Willumsens majestætiske skildring af hustruen Edith i et bjerglandskab handler om menneskets forhold til naturen

J.F. Willumsen: En Bjergbestigerske, 1912

Willumsens majestætiske skildring af hustruen Edith i et bjerglandskab handler om menneskets forhold til naturen

Kort om En Bjergbestigerske

 • Willumsen har skildret sin anden hustru, Edith, som en moderne, stærk og selvberoende kvinde i et monumentalt bjerglandskab
 • Maleriet er – typisk for Willumsen – baseret på omfattende forstudier og skitser foretaget på rejser i Alperne
 • En Bjergbestigerske eksisterer i to versioner, der er malet med otte års mellemrum og er meget forskellige i farveholdning og penselføring

Menneske og natur i ét

Af: Peter Nørgaard Larsen

Bjergene, lyset og mennesket som krop og køn er hovedelementerne i J.F. Willumsens vitalistiske kunst. Men ingen steder synliggjort med samme styrke og overbevisningskraft som i En bjergbestigerske. Kvinden, Willumsens anden hustru Edith Wessel, har ved egen styrke løftet sig op til verdens top og skuer ud over det monumentale alpelandskab.

Som skildring af det ’nye’ og i nietzscheansk forstand ’store menneske’ i naturen kan man ikke forestille sig et mere magtfuldt udtryk for menneskets beherskelse af og forening med naturen. Som natur- og verdenshersker er En bjergbestigerske i slægt med den danske forfatter Johannes V. Jensens samtidige anti-metafysiske bekendelse til det dennesidige, til de fysiske naturlove, til maskinen og al dens væsen. Med En Bjergbestigerske og Jensens romanrække Den lange Rejse (1908-22) som nøgleværker blev symbolismens metafysiske længsler og udforskningen af sjælens inderste erstattet af en anderledes udadvendt kropsdyrkelse og en mere vitalistisk livstolkning.

Blandt fyrtårnene i dansk kunst lyser få med større klarhed og rækkevidde end Willumsen. Som maler, billedhugger, keramiker og arkitekt havde han et talent og en spændvidde som få andre i samtidens europæiske kunst.

Uddrag fra SMK publikation: SMK Highlights, Statens Museum for Kunst 2005

Et omfattende forarbejde

Af: Kasper Monrad

Det er en sjældent majestætisk kvindeskikkelse, Willumsen har malet. Hun har nærmest underlagt sig naturen som en verdenshersker og synes derved at have opnået en indre harmoni. Der ligger meget mere i billedet, end titlen En Bjergbestigerske antyder. Willumsen tilbragte sommeren 1901 i Alperne, og hans betagelse af den overvældende natur gav sig udtryk i en række akvareller af bjergene og i et monumentalt maleri, Sol over Sydens bjerge fra 1902.


J.F. Willumsen, Sol over Sydens bjerge, 1902, olie på lærred, 207 x 207 cm, Thielska Galleriet, Stockholm

 

I forlængelse heraf opstod ideen til at skildre sin anden hustru Edith på vandring i bjergene, og den følgende sommer malede han en række akvareller af hende, gående og siddende i forskellige Alpelandskaber. Ingen af disse studier har dog tilnærmelsesvist den samme opfattelse af kvindeskikkelsen. Den opnåede han først i en malet studie, som han udførte senere samme år, med kvinden stående i den stilling, han gav hende i maleriet. Men overraskende nok ses hun her ikke i et bjerglandskab, men i et fladt landskab.


J.F. Willumsen, studie til En Bjergbestigerske, 1902, J.F. Willumsens Museum

 

Først det følgende år malede han det landskab, hun kom til at stå i (findes i Thielska Galleriet). Hermed var alle elementer faldet på plads, og billedet kunne få den storslåede virkning, som han hele tiden havde ønsket.

