Statens Museum for Kunst - Pressemeddelelser - RSS http://www.smk.dk/om-museet/presse/ Seneste indlæg da Statens Museum for Kunst - Pressemeddelelser - RSS http://www.smk.dk/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif http://www.smk.dk/om-museet/presse/ 18 16 Seneste indlæg TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Mon, 23 Feb 2015 16:09:00 +0100 Renæssancens største træsnit skulle markedsføre kejserens magt http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/renaessancens-stoerste-traesnit-skulle-markedsfoere-kejserens-magt/ Albrecht Dürer skabte i 1515 renæssancens største træsnit. Med værket ønskede Kejser Maximilian at... For den, der betragter det, er det et fascinerende værk. Det imponerer både med sin størrelse og form. Og de mange slagscener, landskaber, mærkelige væsner og mystiske symboler pirrer nysgerrigheden og kalder på en forklaring. For hvad mon meningen har været med det 3,5 x 3 meter store træsnit Kejser Maximilian 1.s Æresport, som Albrecht Dürer og hans værksted i 1515 udførte på kejserens bestilling? Det sætter udstillingen Magt og ære. Dürer i kejserens tjeneste til foråret fokus på.

Verdenshistoriens første massekommunikation

Kejser Maximilian 1. af Habsburg var tysk-romersk kejser fra 1493 til sin død i 1519. Produktionen af æresporten er et af flere eksempler på, hvordan han brugte trykkunsten til at udbrede kendskabet til sin egen position.

Midt i 1400-taller opfandt tyske Johann Gutenberg de løse typer til bogtryk, og det gjorde bøger (der kunne illustreres med træsnit) hurtige og ikke mindst billige at producere. Det var dermed første gang i verdenshistorien, at man kunne kommunikere et budskab til mange mennesker. Kejser Maximilian var formentlig den første, som for alvor opdagede, hvad den ny teknologi kunne bruges til. Og han udnyttede de nye teknikker til at promovere  kejsermagten, slægten habsburgerne og  sig selv som kejser. For det var vigtigt for tidens fyrster at kunne legitimere deres magt.

Kejserens selviscenesættelse

I Æresporten ses blandt andet en afbildning af Maximilian, omgivet af symboler på de utallige dyder og talenter, som naturen  havde givet ham. Tranen i baggrunden fx, der holder en sten i sin løftede klo, henviser til hans årvågenhed. De nøgne fødder i vand under Maximilians egne fødder  betyder, at kejseren er stand til at gøre, hvad der for andre er umuligt.

Maximilians stamtræ midt på æresporten er et granatæbletræ, og dets frugter ses spredt i billedet. I teksten nederst forklarer Johannes Stabius, Maximilians hofhistoriker, at kejseren valgte granatæblet som symbol, fordi det ligesom ham selv ikke var særligt kønt eller særligt velduftende udenpå, men derimod smukt og fyldt med velformede kerner indeni.

Æresporten forklarer og dokumenterer, hvorfor det netop er Maximilian, der er kejser – han er simpelthen den bedst egnede. De greb, der i værket tages i brug i kejsernes tjeneste, er med til at belyse, hvordan magtfulde personer også i dag bruger iscenesættelse til at demonstrere deres position.

Ud over æresporten præsenterer udstillingen på SMK et antal yderligere værker af Dürer samt værker af andre kunstnere fra tiden, der på forskellig vis relaterer sig til og perspektiverer den.

Om Albrecht Dürer

Albrecht Dürer var en af renæssancen betydeligste kunstnere. Han er i kunsthistorien blevet set som et af periodens ”store genier” på linje med Leonardo da Vinci, Michelangelo og Rafael. Et af hans hovedværker – og et hovedværk i 1500-tallets grafiske kunst – er netop æresporten til kejser Maximilian.

Den Kongelig Kobberstiksamling ejer to komplette eksemplarer af værket, som består af aftryk fra 195 udskårne træblokke på 36 store ark. Et monteret eksemplar, hvor arkene midt i 1800-tallet er blevet klæbet op på lærred. Og et eksemplar, hvor de 36 ark ligger som løse blade i en mappe. Disse blade vil blive vist i rammer i øjenhøjde, så man kan komme helt tæt på værket og se alle de detaljer, det ikke er muligt at se på det meget store monterede eksemplar. Det er det monterede eksemplar, der i efteråret 2014 blev restaureret af SMK’s konservatorer i det åbne atelier: Dürer under kniven!


