Den nygifte L.A. Ring har malet sin unge hustru, Sigrid, foran en frodigt blomstrende forårshave

L.A. Ring: I havedøren. Kunstnerens hustru, 1897

Den nygifte L.A. Ring har malet sin unge hustru, Sigrid, foran en frodigt blomstrende forårshave

Kort om I havedøren

 • Godt og vel ni måneder efter brylluppet med den unge Sigrid Kähler malede Ring sin hustru i havedøren ud mod deres blomstrende have i Karrebæksminde
 • Med sin fremskudte mave udstråler Sigrid frugtbarhed og vækker tanker om en tidlig graviditet. Tanken støttes af den frodige have og myrtetræet på verandaen, der er symboler på håb og kærlighed
 • Samtidig minder træet midt i haven med sin knudrede stamme og grene dog om livets skrøbelighed

 

Gravid eller ej?

Af: Peter Nørgaard Larsen

Der har været megen diskussion om, hvorvidt Sigrid var gravid eller ej. Det problematiseres af den prosaiske kendsgerning, at hun først to år senere fødte parrets første barn, Ghita. Men det forklarer ikke, hvorfor Ring har valgt at male Sigrid, som om hun var gravid. Som bekendt fremstiller maleriets virkelighed altid en anden verden end den, der ligger uden for rammen. I Rings opfattelse af hustruen og deres aktuelle lykke har han altså valgt at skildre hende i en stilling med en så iøjnefaldende henvisning til den fremskudte, rundede mave, at man uvægerligt må få den tanke, at hun må være gravid.

En paradisisk have?

Af: Peter Nørgaard Larsen

Et andet fortolkningsmæssigt stridspunkt vedrører udsigten til den tætbevoksede, forårsklædte have:

Hvor langt kan man gå i sin fortolkning uden fuldstændig at miste forbindelsen til billedet?

Diskussionen udspringer af Rings særlige evne til at kombinere det meget virkelighedsnære med stiliseringer og fortætninger af samme virkelighed og den udsigt, billedet synes at vise frem for os. I dette maleri giver virkelighedsnærheden beskueren adgang til det udsnit af verden, som billedet skildrer, den frugtbare have. Tilsyneladende en verden af vækst og spirende liv.

Men i kraft af de kunstneriske til- og fravalg, maleriets stiliseringer og fortætninger, forskydes den umiddelbare aflæsning og fortolkning fra den koloristisk delikate og pulserende forårsbebudelse mod en mere åben betydningsdannelse. Af nogen opleves det som en overdosering af forventning og vækstsymbolik, mens andre lader haven forblive i sin blomstersmykkede paradisiske tilstand.

Bænken, der blev væk

Af: Peter Nørgaard Larsen

I forbindelse med en konservering af maleriet i efteråret 2005 blev det røntgenfotograferet, og stor var overraskelsen, da det viste sig, at der oprindeligt havde stået en havebænk midt i billedet, umiddelbart til højre for det krogede træ. En anden væsentlig ændring vedrørte myrtetræet i forgrunden, der i første omgang var malet meget mindre og blot nåede op til midt på trappegelænderet.


Røntgenbillede, udsnit af L.A. Ring, I havedøren. Kunstnerens hustru, 1897, der viser at Ring oprindelig havde malet en bænk i haven, som han senere valgte at skjule bag det krogede træs grene.

Livet møder døden

Af: Peter Nørgaard Larsen

Ændringerne fra værkets første version til værkets anden version betyder, at myrtetræets funktion som kærlighedssymbol er blevet fremhævet, og at opmærksomheden samler sig om den forkrøblede grenstruktur i midten. Det støtter den antagelse, at Ring med billedet både har ønsket at skildre sit jordiske paradis, men også har valgt at indskyde et element af uro, et subtilt memento mori, som ville han bremse og relativere sin store lykkefølelse. Bevidst og kalkuleret lader han Sigrids mave blive konfronteret med den nærmest forkrøblede stamme- og grenstruktur. En påmindelse om den skrøbelighed og uvished, der også omfatter det spirende liv, som fornemmes i fremstillingen af både menneske og natur.

Selv om Ring i en vis udstrækning ophæver udsagnet om det nyfundne paradis, betegner maleriet overordnet set en kunstnerisk og personlig bevægelse fra død til liv. Han havde ganske vist stadig sine melankolske perioder, men der blev længere imellem dem. Til gengæld bragte samværet med Sigrid og de tre børn, som snart fulgte, nye motiver der var lysere i tonen og gennemlyst af en nyfunden glæde ved livet.

Uddrag fra SMK Publikation: L.A. Ring. På kanten af verden. Statens Museum for Kunst 2006

Andre tolkninger af I havedøren

”Rings billede af sin gravide hustru er ikke et billede, som åbner sig hjerteligt mod naturen, men et syn, der bærer døden med sig.”

Henrik Wivel. Læs mere i ”Den realistiske uhygge”, Symbolisme og impressionisme. Ny Dansk Kunsthistorie bind 5, Forlaget Palle Fogtdal 1994

 

”Sigrid Ring står da også som frugtsommelig som et livstræ i billedet, idet den blomstrende trækrone, der hvælver sig over hele haven, bæres af hende som stamme.”

Mogens Nykjær. Læs mere i ”Kærligheds natur. En tolkning af L.A. Ring: I havedøren. Kunstnerens hustru”, CRAS. Tidsskrift for kunst og kultur XXXV, 1983

 

”Det var altså ved Kvindens og Kærlighedens hjælp, Manden – dvs. maleren selv – kunne komme i Paradis. Denne opfattelse af kvinden som kærlighedens forløser kan føres tilbage til romantikkens kvindeopfattelse…”

Kaspar Monrad. Læs mere i Eva Friis (red.), 100 Mesterværker, Statens Museum for Kunst 1996

Forbindelser

 • Kunstnerhustruer  > Tiden omkring 1900 byder på mange monumentale portrætter af kunstnerhustruer
 • L.A. Ring 1854-1933  > Ring malede motiver fra sin egen dagligdag med kompromisløs ærlighed, men lagde skjulte symbolske lag ind i det virkelighedsnære
 • Hustruen Sigrid i Rings kunst  > Rings 20 år yngre hustru Sigrid blev et lysende centrum i hans billedverden
 • På tærsklen  > Rings malerier er fulde af mennesker, der befinder sig på tærsklen til noget nyt
 • Skjulte lag i Rings maleri  > Hvad gemmer der sig under overfladen, når konservatorerne undersøger Rings malerier?
 • Symbolske træer  > I kunsten omkring 1900 er et træ ikke altid bare et træ
 • Realisme eller symbolisme?  > Meningerne er delte om, hvorvidt Rings malerier hører til realismen eller symbolismen
 • J.F. Willumsen: En Bjergbestigerske, 1912  > Willumsen har ligesom Ring malet et stort og meget karakteristisk portræt af sin hustru
SMK Logo