Willumsen og El Greco

Willumsens store forbillede var den manieristiske maler El Greco

Kort om Willumsen og El Greco

  • Willumsen var dybt optaget af den manieristiske maler El Greco (1541-1614) og ejede selv et tidligt maleri af den gamle mester
  • Willumsen gik grundigt til værks i sine studier, og i 1927 udgav han et tobindsværk – på fransk – om El Grecos ungdom
  • Willumsen var bl.a. inspireret af El Grecos overraskende farvevalg og dramatiske lysvirkninger, og omtalte ham som en ’kaldsfælle’
El Greco, <em>Hyrdernes tilbedelse</em>, 1567-69, tempera og olie på træ, 63,5 x 76 cm, <link http://www.jfwillumsensmuseum.dk/index.php?id=21>'Gamle Samling', J.F. Willumsens Museum, Frederikssund</link>
Mesteren fra Pirano, <em>Maesta</em>, 1300-tallet (?), tempera på træ, 62,4 x 43,2 cm, <link http://www.jfwillumsensmuseum.dk/index.php?id=21>'Gamle Samling', J.F. Willumsens Museum, Frederikssund</link>
Domenico Tintoretto (?), <em>Kong Lycaon forvandles til en ulv</em>, begyndelsen af 1600-tallet, olie på lærred, 152 x 170 cm, <link http://www.jfwillumsensmuseum.dk/index.php?id=21>'Gamle Samling', J.F. Willumsens Museum, Frederikssund</link>

Willumsen som kunstforsker

Af: Merete Sanderhoff

I 1911 skete der noget, som skulle få afgørende betydning for Willumsens arbejde resten af hans liv: Han var så heldig at opsnuse et lille, tidligt maleri, Hyrdernes tilbedelse, af den manieristiske maler El Greco. Det var han i hvert fald selv overbevist om. Dengang var El Greco endnu ikke kåret som en af vesteuropæisk kunsts mest originale skikkelser, og der fandtes ikke noget samlet overblik over hans værker, maleteknik og stil.

Willumsen havde stiftet bekendtskab med El Greco på sin første udlandsrejse til Spanien i 1889, og var allerede dengang helt solgt. Da han nu fik mulighed for selv at erhverve et maleri af sit idol, kastede han sig med karakteristisk ildhu over at udforske El Grecos oeuvre, med henblik på at kunne verificere, at hans eget lille maleri rent faktisk var af den store mester.

Ligesom Willumsens arbejdsmetode generelt var yderst samvittighedsfuld, så gik han til El Greco med videnskabelig grundighed. Det siger meget, at hans interesse i 1927 udmøntede sig i et tobindsværk på fransk om den yngre El Greco! I de følgende år erhvervede han en stor mængde ældre udenlandske kunstværker i byzantinsk og manieristisk stil, der på forskellig vis bidrog til forståelsen af El Grecos kunstneriske baggrund og maleteknikker.

El Greco, <em>Udsigt til Toledo</em>, ca. 1600, olie på lærred, 121,3 x 108, 6 cm, <link http://www.metmuseum.org/>The Metropolitan Museum of Art, New York</link> © 2010. Image copyright The Metropolitan Museum of Art/Art Resource/Scala, Florence
J.F. Willumsen, <em><span class="descrWide"> Ruiner af S. Cervantes-fæstningen uden for Toledo</span></em>, tempera på lærred, 105 x 83,5 cm, <link http://www.jfwillumsensmuseum.dk/>J.F. Willumsens Museum, Frederikssund</link>, © J.F. Willumsen/billedkunst.dk <link http://www.jfwillumsensmuseum.dk/></link>
J.F. Willumsen, <em>Tizian døende</em>, første billede af serien <em>Tizian døende</em>, 1935, olie på lærred, 300 x 250 cm, <link http://www.jfwillumsensmuseum.dk/>J.F. Willumsens Museum, Frederikssund</link> © J.F. Willumsen/billedkunst.dk

En kaldsfælle

Af: Merete Sanderhoff

Willumsens intensive studier smittede kraftigt af på hans egen malestil. En vigtig drivkraft for at samle på kunst var da også at komme tæt på de gamle mestre og lure deres tricks af – og det er ikke svært at få øje på, hvordan Willumsen lod sig inspirere. Han er en klar arvtager af karakteristiske stiltræk fra El Greco og manierismen i det hele taget: Overfladernes flammevirkning, de overspændte farvesammenstød og dramatiske lysvirkninger, det sceniske og uvirkelige præg, de kæntrende kompositioner. Især i farveholdningen og den ekspressive og storladne menneskeskildring følte Willumsen sig beslægtet med El Greco. Identifikationen rakte dog også ud over det rent maleriske – Willumsen så i El Greco en ’kaldsfælle’:

”Naar en anden Malers Værker tager En, helmer man ikke før man har lært sin Kaldsfælles Kunst at kende til Bunds saaledes som kun en Maler kan forstaa en anden Maler.”

Johan Rohde, der var Willumsens ven og kollega fra Den Frie, mente om El Grecos kunst, at ”den kan virke frastødende, men at man ikke går den ligegyldig forbi”. Noget tilsvarende skrev politikeren Flemming Hvidberg om Willumsen i 1953: ”Hans Arbejder ægger til Modsigelse – eller til Begejstring, bare aldrig til Ligegyldighed.” El Greco var også her et oplagt forbillede for Willumsen, der i sin ’kaldsfælle’ genkendte oplevelsen af at være et misforstået geni. Kunsthistorikeren Chris Fischer sammenfatter Willumsens fascination af El Greco og manierismen med ordene:

”Hos manieristerne synes han at have opnået den bekræftelse på sin egen kunst, som han havde så svært ved at finde blandt sine samtidige.”

Litteratur

J.F. Willumsen, “Studier over El Greco”, Särtryck ur Nordisk tidskrift 1914, Ivar Hæggströms Boktryckeri A. B. Stockholm 1914


J.F. Willumsen, La jeunesse du peintre El Greco. Essai sur la transformation de l’artiste byzantin en peintre européen, I-II. Paris 1927


Chris Fischer, ”J.F. Willumsen og manierismen” i Helle Behrndt og Charlotte Sabroe (red.), J.F. Willumsen – den sene periode, Kunstforeningen Gl. Strand, 1992


Leila Krogh, Nicos Hadjinicolaou og Henrik Wivel, J.F. Willumsen på sporet af El Greco, J.F. Willumsens Museum, Frederikssund 2005

Forbindelser

  • J.F. Willumsen 1863-1958  > Willumsens særprægede, monumentale stil med intense farver og blændende lys gjorde ham til en omdiskuteret figur i samtiden
  • J.F. Willumsen: Halmbroen i Venedig. Nat, 1934  > Venedigs særlige farver og belysning inspirerede Willumsen til en lang række natlige scener med byens pladser og paladser
  • Mit livs farve  > Den gule farve, der løber som en rød tråd gennem Willumsens malerier, havde eksistentiel betydning for maleren
  • Eksplosive udladninger  > Med sine farvestærke og ekspressive billeder falder Willumsens arbejde naturligt ind i den europæiske ekspressionisme
  • Wilhelm Freddie: Venetiansk portræt, 1943  > Wilhelm Freddie lod sig også inspirere af en særpræget 1500-talsmaler, nemlig Arcimboldo, der er kendt for at lave portrætter dannet af frugter og planter
SMK Logo