Magt og ære. Albrecht Dürer i kejserens tjeneste
5. marts – 21. juni 2015

Udstillingen er støttet afFor yderligere information

Hanne Kolind Poulsen
Museumsinspektør, seniorforsker
T +45 2552 7217
M hanne.kolind_@_smk.dk

Karen Ormstrup Søndergaard
Pressekoordinator
T +45 2552 7203
M kos_@_smk.dk


Se også:
Åbent atelier: Dürer under kniven!

]]>
Karen Søndergaard Mon, 23 Feb 2015 16:09:00 +0100
Da kunsten gik ud i samfundet http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/da-kunsten-gik-ud-i-samfundet/ Kunsten blev rykket ud af rammerne og ned fra soklerne. Den blandede sig i populærkulturen,... Den 29. maj 1969 klokken 15.30 gik en nøgen kvinde med et kors i hånden gennem salen på Børsen. Kvinden var Lene Adler Pedersen, og hun og Bjørn Nørgaard stod bag aktionen, hvor Kristus i kvindelig figur konfronterede kapitalismens mandsdominerede hellige haller. Aktionen varede kun få minutter, hvorefter kunstnerparret hoppede i en taxi og skyndte sig væk. Men aktionen blev et vigtigt vidnesbyrd om kunstens nye rolle som samfundskritiker.

Det er netop kunstens bevægelse væk fra de traditionelle institutioner, og dens engagement i et samfund i rivende udvikling, der er emnet for forårets udstilling på SMK. Udstillingen What’s Happening? er den første store præsentation i Danmark af den eksperimenterende kunst mellem 1965 og 1975. Den viser, hvordan kunsten spiller sammen med både det hastigt forandrende dagligliv, seksualitetens frigørelse, den nye kvindebevægelse og med tidens radikale strømninger inden for ungdoms- og populærkultur, teknologi, mode og medier.

Nye fællesskaber og en kunstnerrolle i forandring

En ny generation af kunstnere, forfattere og kritikere spurgte ikke længere til, hvad kunsten er, men hvad kunsten gør. Også kunstnerrollen forandrede sig, og nye fælles arbejdsprocesser og kollektive manifestationer så dagens lys.

Opgøret med autoriteter og normer fik desuden helt afgørende betydning for de eksperimenterende kvindelige kunstnere, som satte en lang række nye kritiske vinkler på dagordenen.

1960’erne og 70’ernes banebrydende kunst udfordrede sin samtid med sine flygtige, levende og bevægelige billeder, der ikke så let lader sig indfange. ”Something  is happening here, but you don’t know what it is, do you, Mr. Jones?”, sang Bob Dylan i 1965 om småborgeren, der stod måbende over for en ny og fremmed verden.

Værker i udstillingen

Udstillingen kommer til at bestå af blandt andet collager, objekter, plakater, happeningpartiturer, eksperimentalfilm og installationer. Nogle af værkerne tilhører SMK, men vises sjældent på grund af materialernes skrøbelige karakter og en ofte krævende installering; andre værker lånes fra offentlige og private samlinger i Danmark og udlandet. Nogle værker kan udelukkende vises som dokumentation, mens andre værker vil blive rekonstrueret til udstillingen i dialog og tæt samarbejde med kunstnerne og vises for første gang, siden de i sin tid blev udført.

Kunstnere på udstillingen: John Davisen, Stig Brøgger, Lene Adler Petersen, Kirsten Justesen, Jytte Rex, Poul Gernes, Arthur Köpcke, Hein Heinsen, Mogens Møller, Andy Warhol, Robert Morris, Valie Export, Jørgen Leth, Ursula Reuter Christiansen, Kirsten Dufour, Marina Abramović, Martha Rosler, Per Kirkeby, Bjørn Nørgaard m.fl.