To versioner af billedet

Af: Kasper Monrad

Det er nærliggende at antage, at maleren har kendt den ensomme vandrer i mange af Caspar David Friedrichs malerier, men modsat den tyske maler har Willumsen ikke vist kvinden med ryggen mod betragteren, men skråt forfra, med ansigtet i profil - ikke romantisk, længselsfuld, men helt hvilende i sig selv og med blikket rettet mod et fjernt - og endnu højere? - mål.

Den første version af motivet blev bestilt til Hagemanns Kollegium i København og blev fuldført i 1904.


J.F. Willumsen, En Bjergbestigerske, 1904, Hagemanns Kollegium

 

Otte år senere ønskede Willumsen at vise maleriet på en nordisk udstilling i USA, men han fik ikke lov at låne det. Den situation kender vore dages udstillingsarrangører kun alt for godt. Men Willumsen kunne løse problemet på en anden måde, end museumsfolk kan i dag. Han malede simpelt hen en ny version! Her har han gentaget kompositionen, men har givet billedet en langt lysere, mere strålende farveholdning og har brugt en friere og mere levende penselføring.

Uddrag fra SMK publikation: 100 Mesterværker, Statens Museum for Kunst 1996

Vidste du at

J.F. Willumsens Museum lavede i Frederikssund i 2010 en hel udstilling om En Bjergbestigerske og dets mandlige modbillede En Fysiker. I den forbindelse lykkedes det museet - for første gang nogensinde - at lade de to versioner af En Bjergbestigerske fra 1904 og 1912 mødes i samme rum!

Andre tolkninger af En Bjergbestigerske

”Hun udgør et modbillede til kunsthistoriens uendelige række af tjenende kvinder, men også til 1890’ernes femme fatale, som kastrerede og feminiserede manden. Der er tale om en kvinde, der kan være mandens partner i hans erobring af verden.”

Læs mere i Anne Gregersen: ”Vitale Willumsen” i Gertrud Hvidberg-Hansen & Gertrud Oelsner (red.), Livslyst. Sundhed – Skønhed – Styrke i dansk kunst 1890-1940, Fuglsang Kunstmuseum & Fyns Kunstmuseum 2008

 

”Et monumentalt indlæg i debatten om kønnenes ligestilling nede i det 20. århundredes begyndelse – og et indlæg, som ikke indbyder til modsigelse. Et stejlt og kategorisk udsagn, som nu – set med afstandens indsigt – hurtigt drænes for interesse”.

Om den første version af En Bjergbestigerske fra 1904. Læs mere i Mikael Wivel, Dansk kunst i det 20. århundrede, Gyldendal 2008

Forbindelser

 • J.F. Willumsen 1863-1958  > Willumsens særprægede, monumentale stil med intense farver og blændende lys gjorde ham til en omdiskuteret figur i samtiden
 • Bjergtaget  > Bjerge er et tilbagevendende motiv i Willumsens kunst, og han var både fascineret og skræmt af naturens storhed
 • Stor og vild! Andre sider af 'det moderne'  > Willumsen ville lave stor og eksistentiel kunst til den moderne tidsalder
 • Willumsens maleteknik  > Willumsen var en ren videnskabsmand med sine farver og maleteknikker, men havde store problemer under arbejdet med <em>En Bjergbestigerske</em>
 • Eksplosive udladninger  > Med sine farvestærke og ekspressive billeder falder Willumsens arbejde naturligt ind i den europæiske ekspressionisme
 • Kunstnerhustruer  > Tiden omkring 1900 byder på mange monumentale portrætter af kunstnerhustruer
 • L.A. Ring: I havedøren. Kunstnerens hustru, 1897  > Rings store portræt af hustruen Sigrid, der står på tærsklen til en frodig have, er et af hans hovedværker
 • L.A. Ring 1854-1933  > Ring malede motiver fra sin egen dagligdag med kompromisløs ærlighed, men lagde også skjulte symbolske lag ind i det virkelighedsnære
SMK Logo