Med maleriet Samson hos filistrene trådte Bloch for alvor ind på den danske kunstscene

Carl Bloch: Samson hos filistrene, 1863

Med maleriet Samson hos filistrene trådte Bloch for alvor ind på den danske kunstscene

Kort om Samson hos filistrene

  • Carl Bloch malede billedet i Rom i 1863 og sendte det hjem til udstilling på Charlottenborg. Her blev det straks købt af Det kgl. Billedgalleri i dag Statens Museum for Kunst
  • Motivet med Samson hos filistrene bygger på en fortælling fra det Gl. Testamente
  • Med sin virtuose teknik og fortællende greb bragte Carl Bloch dansk kunst på omgangshøjde med det samtidige europæiske historiemaleri

Bloch og Samson træder ind på scenen

Af: Peter Nørgaard Larsen

Med Samson hos filistrene, malet i Rom 1863, trådte Bloch for alvor ind på den danske kunstscene. Med sin virtuose teknik og fortællende greb som motivafskæring, beskuerinddragelse og handlingskoncentration bragte han dansk kunst på omgangshøjde med det samtidige europæiske historiemaleri.


Carl Bloch Studie til Samson. Blyant,pen og blæk. SMK - KKS594

Kunsthistorien har bebrejdet Bloch den udprægede brug af teatralske effekter. Men set i et videre perspektiv er det påfaldende, hvordan han med den aggressive beskuerinddragelse og kulisseautenticiteten peger frem mod filmæstetikken, hvor netop arbejdet med realitetseffekter er et grundliggende element. Tænk bare på Hollywood-studierne og D.W. Griffiths historiske udstyrsstykker, stumfilmenes teatralske mimik og gestik og brugen af close-up for at fjerne de distancerende filtre mellem beskuer og objekt.

Efter Samson fulgte flere tilsvarende billeder med mytologisk, religiøst og historisk indhold. Værker, som bragte Bloch stor anerkendelse og et ry i samtiden som Danmarks største maler.

Motivet og købet

Af: Annette Rosenvold Hvidt

Motivet med Samson hos filistrene bygger på en fortælling fra det Gl. Testamente i Dommerbogen.Helten Samson er blevet taget til fange af filistrene, der har stukket hans øjne ud og lænket ham til en kværn i et fængsel. Samson genvinder dog senere sin styrke og hævner sig.

Bloch sendte maleriet hjem fra Rom, så det kunne blive udstillet på Charlottenborg i 1863. På udstillingen blev det købt for 1000 rigsdaler af Det kgl. Billedgalleri - i dag Statens Museum for Kunst. Kunsthistorikeren N. L. Høyen anbefalede købet med denne begrundelse:

”Ved det første af disse malerier [Samson], hvori Konstneren har vist en større omhu og et alvorligere Studium end i sine tidligere hjemsendte Malerier, opnaaer Galleriet (...) at erholde et historisk Maleri, og denne leilighed bør vist ikke forbigaaes, da vi høiligen trænger til, at en talentfuld Konstner, som synes for Alvor at ville beskæftige sig med saadanne Æmner, bliver opmuntret til at gaa frem i denne Retning”

 

 

Litteratur

Julius Lange: ”Historiske billeder af Carl Bloch”, i Julius Lange Nutids-Kunst Skildringer og Karakteristiker, København 1873

Julius Lange: ”Udsigt over Kunstens Historie i Danmark” (1895), i Julius Lange: Udvalgte Skrifter I , København 1900-1903

Emil Hannover: ”Europæerne” i Kunstens Historie i Danmark, redigeret af Karl Madsen, 1901-1907, s. 311-315.

Rikard Magnussen: Carl Bloch 1834-1890. København 1931

V. Jastrau: Carl Bloch : 60 malerier, tegninger og raderinger. Gad, 1954. (Smaa Kunstbøger, 9)

Thorkild Schiøler: En sørgelig historie, i Sfinx. - Årg. 5, nr. 4 (1982). - S. 140-143 : ill.

Peter Michael Hornung: ”Fra græske guder til danske helte” i: Ny dansk kunsthistorie, bind 4 Realismen. København 1993

Erik Mortensen: Kunstkritikkens og Kunstopfattelsens Historie i Danmark, bind 1 ”Nationen til Gavn”. København 1990

Peter Nørgaard Larsen: Åndens transcendens og kødets immanens – dansk figurmaleri ca. 1850-1880 i genre- og mentalitetshistorisk perspektiv. København 1997

Peter Nørgaard Larsen: ”Carl Bloch og kødets ulyst”, i Humaniora. - Årg. 14, nr. 1 (1999). - S. 6-9 : ill

Peter Nørgaard Larsen: ”Med ryggen mod fremtiden – Billedkunst i anden halvdel af 1800-tallet”, i Kunstakademiet 1754-2004, bind 1. København 2004

Jens Toft: ”Carl Bloch – en Sildefødning”, i: Periskop – forum for kunsthistorisk debat nr. 12, København 2006

Forbindelser

  • Carl Bloch 1834-1890  > Kunstneren der har malet det dramatiske Samson billede er Carl Bloch
  • Carl Bloch: Fra et romersk osteria, 1866  > Undersøg et af Blochs mest populære genremalerier
  • Forførende historiemaleri  > I slutningen af 1800-tallet drejer historiemaleriet i en stærkt appellerende retning
  • N.A. Abildgaard: Den sårede Filoktet, 1775  > Eksempel på et andet dramatisk figurbillede malet af en af Blochs forgængere indenfor historiemaleriet: Abildgaard
  • Ufri kroppe  > En historie om nogle af  kunsthistoriens ufri kroppe
  • Niels Hansen Jacobsen: Skyggen, 1897-98  > <em>Skyggen</em> er eksempel på en figur der også er dramatisk udstrakt som <em>Samson</em> figuren
SMK Logo