WHAT’S HAPPENING?
26. marts – 2. august 2015


For yderligere oplysninger:

Birgitte Anderberg
Museumsinspektør
E birgitte.anderberg_@_smk.dk
T +45 25527211

Karen Ormstrup Søndergaard
Pressekoordinator
E karen.soendergaard@smk.dk
T +45 2552 7203

 

Stor tak for støtte til udstillingen

 Ny Carlsbergfondet

Tak for støtte til udstillingskataloget

Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond

Ernst B. Sund FondenTak til Babette for vin til åbningen


]]>
Karen Søndergaard Mon, 23 Feb 2015 16:00:00 +0100
Stigning i antallet af børn og unge på Statens Museum for Kunst http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/stigning-i-antallet-af-boern-og-unge-paa-statens-museum-for-kunst/ Flere og flere børn og unge besøger SMK. Fra 2013 til 2014 besøgte 10.000 flere museet i... I alt 378.195 gæster besøgte SMK i 2014. Af dem var 44.272 børn og unge, der deltog i undervisningsforløb eller besøgte museet som led i deres uddannelse. Det er stigning på 20 procent i forhold til 2013. Stigningen skyldes bl.a. en øget interesse fra folkeskoler efter, at folkeskolereformen trådte i kraft i sommeren 2014.

Nye tal viser derudover, at 37 procent af museets besøgende det første halvår af 2014 var mellem 14 og 29 år, hvor det i 2014 var 34 procent. På andre udstillingssteder er tallet i gennemsnit 19 procent.

Flest gæster på museet efter åbning af ny have

Museumshaven foran museet blev frem til september renoveret, og det betød, at forpladsen en stor del af året var en byggeplads. Knap en tredjedel af museets gæster besøgte museet efter, at den nye museumshave åbnede den 19. september.

På selve åbningsdagen for den nye have og Elmgreen & Dragset-udstillingen slog museet sin egen rekord nogensinde på én dag med små 9.000 gæster. I alt 123.904 besøgende så Elmgreen & Dragsets højhus i forhallen på SMK i perioden 19. september - 4. januar 2015. Af dem gik cirka 30.000 videre i særudstillingshallern.

For yderligere information, kontakt venligst:

Pressekoordinator
Karen Ormstrup Søndergaard
T: +45 2552 7203
E: karen.soendergaard_@_smk.dk

]]>
Karen Søndergaard Mon, 02 Feb 2015 10:09:00 +0100
SMK Fridays går barok http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/smk-fridays-gaar-barok/ Koncertinstallationer med We like We, barokklange med Concerto Copenhagen og en... SMK Fridays går barok

Mellem den allernyeste kunst præsenterer SMK Fridays og Frost Festival to koncertinstallationer af klangkollektivet We like We. We like We spiller på de klassiske instrumenter: stemme, violin, cello og slagtøj og er netop nu pladeaktuelle med deres nye anmelderroste album a new Age of SensibilityWe like We er med til at sætte en række af SMK Fridays i gang den 13. februar.

100 blokfløjter og en støvsuger

Kunstner Ragnhild May opfører en performance om et af barokkens instrumenter par excellence: Blokfløjten. Mellem barokke mesterværker fra Kongens Kunstkammer, iført en dragt med 100 blokfløjter og med hjælp fra en støvsuger vil May få fløjterne til at drukne salen i bølgende resonansmønstre, så nye uvirkelige toner kan opstå i tilhørernes egne ører.

Hvad er barok?

Direktør Mikkel Bogh er ekspert i barokkens kunst og vil ud fra ét af værkerne i SMK's samling give sit bud på, hvordan man kan forstå barokkens særlige overdådige og dødsfikserede billedverden. Det bliver et crash-kursus i barokkens symboler, som vil løfte sløret for maleriernes skjulte betydninger. Hør også professor Carsten Thau give sit bud på, hvor man kan se barokken i både kunsten og arkitekturen i dag.

Koncertomvisning og Jomi Massage

Kunstner og kunstformidler Annette Skov og syv klassiske musikere fra Concerto Copenhagen inviterer på en sansevandring rundt i udstillingen af ældre europæisk kunst. Gå med og oplev maleriernes motiver få nye dybder, når kunst, lyrik og barokmusik smelter sammen.

Musiker og performancekunstner Signe Høirup Wille-Jørgensen aka. Jomi Massage runder barok-aftenen af med et DJ-sæt i Skulpturgaden. Og som altid er der art talks om værker i SMK’s samlinger, drinks, street food og muligheden for at se SMK's faste udstillinger efter lukketid.


