Maleriets motiv henviser til følgerne efter Danmarks nederlag ved Dybbøl i 1864

Elisabeth Jerichau Baumann: En såret dansk kriger, 1865

Maleriets motiv henviser til følgerne efter Danmarks nederlag ved Dybbøl i 1864

Kort om En såret dansk kriger

  • Maleriets motiv henviser til følgerne efter Danmarks nederlag ved Dybbøl i 1864
  • Elisabeth Jerichau Baumann anbefalede selv maleriet til det kgl. Billedgalleri, som derefter købte det til samlingen
  • Motiver som dette kunne have en slags trøstende værdi for alle i samtiden som var mærket af krigens følger

Købt direkte hos kunstneren

Af: Annette Rosenvold Hvidt

Maleriet En såret dansk kriger blev som det første og eneste værk af Elisabeth Jerichau Baumann købt af Det kgl. Billedgalleri (nu Statens Museum for Kunst) i hendes egen levetid. Det markerer derfor en officiel accept af hendes kunst. Elisabeth Jerichau Baumann anbefalede selv købet i 1866 i et brev til den daværende kultusminister Theodor Rosenørn-Teilmann.

Hun skrev blandt andet: ”..jeg henleder Deres Opmærksomhed paa et af mine større Arbejder, der for Tiden befinder sig i mit Atelier. Dette Billede, som er anmeldt til Pariserudstillingen i 1867, forestiller en saaret dansk Kriger, for hvem hans Fæstemø læser en Salme, og er af Kunstnerne erklæret for mit bedste Arbejde, hvorfor jeg synes, at netop dette Billede, tillige paa Grund af Æmnet, der jo maa have særskilt Interesse for hver Dansk, egner sig til at repræsentere mig i det kgl. Danske Billedgalleri”. Billedet blev købt kort efter.

Et større arbejde

Af: Annette Rosenvold Hvidt

Maleriet er som Elisabeth Jerichau Baumann selv skriver et af hendes større arbejder, og det har været et af de billeder, hun gerne ville markere sig med på den europæiske kunstscene. Billedet koncentrerer sig om den sårede kriger, der fylder næsten hele billedet ud. Han ligger i sengen med et tåget blik og er tydeligt mærket af krigen. Hans forlovede holder ham i hånden og læser en salme for ham.

Billedet vækker til eftertanke samtidig med at det fortæller en almenmenneskelig historie.

Det sårede land

Af: Annette Rosenvold Hvidt

Rent motivisk kombinerer Elisabeth Jerichau Baumann et typisk genremotiv – sygelejet – med en aktuel, national nederlagsfølelse. Billedet viser den tilstand Danmark befandt sig i efter det knusende nederlag ved Dybbøl i 1864, hvor man måtte 'slikke sårene' og pleje de krigsmærkede soldater. Malerier som En såret dansk kriger kunne på denne basis få en slags trøstende værdi for alle, som var mærkede af krigens følger.

En af Elisabeth Jerichau Baumanns kunstnerkolleger, Carl Bloch, malede på samme tid et billede af Prometheus befrielse, som fik stor betydning netop som oprejsning for det slagne land Danmark.


Carl Bloch Prometheus befrielse, 1864. 398 x 294 cm. Ukendt opholdssted

Forbindelser

  • Sygelejet som motiv  > Læs om og se eksempler på andre værker der har sygelejet som motiv
  • Elisabeth Jerichau Baumann 1819-1881  > Se film og læs om Elisabeth Jerichau Baumann, der har malet <em>En såret dansk kriger</em>
  • En nationalt sindet tid  > På Jerichau Baumanns tid var der stærke nationale tendenser i kunsten
  • Eksistensens alvor  > Motivet med den sårede kriger gør os opmærksomme på eksistensens alvor
  • Genremaleriets snævre stuer  > Maleriet giver en detaljeret beskrivelse af livet indendørs i datidens små stuer
  • Vinduet  > En historie om vinduet og dets betydning som motiv i kunsten
SMK Logo