Efter Solnedgang er kulminationen på Rings optagethed af temaet 'dødens triumf'

L.A. Ring: Efter Solnedgang. “Nu skrider Dagen under, og Natten vælder ud”, 1899

Efter Solnedgang er kulminationen på Rings optagethed af temaet 'dødens triumf'

Kort om Efter Solnedgang

  • Døden er trukket helt frem i forgrunden i dette værk. Vi kigger ind under gravhvælvingen til de døde. I baggrunden forskanser kirken sig, lukket og utilnærmelig
  • Den øde landevej giver sammen med solnedgangen en fornemmelse af at stå ved enden af en livsvej
  • Værket udgør en kulmination på Rings arbejde med temaet ”dødens triumf”, og er sammenstykket af mange forstudier og motiver fra tidligere værker

Dødens triumf

Af: Peter Nørgaard Larsen

Efter Solnedgang. “Nu skrider Dagen under, og Natten vælder ud” fra 1899 er på mange måder et billede, der afrunder og kondenserer Rings optagethed af temaet Dødens triumf. Fra det største til det mindste, fra den mørknede himmel og den utilnærmelige kirke til 'gravstenene' langs vejen fortælles der om Dødens triumf og kirkens fallit. En kirke, som forskanset bag tykke mure ikke længere kan frelse det moderne menneske, og som nederst åbner gravene og lader de fortabte døde vælde ud.

Som inspiration og modbillede til motivet skal nævnes den norske præst Wilhelm Andreas Wexels (1797-1866) salme fra 1840, der indledes med ordene “Nu skrider Dagen under, og Natten vælder ud; forlad for Jesu Vunder vor Synd, o milde Gud!”

Ateisten Ring tilføjede de to første verslinjer til billedets titel og lod de uforløste døde være hans svar på salmens tro på den forløsende Gud.

En syntese af indtryk

Af: Peter Nørgaard Larsen

Maleriet er udført 12 år efter Aften. Den gamle kone og Døden og indeholder flere beslægtede motiver: landevejen og solnedgangen som symbolsk udtryk for menneskets livsvej og livsaften, mens Døden også her kommer til syne som knokkelmand.


L.A. Ring, Aften. Den gamle kone og Døden, 1887, olie på lærred, 121 x 95 cm, KMS4102, SMK

Tre dødningehoveder fra Convento dei Cappuccini ved Palermo er benyttet som forlæg for de mange dødninge, der vælder ud af gravene.


L.A. Ring, Tre dødningehoveder fra Convento dei Cappuccini ved Palermo, 1894, olie på lærred, 55 x 62 cm, KMS3201, SMK

Efter Solnedgang er i det hele taget Rings mest sammenstykkede værk. Foruden de døde munke indarbejdede han studier af bl.a. en gruppe fyrretræer fra 1899 og Melby Kirke fra samme år samt et større landskabsbillede Aften.


L.A. Ring, Aften, 1899, Islands Nationalgalleri, Reykjavik

Studien af fyrretræerne fra den nærliggende Grønnæssskov viser, hvor bevidst Ring arbejdede med at forløse sin idé. Det forreste træ fremstår således mindre og mere spinkelt end i det store billede. Ring har desuden valgt at sprede de to hovedgrene og kronerne, så de i højere grad kunne fremstå med den ønskede vingekarakter.


L.A. Ring, Fyrretræer. Studie, 1899, olie på lærred, 44,3 x 31 cm, Den Hirschsprungske Samling

Billedet af Melby Kirke bag kirkegårdsmuren blev tilsvarende bearbejdet, så det i højere grad kunne understøtte fortællingen. Ring valgte en lavere synsvinkel, så kirken blev fjernere og mere skjult af muren. Studien viser en relativt lige kirkegårdsmur og et nogenlunde jævnt skrånende terræn i forgrunden.


L.A. Ring, Melby Kirke, 1899, olie på lærred, 40 x 60,5 cm, Randers Kunstmuseum

I det store billede løfter landskabet og muren sig og gentager på den måde forgrundens hvælvede grave, som om Ring vil understrege, hvordan højen er bugnende fyldt med døde, der blot venter på at komme ud.

Uddrag fra SMK publikation: L.A. Ring. På kanten af verden, Statens Museum for Kunst 2006

Peter Nørgaard Larsen (L.A. Ring. På kanten af verden. SMK 2006)Peter Nørgaard Larsen (L.A. Ring. På kanten af verden. SMK 2006)

Andre tolkninger af Efter Solnedgang

”Som endestation på livets vej kan kirken ikke mere troværdigt sikre sin menighed omstigning til Paradis. Her efter solnedgang er den selv lige så aldeles stendød som alle de uforløste dødninge, der trænges under den og får jorden til at svulme ildevarslende i vejret, så kirkegårdsmuren kommer til at ligne en spændt bue. Gravhvælvingen, den indviede jords moderskød, er svanger med død og fortabelse!”

Finn Terman Frederiksen. Læs mere i Før solopgang. Omkring et billede af L.A. Ring, Randers Kunstmuseums Forlag 2006

 

”Det er et grumt billede, hvis ryggesløse radikalitet der kan findes mange årsager til – i Rings liv og i tidens.”

Henrik Wivel. Læs mere i ”Håbets første dag”, Bente Scavenius (red.), Grib tiden 1900-2000, Gyldendal 2001

Forbindelser

  • L.A. Ring 1854-1933  > Ring malede motiver fra sin egen dagligdag med kompromisløs ærlighed, men lagde skjulte symbolske lag ind i det virkelighedsnære
  • Dødens triumf  > I kunsten omkring 1900 udfoldes døden som et vilkår, som det enkelte menneske står alene med
  • Eksistensens alvor  > Symbolisterne var dybt optagede af eksistensens store spørgsmål, som kærligheden, tiden, døden og menneskets grundlæggende ensomhed
  • Danske landskaber  > Rings foretrukne genre var landskabet, som har en stærk tradition i dansk malerkunst
  • Realisme eller symbolisme?  > Meningerne er delte om, hvorvidt Rings malerier hører til realismen eller symbolismen
SMK Logo