SMK Fridays er støttet af Bikubenfonden.


SMK FRIDAYS #11 feat. Frost – the baroque edition 
Fredag 13. februar, kl. 16-22
Gratis

Tilmeld dig på Facebook


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Oplevelsesudvikler
Magnus Kaslov
T: +45 2552 7205
E: magnus.kaslov_@_smk.dk

Pressekoordinator
Karen Ormstrup Søndergaard
T: +45 2552 7203
E: karen.soendergaard_@_smk.dk

]]>
Karen Søndergaard Wed, 21 Jan 2015 10:41:00 +0100
Vinterferie på SMK: Paphuler og tøndeslagning http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/vinterferie-paa-smk-paphuler-og-toendeslagning/ Vinterferien byder både på hus- og hulebyggeri, en børneudstilling om hjem og barokmusik i de faste... I vinterferien inviterer SMK til at gå på opdagelse i børneudstillingen Og hvor har du så hjemme? Man kan også  folde sig ud som chefarkitekt i Børnenes Værksted og bygge et skulpturhus af ler, gips og pap.

Børn og familier, der har mod på et større byggeprojekt, kan kaste sig over de hundredvis af papkasser, der fylder SMK’s Skulpturgade. Her bestemmer man selv, om det skal blive til en hyggelig hule eller et tårnhøjt højhus.

Hver dag i ferien er der også på omvisninger  i børneudstillingen, hvor en omviser sammen med børnene undersøger, hvad det vil sige ”at have hjemme”.

Slå katten af tønden på SMK

Et værksted med materialer til udklædningshatte, fastelavnsomvisninger og et svingende sæt tønder med slik: SMK er godt forberedt til årets fastelavnsfest– og alle velkomne!

Kom og lav en Robin Hood-hat eller superheltemaske på Scenen. SMK's huskunstnere hjælper gerne fantasien på gled. Kl. 12 bliver der slået katten af tønden i Skulpturgaden. Bagefter kan børn og forældre tage med på en børneomvisning om faste og fastelavn i kunsten.

'Fifty shades of grey omvisninger' og barokmusik i de faste udstillinger

For de voksne byder ferien også på 'Fifty shades of grey' omvisninger om gråtoner i kunsten og barokke koncertomvisninger med Concerto Copenhagen.  Syv klassiskere kunstnere fra Concerto Copenhagen inviterer på en sansevandring i museets barokke kunst, hvor de udforsker barokkens forskellige temperamenter i ord og musik.

Program for vinterferien 7.- 15. februar

•    Børneudstillingen Og hvor har du så hjemme? 7. – 15. februar kl. 10-17. Gratis

•    Papkassebyggeri i Skulpturgaden 7. – 15. februar kl. 10-17. Gratis

•    Børnenes Værksted 7. – 15. februar kl. 10.30-16.30. Entré 45 kr.  

•    Børneomvisninger 8. – 14. februar kl. 13. Gratis

•    'Fifty shades of grey omvisninger' 8. & 15. februar kl. 14. Gratis

•    Koncertomvisning med Concerto Copenhagen 14. februar kl. 12 og kl. 14 & 15. februar kl. 13.30 og   kl.15.30. Gratis

•    Fastelavn på SMK 15. februar fra kl.10-15. (Tøndeslagning kl.12). Gratis

LINK TIL PRESSEFOTOS

Kontakt
Astrid Boye WiikDigital kommunikationsmedarbejder
E Astrid.wiik@smk.dk
T - 4525527278

Karen Ormstrup Søndergaard
Pressekoordinator
E karen.soendergaard@smk.dk
T +45 2552 7203

]]>
Astrid Wiik Fri, 16 Jan 2015 10:53:00 +0100
Stort Elmgreen og Dragset-værk bliver en del af SMK’s samling http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/stort-elmgreen-og-dragset-vaerk-bliver-en-del-af-smks-samling/ En installation med otte døre fra den aktuelle udstilling Biography bliver nu en fast del af SMK’s... To døre er forbundet af en sikkerhedskæde, en er klemt ind i et hjørne, mens en anden har håndtag og hængsler i begge sider.

De otte dysfunktionelle døre er en del af Elmgreen og Dragsets værkserie Powerless Structures, og ligesom de andre værker i serien er de modeller på en umiddelbart genkendelig virkelighed, som er blevet fordrejet og manipuleret så den oprindelige funktion og betydning ændres eller helt forsvinder.

SMK kan nu kalde dørene en del af sin samling, og det glæder direktør Mikkel Bogh, der mener, at det er en markant tilføjelse for museet.

"Det er et hovedværk, ikke kun i Elmgreen og Dragsets produktion, men i dansk og international samtidskunst i det hele taget. Elmgreen og Dragset beskæftiger sig i deres værker med aktuelle og vedkommende emner, som de tager under behandling med en humor og en tænksomhed, der inviterer til refleksion over ofte komplekse eksistentielle spørgsmål," siger Mikkel Bogh.

Den dansk-norske kunstnerduo har siden 1995 arbejdet sammen, ofte med udgangspunkt i et opgør med vanetænkningen og konformiteten i velkendte ting og situationer fra hverdagslivet.

Installationen er erhvervet med hjælp fra Ny Carlsbergfondet og Hermod Lannungs Museumsfond og er det tredje værk af Elmgreen og Dragset, som SMK nu får i sin samling. De to andre er installationen Please keep quiet! fra 2003 og fotoserien End of Natural Behaviour fra 1996.

Mens dørene altså forbliver på SMK, er sidste chance for at se udstillingen Biography i sin helhed den 4. januar 2015.

For yderligere information, kontakt venligst:
Marianne Torp
Overinspektør
E marianne.torp_@_smk.dk
T +45 2552 7224

Karen Ormstrup Søndergaard
Pressekoordinator
E: kos_@_smk.dk
T: +45 2552 7203

]]>
Karen Søndergaard Wed, 03 Dec 2014 08:38:00 +0100
KUNSTEN er på besøg hos SMK http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/kunsten-er-paa-besoeg-hos-smk/ Det næste halve år kan besøgende på Statens Museum for Kunst opleve 18 nye værker. De bliver... 18 malerier og skulpturer har fået et midlertidigt hjem på SMK, mens deres vante omgivelser på KUNSTEN i Aalborg restaureres frem til næste sommer. Fordelt ud over flere sale på SMK supplerer de den permanente samling og giver besøgende mulighed for nye kunstoplevelser.

”Vi oplever, at KUNSTENs samling er attraktiv for museer verden over. Det glæder os derfor nu at kunne udlåne nogle af vores danske og udenlandske hovedværker til SMK, så gæster i hovedstaden får glæde af dem, mens vores bygning restaureres,” siger Gitte Ørskou, direktør på KUNSTEN.

”Besøget fra KUNSTEN er en fantastisk mulighed for SMK og for vores gæster. Med de 18 værker vil vi i det næste halve år kunne præsentere vores egen samling af dansk og europæisk modernisme i sammenhæng med andre af periodens hovedværker. Det bliver utrolig interessant og helt sikkert en heftig dialog, når disse sværvægtere er i stue sammen” siger Mikkel Bogh, direktør på SMK.

Blandt værkerne er et af KUNSTENs vartegn, Niki de Saint-Phalles voluminøse polyester-skulptur Nana Baloon. Værket, som også kaldes Store Nana i bevægelse, er rykket fra foyeren i Aalborg og ind i salene på SMK. Her signalerer værket med sin farvestrålende, naive bemaling både glæde, vitalitet og frodighed til museets gæster.

Kunstværkerne supplerer og styrker SMK’s egen samling. De besøgende værker omfatter ud over Nana Baloon blandt andet hovedværker i kunsthistorien som Wilhelm Freddies Sex-paralysappeal og Max Ernsts Bonjour Satanas. Der er også mulighed for at opleve udenlandsk Cobra-kunst, herunder værker af Appel, Constant og Alechinsky.

KUNSTENs 18 værker kan ses på SMK frem til sommeren 2015.

Om KUNSTEN
KUNSTEN er et af Danmarks væsentligste kunstmuseer. Museet i Aalborg er for tiden lukket på grund af en omfattende restaurering. Imens slippes KUNSTEN løs, og publikum får mulighed for at opleve et kunstmuseum på en helt ny måde, i nye sammenhænge og med nyt og anderledes indhold. Under overskriften KUNSTEN TO GO tilbyder museet workshops, foredrag, art lab, undervisning, udstillinger, stedspecifik kunst og meget mere.

