SMK blogger
Det kemiske udsugningsrør med den bevægelige arm rette mod staffeliet, med rullebordet i forgrunden

Blomster | 9.apr.2013

Opsætningen af et åbent værksted

Efter næsten tre års konservatorarbejde er utallige blomsterbilleder blevet repareret og hængt op til udstillingen Blomster og Verdenssyn. Udstillingen ser fantastisk ud!

Den sidste opgave for konservatorerne var at etablere et fuldt funktionsdueligt konservatorværksted i midten af udstillingen. Det åbne værksted skal bruges til at konservere de sidste tre blomstermalerier, så de besøgende kan få et indblik i processen. At konservere et maleri kræver meget specialiseret udstyr og værktøj. 

Det åbne konservatorværksted

Et justerbart staffeli

Det første, du har brug for, er et staffeli, som kan holde maleriet på plads, mens arbejdet udføres. Ved konservering af malerier benytter vi ofte et robust staffeli, som kan justeres. Staffeliet skal kunne indstilles, så det kan tilpasses de forskellige maleriers vægt og størrelse, samt give mulighed for at bevæge malerierne op og ned undervejs i arbejdsprocessen.

God lyskvalitet

Det næste, der er nødvendigt, er godt lys. Fuldspektrum og fiberoptiske lamper er vigtige arbejdsredskaber for konservatoren. Vi bruger lys for at se billederne under de bedste og klareste mulige forhold, og vi undersøger værkerne fra alle vinkler for at få et indtryk af den overordnede tilstand. Det korrekte lys er nødvendigt når man konserverer et maleri, da det tillader, at man kan stille skarpt på meget små detaljer. Når vi retoucherer de tabte og ødelagte områder, er det vigtigste, at vi har det samme lys, som maleriet skal udstilles under. Det korrekte lys er afgørende for, at de retoucherede farver matcher den omkringliggende originale maling så godt som muligt.

Et rullebord til værktøj

Når staffeli og lys er på plads, har vi brug for et rullebord til at opbevare vores værktøj og materialer. Når man har et rullebord, er det muligt at have alt inden for rækkevidde. Materialer og værktøj på rullebordet varierer selvfølgelig efter, hvilken opgave der er i gang. På billedet er rullebordet gjort klart, så vi kan rense overflader. Det er meget langsommeligt og kræver grundighed, når man fjerner skidt, snavs, gamle lak lag og misfarvet overmaling fra maleriets overflade.

Overfladen renses for at forbedre farvebalancen og bringe værket tilbage til et stadie, som svarer nærmere til kunstnerens oprindelige intentioner. Maleriet bliver renset med vatpinde og rensevæske. Vatpindene fremstiller vi selv manuelt, og vi har derfor brug for træpinde og en glaskrukke med bomuld. Grunden til, at vi selv fremstiller vatpindene, er, at vi på den måde kan tilpasse størrelse og form, efter det behov vi har. Så snart vatpinden er brugt, ryger den ned i bøtten med det gule låg til udsmidning.

Sikkerhedsudstyr

Rensevæsken, som vi bruger for at nedbryde den gamle lak og overmaling, indeholder ofte kemikalier, der er skadelige for mennesker. Sikkerheden vægtes højt på vores konservatorværksted. For at beskytte os selv, bruger vi glasbeholdere med forseglede låg, beskyttelseshandsker og et kemiskudsugningsanlæg for at forhindre os i at indånde de skadelige dampe.

Du kan se det lange bøjelige udsugningsrør, som er monteret på siden af rullebordet. Vi flytter røret til det område, hvor vi påfører rensevæsken på maleriet, så de giftige dampe bliver opsuget. I tilfælde af en ulykke, eller hvis vi spilder noget, har vi desuden førstehjælpsudstyr, ekstra handsker, øjenskyllevæske og sugende kattegrus i det åbne værksted.

Forstørrelse

Nogle gange er der fnug, hår, pletter fra fluer eller andet fremmed materiale, der har sat sig fast på maleriets overflade. For at fjerne det bruger vi bløde børster og små redskaber så som pincet eller tandstikker. Vi forstørrer de dele, vi arbejder på, for at sikre os, at vi kun fjerner det fremmede materiale og ikke skader den malede overflade.

På rullebordet ved siden af pincetten ligger en lupebrille, som er et sæt af linser, der giver en fem ganges forstørrelse. Hvis vi har behov for en højere forstørrelse, hvilket vi ofte har, bruger vi et mikroskop, der er monteret på en bevægelig arm. Mikroskopet er et meget nyttigt værktøj på konservatorens værksted. Det tillader os at undersøge strukturen og malingslagenes tilstand meget grundigt. Det giver os også mulighed for meget nøje at observere og registrere, hvordan konserveringen påvirker maleriet.

Painting conservator Meaghan Monaghan shown observing a painting using a microscope with an adjustable arm.

Værktøj og udstyr

Der er desuden noget andet udstyr, som du vil kunne se i det åbne værksted, mens vi arbejder hen over de næste par måneder:

  • Pensler i forskellige størrelser, fra de små retoucherings- og fastlægningspensler til store ferniseringspensler
  • Sakse som bruges til at klippe konserveringsmaterialer i den rette størrelse
  • Linealer til at måle med
  • Plader i forskellige størrelser til at støtte maleriet på bagsiden under behandlingen
  • En palet med maling, der egner sig til konservatorens retouchering
  • Kunsthistoriske referenceværker
  • Vægte i forskellige størrelser
  • Små hammere
  • Lærredstænger

Gloser (udvalgte betegnelser fra MoMA.org)

Cleaning (rensning) – en process til fjernelse af skidt og/eller misfarvet fernis fra maleriets overflade. Rensning er en uoprettelig proces og en af de mest krævende dele i konserveringen af et maleri.

Retouchering/Inpainting et håndværk udført af en konservator for at erstatte områder med tabt eller skadet maling. Etikken er i dag, blandt konservatorer, at retouchering skal være begrænset til det specifikke område, hvor der er skader, og at materialerne, der benyttes, skal kunne fjernes igen.

Light (Raking) (sidelys)– placeringen af en lyskilde i den ene side af et maleri med en lav vinkel, tæt på overfladen, så lyset skinner over maleriet. På den måde kan vi se skader i overfladen så som maling der har rejst sig eller ujævnheder på lærredet.

Varnish (fernis) – et lag, der tilføres maleriets overflade.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer om det værktøj og materialer, som vi har beskrevet her, er du velkommen til at skrive til os, på dansk eller engelsk, på vores Twitter-side, brug #openstudio, eller på vores website

Meaghan K. Monaghan, Samuel H. Kress Paintings Conservation Fellow

arrow Kommentarer (0)
 
Endnu ingen kommentarer
Skriv en kommentar
 


Senest opdateret: 18.nov.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo