Da Eckersberg var i Rom brugte han meget tid på at tegne og male prospekter af byens antikke ruiner

C.W. Eckersberg: Udsigt gennem tre af de nordvestlige buer i Colosseums tredje stokværk. Tordenskyer trækker op over byen, ca. 1815

Da Eckersberg var i Rom brugte han meget tid på at tegne og male prospekter af byens antikke ruiner

Kort om Udsigt gennem tre af de nordvestlige buer...

 • Da Eckersberg var i Rom i årene 1813-16 brugte han meget tid på at tegne og male prospekter af byens antikke ruiner. Særligt det store amfiteater Colosseum vakte hans visuelle interesse
 • Billedet er en konstruktion. Der er ikke tale om én udsigt, men om tre let adskilte udsigter, der er forbundet til ét motiv
 • Efter at Eckersberg i 1818 blev professor ved Kunstakademiet, kunne hans elever studere hans romerske billeder i hans lejlighed på Charlottenborg. Prospekterne kom, ifølge mange forskere af periodens kunst, til at danne grundlag for guldalderens billedverden

En harmonisk helhed

Af: Kasper Monrad

Under sit ophold i Rom 1813-16 malede Eckersberg en lang række billeder af byens antikke ruiner, specielt det gamle amfiteater Colosseum. Han valgte flere udsnit af bygningens indre, og fra det tredje stokværk har han malet udsigten gennem tre buer ud over Rom. Med stor omhu har han iagttaget alle enkeltheder af motivet. Ned til den mindste detalje har han skildret præcis, hvad han har set. Men selve udsigten er en konstruktion, idet han ved hjælp af buerne har sammenkædet tre lidt adskilte vuer til en samlet komposition. Han har udeladt de tilfældige partier og skabt en ny harmonisk helhed.

Som noget helt nyt i dansk kunst begyndte Eckersberg at male ude i det fri i Rom, og han har fuldført maleriet på stedet foran motivet. Herved fik han mulighed for at iagttage motivet mere direkte, og skildringen er præget af stor friskhed. For at kunne gengive baggrundens detaljer har han uden tvivl benyttet en kikkert. Med sin dybe forankring i den sete virkelighed lagde Eckersberg grundlaget for den danske malerkunst i de følgende 3-4 årtier og var dermed med til at skabe guldalderen i dansk kunst. Efter at han i 1818 blev professor ved Kunstakademiet, kunne hans elever studere hans romerske billeder i hans lejlighed på Charlottenborg.

Uddrag fra SMK Highlights, Statens Museum for Kunst 2005

Skitser

I Den Kongelige Kobberstiksamling findes disse to skitser, hvor Eckersberg planlægger sit motiv.


Eckersberg Udsigt mod nord gennem en af buerne i Colosseums andet stokværk, Rom, 1813, Blyant, brunt blæk, pensel og vandfarve, 250 x 259 mm, KKS9472, SMK


Eckersberg Udsigt gennem tre af de nordvestlige buer i Colosseums tredje stokværk, ca. 1815, Blyant på papir, 318 x 490 mm, KKS2001-1, SMK


Læs mere om Eckersbergs metode

En leg med vores sanser

Kunsthistorikeren Henrik Holm skriver i en analyse af maleriet Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk om Eckersbergs metode:

” Billedet er en leg med vores sanser. Det er et billede der intimiderer den alt for naive betragter. Billedet siger at det ikke er virkeligheden der styrer den der kigger. Det er ikke virkeligheden men billedet der har magten".

Litteratur

Kasper Monrad: "Udsigt gennem tre buer – Dansk-tyske kunstnermøder i Danmark, Tyskland og Italien", i William Gelius og Stig Miss (red.): Under samme himmel – Land og by i dansk og tysk kunst 1800-1850, Thorvaldsens Museum, København 2000

Forbindelser

 • Idé og virkelighed  > Arbejdet med billedernes perspektiv og indramningen af motivet er helt essentielt hos Eckersberg
 • C.W. Eckersberg 1783-1853  > Se film og læs om Eckersbergs liv og værk
 • Vilhelm Lundstrøm: Manden der ser alt, 1919  > Lundstrøm leverer en kritisk refleksion over myten om den modernistiske kunstner der ser verden i et klarere lys end andre - måske med reference tilbage til Eckersberg
 • C.N. Gijsbrechts: Trompe l’oeil. Bagsiden af et indrammet maleri, 1670  > Eksempel på en ældre kunstner - Gijsbrechts - der også arbejdede med illusioner i sit maleri
 • N.A. Abildgaard: Pigen fra Andros, 1801-04  > Eckersbergs læremester Abildgaard brugte også antikke romerske bygninger som motiver i sit maleri
 • Klassicistisk historiemaleri  > Eckersberg var uddannet som historiemaler
 • Eckersbergs skyer  > Eckersberg var dybt optaget af at studere naturen, bl.a. skyformationer
 • Købkes skyer var malet af Eckersberg  > Et af Eckersbergs skystudier var fejlagtigt tilskrevet eleven Købke
SMK Logo