Følgende KUNSTEN-værker er udlånt til SMK:
I sal 269B:
Pierre Alechinsky: Med næb og klør, 1970
Else Alfelt: Jorden – vandet og bjergene, 1952
Karel Appel: Tyr, 1949
Karel Appel: Hund, 1949
Constant: Jeg har besøgt de hvide bjørne, 1948
Stephen Gilbert: Middelalderen, 1949
Jean-Michel Atlan: Komposition, 1949

I sal 300B:
Vilhelm Bjerke Petersen: Klippens drøm, 1935
Harry Carlsson: De tomme sæders passager, 1934
Harry Carlsson: Et geni kommer til verden, ca. 1934
Max Ernst: Goddag Satanas, 1928

I sal 216:
Fernand Léger: Stilleben, gult og blåt, 1938

I sal 263:
Niki de Saint Phalle: Nana Baloon (eller Store Nana i bevægelse), 1960'erne

I sal 260:
Vilhelm Lundstrøm: Pakkassebillede ”Chanson sans Paroles”, Enten 1918 eller 1919

I sal 300A: 
Wilhelm Freddie: Sex-paralysappeal, 1936
Wilhelm Freddie: Meditation over den antinazistiske kærlighed, 1936
Wilhelm Freddie: Psykofotografisk fænomen: Sabotage, 1944

Erik Dietman: Nogle meter og centimeter af hæfteplaster, 1963

For yderligere information, kontakt venligst

KUNSTEN 
Lars Ulrich Tarp Hansen, kommunikationsmedarbejder
T: +45 3199 4105
E: luh_@_kunsten.dk

SMK
Karen Ormstrup Søndergaard, pressekoordinator
T: +45 2552 7203
E: kos_@_smk.dk

]]>
Webmaster Thu, 20 Nov 2014 08:00:00 +0100
SMK Fridays: Luk øjnene og lyt http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/smk-fridays-luk-oejnene-og-lyt/ Fredag 14. november inviterer Statens Museum for Kunst til årets sidste SMK Fridays, som handler om... Mikrofoner i søen i Østre Anlæg og diabolsk elektronisk musik fra 1960’erne er en del af sæsonens sidste SMK Fridays. Københavns Radiobiograf og en række danske kunstnere udforsker og udfordrer med hver deres indslag temaet lydkunst.

Lyd overtager lærredet

I samarbejde med Dansk Kulturarv har Københavns Radiobiograf fået adgang til DR’s arkiver og overtager derfor museets biograf hele aftenen. De præsenterer i fire etaper resultaterne af deres gravearbejde i spolebånd, lakplader og DAT-bånd i arkiverne hos DR. Det bliver en kombination af diabolsk elektronisk musik fra 1960’erne, Fluxus-radio, legesyge ordkollager og naive båndeksperimenter, når radiobiografen præsenterer aldrig-før-genudsendte radioindblik i dansk lydkunsthistorie.

Morten Søndergaard mikser Knud Viktor og Østre Anlæg

Hvordan lyder Østre Anlæg? Og kan man bruge en park som instrument? Det har digter og lydkunstner Morten Søndergaard i samarbejde med SMK og festivalen Wundergrund sat sig for at undersøge ved at placere mikrofoner rundt omkring i Østre Anlæg. Lydene fra parken forvandles og transmitteres live til en koncert på scenen i SMK, der er tænkt som en homage til den danske kunstner Knud Viktor og hans lydarbejde. Søndergaard har parallelt med sit forfatterskab udforsket lydenes verden siden debuten i 1992. Inden Søndergaard træder på scenen, viser vi Knud Viktors lyd- og filmværk, Akvarel, fra 1970.

Lydkunst på scenen

Komponist og elektronisk musiker Jonas Olesen har skabt et montageværk af tekniske uheld, debatter om farlig elektronisk musik, optagelser af psykiske medier og lydeffekter fra nazistiske hørespil. Til Fridays uropfører Olesen værket Et periodisk materiale af mikrolyde, ordnet konsekvent aperiodisk, som han har produceret af DR-materiale fra 1925 og frem til i dag, som han har fået adgang til af Dansk Kulturarv og Danmarks Radio.

