulighed for at dykke endnu dybere ind i maleriet og se alle de lag det består af i netop det område prøven er udtaget. Vi får indblik i rækkefølgen hvormed lagene er påført samt mulighed for at undersøge de enkelte lags pigmentkorn. Et farvesnit på størrelse med et knappenålshoved, indstøbt i en plastikklods som er slebet og efterfølgende fotograferet gennem et mikroskop, viser hvordan Ring har opbygget maleriet ved først at påføre et grunderingslag (0) og efterfølgende et blåt farvelag (1), måske en himmel, som Ring efterfølgende dækkede med de mange grønne og blomstrende træer, der nu udgør den øvre del af maleriet. Langs kanterne i maleriets øvre del ses også spor af den blå farve, hvilket antyder, at den blå farve er påført over et større område – som et himmelparti. Bladenes grønne farve ses som det næst øverste farvelag (4). Prøvens øverste hvide lag stammer fra de lyse blomster på træerne (5).

Røntgenoptagelse, udsnit af <em>L.A. Ring, I havedøren. Kunstnerens hustru</em>, KMS3716, der afslører en havebænk, som Ring har malet over
Udsnit af L.A. Ring, <em>I havedøren. Kunstnerens hustru</em>, KMS3716. Udsnittet er fra det sted på maleriet, hvor havebænken er blevet malet over
Udsnit af KMS3716 fra det sted, hvor Ring har dækket havebænken med myrtetræets grene. De røde linjer viser hvor optørringsrevnerne over bænken er tydeligst

En skjult havebænk

Da maleriet i forbindelse den maletekniske undersøgelse blev røntgenfotograferet, kom en havebænk til syne under æbletræet i haven. Efter at have færdiggjort havebænken må Ring have fortrudt. I stedet lod han et ellers kugleklippet myrtetræ i forgrunden vokse sig større og mere strittende for at skjule havebænken.

Når først man er klar over, at der findes en bænk under myrtens grene og blade, kan man ved selv at betragte maleriet se sporene af den. Som i Sigrids hår kan man også i myrtetræet se optørringsrevner, som åbner op til den hvide farve i havebænken. Hvis man ser nøje efter danner optørringsrevnerne netop samme form som havebænkens på røntgenoptagelsen.

L.A. Ring, <em>Kunstnerens hustru og børn i interiør</em>, 1904, olie på lærred, 82,5 x 102 cm, Statsministeriet
Røntgenoptagelse af L.A. Ring, <em>Kunstnerens hustru og børn i interiør</em>, 1904. I den røde firkant ses Sigrid stående i havedøren

Vidste du at

I et andet værk af L.A. Ring, Kunstnerens hustru og børn i interiør fra 1904, som Statsministeriet ejer, kan man på røntgenoptagelsen i billedets øverste hjørne se Sigrid stå ligesom i maleriet I havedøren. Hvorfor har Ring malet det andet maleri i baggrunden? Hang eller stod det faktisk i rummet foran døren indtil havestuen? Eller brugte Ring det i første omgang symbolsk i spil med hustruen og børnene i forgrunden? Eller er det en del af en helt anden komposition? Spørgsmålene hænger i luften, men kan muligvis besvares ved at søge i litteraturen om L.A. Ring samt i breve, fotografier og andre arkivalier.

Forbindelser

 • L.A. Ring: I havedøren. Kunstnerens hustru, 1897  > Rings billede af hustruen Sigrid, der står på tærsklen til en frodig have, er et af hans hovedværker
 • L.A. Ring 1854-1933  > Ring malede motiver fra sin egen dagligdag med kompromisløs ærlighed, men lagde skjulte symbolske lag ind i det virkelighedsnære
 • Willumsens maleteknik  > En konservator går under huden på Willumsens maleteknik og undersøger historien om en dårlig grundering, der forårsagede revner i malingen
 • J.F. Willumsen 1863-1958  > Willumsens særprægede, monumentale stil med intense farver og blændende lys gjorde ham til en omdiskuteret figur i samtiden
 • Lundstrøms evighedsblå - en historie om maleteknik  > Lundstrøm malede sin karakteristiske dybe blå farve frem ved at bygge den op af mange lag
 • Vilhelm Lundstrøm 1893-1950  > Lundstrøm var en formens mand, der dyrkede klare farver og geometriske former, frem for psykologiske eller naturalistiske skildringer
 • Bag om bagsiden – en bevaringshistorie  > Læs om konservatorens arbejde med at bevare et 300 år gammelt maleri
SMK Logo