Billedet stammer fra Lene Adler Petersens og Bjørn Nørgaards politiske aktion på Københavns Børs i 1969

Bjørn Nørgaard, Lene Adler Petersen: Blad fra serien Den kvindelige Kristus. Børsaktionen 29.5.1969

Billedet stammer fra Lene Adler Petersens og Bjørn Nørgaards politiske aktion på Københavns Børs i 1969

Kort om Blad fra serien Den kvindelige Kristus

  • Den 29. maj 1969 går kunstneren Lene Adler Petersen nøgen og bærende på et kors gennem Københavns Børs. Den opsigtsvækkende aktion hedder Uddrivelsen af templet/Nøgen kvindelig Kristus I
  • Figuren Den kvindelige Kristus er et kunstnerisk og politisk bidrag til samtidens debat om kvinde- og manderoller
  • Forud for Børsaktionen havde parret arbejdet med Den kvindelige Kristus figur i andre værker, der ligesom en række dagbogsfilm, befinder sig tæt på deres eget liv
  • Samarbejdet og det kollektive livs muligheder er helt centralt for kunstnerparret Lene Adler Petersen og Bjørn Nørgaard. I fælles aktioner afsøger de - især i 1960’erne - hvorvidt og hvordan kunsten kan interagere med samfundet

Om Børsaktionen og Den kvindelige Kristus

Af: Birgitte Anderberg

Den stadige overskridelse af kunstens grænser i aktioner, happenings og performances i 1960erne betyder, at væsentlige dele af tidens kunst alene findes i kraft af den filmede eller fotografiske registrering af begivenheden.

Billedet af Den kvindelige Kristus stammer fra Lene Adler Petersens og Bjørn Nørgaards berømte politiske aktion, hvor Lene Adler Petersen den 29. maj 1969 kl. 15.30 vandrede gennem Københavns Børs, nøgen og bærende på et kors. Det viser slutningen af forløbet, hvor kvinden tager de sidste skridt ud af billedet med korset sænket i venstre hånd. Med det kristne symbol henviste aktionen til biblens fortælling om Jesus, der uddrev købmændene fra templet, men omfortolkede historien som en kritik af den samtidige virkelighed. Som et radikalt anarkistisk modstykke til den herskende kapitalistiske og patriarkalske kultur, dvs. en verden fikseret på materielle værdier og økonomisk magt, fremstillede den nøgne kvinde med korset det erotiske og det hellige.

Aktionen havde stor gennemslagskraft og billedet er blevet et moderne ikon, ikke mindst fordi det cirkulerede i den trykte presse, og offsettrykket synes i sig selv, som den massereproduktions-teknik, det er, at henvise til en moderne mediebåret virkelighed.

Uddrag fra publikationen SMK Highlights. Statens Museum for Kunst 2005

Litteratur

Vibeke Knudsen: Offset i dansk billedkunst. Fra gennembruddet sidst i 60’erne og de følgende år. Lommebog nr. 32. Den kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst, 1985.

Lars Morrell: Lene Adler Petersen & Bjørn Nørgaard. Plakater 1967-2000. Dansk Plakatmuseum 2000.

Forbindelser

  • Køn og film - omkring Den kvindelige Kristus  > Læs mere om figuren Den kvindelige Kristus samt om brugen af filmmediet i 1960'ernes kunst
  • Pussy Power og kropskunsten  > I den samtidige retning: Kropskunsten foregår der også en diskussion af kønnet
  • Bjørn Nørgaard født 1947  > Den ene af kunstnerne bag offset-trykket er Bjørn Nørgaard
  • Kvinden som det forkerte køn  > Kunsthistorikeren Hanne Kolind fortæller, hvordan kvinden indtil omkring år 1700 ikke blev opfattet som et køn i sin egen ret, men som "en defekt mand"
  • Kunstnerhustruer  > Se og læs en historie om Kunstnerhustruer
SMK Logo