Kunstner-DJ spiller kavalkade af det bedste danske lydkunst

Lydkunstner Sandra Boss spiller et sæt af den bedste lydkunst fra 1950’erne og frem til i dag. Og sidst på aftenen runder hun hele arrangementet af som denne SMK Fridays kunstner-DJ.

Der vil som altid være art talks, drinks, street food og muligheden for at se museets udstillinger uden for normal lukketid. Som ekstra indslag tyvstarter CPH:DOX også SMK Fridays med dokumentaren Komponist af danske Ida Bach Jensen. Bagefter viser vi Sofie Tønsbergs film Svævninger om Else Marie Pade og Jacob Kirkegaard..

SMK Fridays er støttet af Bikubenfonden.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Oplevelsesudvikler
Magnus Kaslov
T: +45 2552 7205
E: magnus.kaslov_@_smk.dk

Pressekoordinator
Karen Ormstrup Søndergaard
T: +45 2552 7203
E: karen.soendergaard_@_smk.dk

]]>
Webmaster Fri, 07 Nov 2014 08:41:00 +0100
Ny udstilling: Fantasier om parallelle verdener http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/ny-udstilling-fantasier-om-parallelle-verdener/ Den 6. november åbner SMK en udstilling i x-rummet af den amerikanske kunstner Lutz Bacher, som... Star Trek-karaktererne Odo, Quark, Major Kira Nerys og Tom Paris i form af mandshøje papfigurer, en skulpturel installation af farvede plexiglasplader, lysende blå videoprojektioner og indrammede portrætter af berømte videnskabsfolk. Det er nogle af de elementer, der indgår i udstillingen Into the Dimensional Corridor, som den amerikanske kunstner Lutz Bacher har skabt specielt til x-rummet på SMK.

Star Trek og Cyberspace

Siden midten af 1970’erne har Lutz Bacher udforsket, hvordan identiteter bliver udlagt og medieret i populærkulturen. Hun trækker et kendt materiale som for eksempel Star Trek-figurerne ud af deres sædvanlige sammenhæng og lader dem indgå i helt andre scenarier, så der opstår nye betydninger.

Udstillingens titel stammer fra en episode i den første sæson af
Star Trek og henviser til overgangen fra én tilstand til en anden – fra denne verden til en anden. Dette er en velkendt rite i science fiction-kulturen, i spirituel tænkning og i litteraturen, når hovedpersonen går fra et moralsk niveau til det næste.

Star Trek TV-serien havde premiere i 1966 og har skabt et univers af outsiderfigurer og en alternativ samfundsorden, der er blevet læst som en kritisk kommentar til skiftende konflikter omkring race, køn, krig osv. Men serien er først og fremmest et sejlivet populærkulturelt fænomen, der i årtier har ansporet længslen efter det ukendte og det fantastiske.

I udstillingen møder det fiktive
Star Trek-univers en stribe portrætter af fremtrædende videnskabsfolk fra en bog med titlen Masters of Abstraction. Videnskabsfolkene har alle på forskellig måde bidraget til at udvikle cyberspace. Lutz Bacher kobler på den måde populærkulturelle fantasier om det ydre rum med videnskabens avancerede udforskning af blandt andet internettet. Begge dele foregår i et abstrakt rum uden for vores fysiske verden.

Om Lutz Bacher

Lutz Bachers rigtige navn er ukendt for offentligheden. Gennem hele sin karriere har hun arbejdet under det mandlige pseudonym Lutz Bacher. Hun giver ikke interviews og viser sig heller ikke særlig tit offentligt. Hun sætter dermed sin egen identitet fri og til diskussion.

Lutz Bacher har arbejdet med alt fra installationer til video, foto og skulptur. Et gennemgående træk er dog, at hendes værker altid er sammenstykket af eksisterende genstande, billeder eller tekster, som hun finder fra alle mulige restlagre. I Lutz Bachers version får genstandene ofte et humoristisk, foruroligende eller mystisk tvist.


