Et af Blochs mest populære billeder og typisk for hans forførende evne til at skildre alting realistisk

Carl Bloch: Fra et romersk osteria, 1866

Et af Blochs mest populære billeder og typisk for hans forførende evne til at skildre alting realistisk

Kort om Fra et romersk osteria

  • Billedet blev oprindeligt bestilt af grosserer Moritz G. Melchior. Melchior ønskede et maleri der lignede en restaurantscene, som kunstneren Wilhelm Marstrand havde malet i 1848
  • I baggrunden af billedet ses bestilleren Melchior i snak med to venner. Personen med ryggen til os er Carl Bloch
  • Billedet er et af Blochs mest populære genrebilleder og typisk for hans forførende evne til at skildre alting realistisk

Et populært genrebillede

Af: Peter Nørgaard Larsen

Som det ofte er tilfældet hos Bloch, sidder knivene og gaflerne temmelig løst. Bemærk især hvordan den falliske karaffel til venstre, nok er nær ved en indbydende mund med let adskilte læber, men så sandelig også er ubehageligt nær ved såvel en kniv som en gaffel med kun to lange tænder, der er betydeligt mere spidsede end tænderne på den unge mands gaffel.

Fra et romersk osteria er en potensering af Blochs på flere felter store foregangsmand Wilhelm Marstrands indladende Italiensk osteriscene fra 1848 . Det er et af Blochs mest populære genrebilleder og typisk for hans forførende evne til at skildre genstande, detaljer og klæder med en frapperende realisme.


Wilhelm Marstrand Italiensk osteriscene. 1848. Ny Carlsberg Glyptotek

I relation til Blochs store livsværk var genrebillederne et frikvarter fra de mange bestillingsopgaver fra det officielle Danmark. Munke med tandpine, munke der plukker høns, grove fiskerkoner og børn der jager sagesløse ænder hørte til de foretrukne motiver. I reglen meget morsomme billeder, men også ret ofte mærkværdige billeder, der i høj grad er åbne for fortolkninger.

Taler til sanserne

Af: Annette Rosenvold Hvidt

Bloch taler gerne til eller beskæftiger sig med flere sanser på en gang. I osteriscenen er der især fokus på synssansen. De mange gyldne og røde detaljer og de forskellige glas vi kan se ekstra billeder igennem er med til at gøre billedet dramatisk og intenst. Hverdagsscenen gøres teatralsk med en bund af noget skæbnesvangert.

Lektor Jens Toft har i sine analyser af Carl Blochs malerier netop gjort opmærksom på hvordan synet altid er formidlet - figurerne kigger ind på motivet - og os - gennem ruder og mange detaljer kommer  til syne gennem glas eller gennem stof.  Bloch får vores opmærksomhed rettet mod selve det at se ved at indarbejde synsakten som et markant lag i sine billeder.

Et sofastykke

Af: Annette Rosenvold Hvidt

Carl Bloch malede Fra et romersk osteria på bestilling fra grosserer Moritz G. Melchior. Melchior ønskede et maleri der lignede Wilhelm Marstrands osteriscene, som i dag hænger på Ny Carlsberg Glyptotek. De - for nordboere - eksotiske italienske miljøer faldt i god smag hos borgerskabet i København, der også brugte billederne som souvenirs til minde om deres rejser sydpå.

Bestilleren Melchior sidder selv ved et bord i baggrunden af billedet imellem to venner. På et fotografi fra Melchiors lejlighed på Højbro Plads i København ses maleriet hænge centralt over sofaen i dagligstuen.


Stereoskop-fotografi fra Melchiors dagligstue af I.B. Melchior,
1868, Det Kongelige Bibliotek

Her udbragte H.C. Andersen, der var god ven af både Melchior og Bloch, en skål for billedet, da det blev hængt op i 1866 - læs om begivenheden i H.C.Andersens dagbog. Billedet indgik i Statens Museum for Kunsts samlinger som en testamentarisk gave fra M.G. Melchior i 1935.

Forbindelser

  • Carl Bloch 1834-1890  > Kunstneren bag værket er Carl Bloch
  • Teatralsk genremaleri  > Maleriet indgår i en række af teatralske genremalerier fra Blochs hånd
  • Romerske modeller  > De romerske modeller blev flittigt brugt af kunstnerne der var på ophold i Rom
  • Europæerne  > I samtiden blev Blochs malerier opfattet som eksotiske og han blev med flere af sine kolleger betegnet som "europæer"
  • Vilhelm Lundstrøm: Manden der ser alt, 1919  > Eksempel på et andet værk, der også handler om det at se
SMK Logo