Siden 1970’erne har Lutz Bacher boet og arbejdet i Californien, men er for nyligt flyttet til New York City. I 2013 havde hun tre soloudstillinger på Portikus i Frankfurt-am-Main, på ICA i London og på Kunsthalle Zürich. Hun har tidligere udstillet på Aspen Art Museum (2014), MoMA/P.S. 1 (2009), Kunstverein Munich (2009) og Contemporary Art Museum, St. Louis (2008).


Derudover har hun medvirket på en række gruppeudstillinger på blandt andet “Spies in the House of Art”, The Metropolitan Museum of Art, New York (2012); The Whitney Biennial, The Whitney Museum of American Art, New York (2012); “Closed Circuit”, The Metropolitan Museum of Art (2008); “Grey Flags”, Sculpture Center, New York og Bordeaux Musée d’Art Contemporain, Bordeux (2006); “American Tableaux”, Walker Art Center, Minneapolis (2002); og “Bit Streams”, The Whitney Museum of American Art, New York (2002). Hendes værker er bl.a. repræsenteret i samlingerne på Metropolitan Museum of Art, New York; MoMA, New York; Whitney Museum of American Art, New York og The Art Institute of Chicago.


Hent pressefotos

For yderligere information, kontakt venligst:
Pressekoordinator
Karen Ormstrup Søndergaard

E:
karen.soendergaard@smk.dk
T: 25527203


Overinspektør

Marianne Torp

E:
marianne.torp@smk.dk
T:2552 7224

]]>
Karen Søndergaard Mon, 03 Nov 2014 12:30:00 +0100
Statens Museum for Kunst indgår samarbejde med Tiger http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/statens-museum-for-kunst-indgaar-samarbejde-med-tiger/ Statens Museum for Kunst (SMK) indgår samarbejde med den danske butikskæde Tiger. Målet er at få...

Fra 1. november vil man i alle landets Tiger-butikker kunne købe en mulepose designet af Elmgreen og Dragset. I hver pose medfølger to billetter til udstillingen “BIOGRAPHY” af Elmgreen & Dragset på SMK.

Mikkel Bogh, direktør for SMK, udtaler om samarbejdet med Tiger:

”Elmgreen & Dragsets tankevækkende udstilling BIOGRAPHY taler til noget i os alle – ved at se ind i andres liv bliver vi udfordret til at tænke over vores eget. Med samarbejdet med Tiger håber vi på, at endnu flere får lyst til at besøge udstillingen og sætte deres eget liv i perspektiv”

Tiger er en dansk butikskæde, der i 1995 åbnede sin første butik på Islands Brygge og siden er vokset til over 400 Tiger-butikker i 23 lande. Igennem årene har Tiger i stigende grad satset på kultur- og kunstoplevelser eksempelvis ved at udgive smal litteratur og kunstbøger senest i samarbejde i samarbejde Kunsthal Charlottenborg.

Grundlægger af Tiger, Lennart Lajboschitz, fortæller om, hvorfor Tiger samarbejder med Statens Museum for Kunst:

”Vi er meget glade for samarbejdet med SMK, som er helt i vores ånd om at overraske og tilbyde oplevelser som rører folk. Vores drøm er at formidle det bedste fra kulturinstitutionerne ud til den bredere befolkning. Udstillingen af Elmgreen & Dragset på SMK er dragende og har en bred appel og får os til at tænke over, hvordan vi lever i samfundet.”

Muleposen, som Elmgreen & Dragset har designet til udstillingen, koster 50 kroner hos Tiger og kan købes fra 1. november. Den indeholder to billetter til en værdi af 220 kroner. Udstillingen ”BIOGRAPHY” er allerede åbnet og kan ses indtil 4. januar 2015 på Statens Museum for Kunst i København.

Elmgreen & Dragset er en dansk-norsk duo, hvis kunst ofte leger med beskuerens virkelighedsopfattelse i kraft af en række totalinstallationer. Udstillingen er den hidtil største af Elmgreen & Dragset i Danmark.

For yderligere oplysninger om samarbejdet eller andet, kontakt venligst:

Concept Developement Manager, Tiger
Mai Due Brinch
E mdb_@_zebra.as
T 42 14 25 12

eller

Pressekoordinator
Karen Ormstrup Søndergard
E karen.soendergaard@smk.dk
T 2552 7203

Find pressebilleder her

]]>
presse Tue, 28 Oct 2014 14:03:00 +0100