Statens Museum for Kunst - Pressemeddelelser - RSS http://www.smk.dk/om-museet/presse/ Seneste indlæg da Statens Museum for Kunst - Pressemeddelelser - RSS http://www.smk.dk/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif http://www.smk.dk/om-museet/presse/ 18 16 Seneste indlæg TYPO3 - get.content.right http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss Thu, 02 Jul 2015 11:53:00 +0200 At rejse sig i mørket http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/at-rejse-sig-i-moerket/ 17. september 2015 – 17. januar 2016.    I en ny udstilling inviterer SMK på en emotionel rusketur... 17. september 2015 – 17. januar 2016.   

I en ny udstilling inviterer SMK på en emotionel rusketur tilbage til efterkrigstiden, hvor mennesket var splittet mellem angst og håb. At rejse sig i mørket skildrer menneskets situation i årene efter 2. verdenskrig og viser værker af blandt andre Palle Nielsen, Svend Wiig Hansen og Dan Sterup-Hansen.

Værkerne i udstillingen er fra 1950’erne og præsenterer en barsk fortælling om, hvordan en gruppe danske grafikere oplevede efterkrigstiden og truslen om en ny altudslettende atomkrig. SMK har samlet værker fra 12 kunstnere, som alle interesserede sig for menneskefiguren og beskæftigede sig med menneskets oplevelse af den mørke tid: Kunsten skulle bidrage til fællesmenneskelige erkendelser og dermed skabe et grundlag for en bedre fremtid for menneskeheden.

Deres værker fortæller os i dag om den angst, usikkerhed og ensomhed, som mange mennesker oplevede i tiden efter 2. verdenskrig og under den tidlige kolde krig. Men fortællingerne spænder bredt fra refleksioner over vold og undergang til hverdagsbilleder og menneskelig samhørighed. Fælles for værkerne er, at de bygger på et håb om at få folk til at erkende situationens alvor.

Værkernes fortællinger

Palle Nielsens collage Kompositionen over Jeremias klagesange fra 1957 er ét af hovedværkerne i udstillingen. Billedet er en reference til Det Gamle Testamentes klagesange, der handler om babyloniernes erobring og ødelæggelse af Jerusalem omkring 586 f.Kr., men også et udtryk for Palle Nielsens sorg over og protest mod menneskets brutale gerninger.  Collagerne er skabt i kølvandet på Sovjetunionens blodige nedkæmpelse af oprøret i Ungarn i efteråret 1956. En begivenhed som berørte Palle Nielsen og mange af hans kunstnerkollegaer dybt, og som sandsynligvis udgjorde en væsentlig baggrund for collagens fremstilling af krig og ødelæggelse.

Som Palle Nielsen fortæller også Svend Wiig Hansen om frygten for undergang. Det ses blandt andet i hans radering De Søgende fra 1958, hvor fem mennesker går omkring uden mål i et trøstesløst landskab. Svend Wiig Hansen beskriver selv motivet som en fremstilling af menneskets forskellige måder at forholde sig til håbløsheden på i det golde jordiske klippelandskab, hvor der absolut ikke er noget at finde – der hvor katastrofen er sket.

Udstillingen består hovedsagelig af grafiske værker i linoleumssnit, radering og træsnit og viser især værker af Palle Nielsen, Svend Wiig Hansen og Dan Sterup-Hansen, men også Aksel Jørgensen, Henry Heerup, Erling Frederiksen, Jane Muus, Per Ulrich, Eigil Wendt, Knud Nellemose, Folmer Bendtsen, Albert Mertz og Gunnar Hossy er repræsenteret.

At rejse sig i mørket er realiseret med støtte fra
Aage og Johanne-Louis Hansens Fond

Hent pressefotos til At rejse sig i mørket (17. september 2015 – 17. januar 2016)


For yderligere information, kontakt venligst:

Liza Burmeister Kaaring
Museumsinspektør
E: liza.kaaring_@_smk.dk
T: +45 2552 7223

Karen Ormstrup Søndergaard
Pressekoordinator
E: karen.soendergaard_@_smk.dk
T: +45 2552 7203

]]>
Karen Søndergaard Wed, 24 Jun 2015 12:38:00 +0200
Eckersbergs smukke løgn http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/eckersbergs-smukke-loegn/ 8. oktober 2015 – 24. januar 2016.   C.W. Eckersberg er kendt for sin eminente teknik og kælen for... 8. oktober 2015 – 24. januar 2016.  

C.W. Eckersberg er kendt for sin eminente teknik og kælen for detaljer. Hans værker ligner ved første øjekast nøjagtige gengivelser af verden, men i virkeligheden har Eckersberg justeret, iscenesat og skrællet alt det mindre skønne bort. Til efteråret går en stor udstilling på SMK tæt på en af guldalderens hovedpersoner og på hans stræben efter det perfekte billede. Med på udstillingen er flere malerier, der ikke har været vist offentligt i mere end 100 år.

Udsigten over Rom gennem de tre buer er betagende. I baggrunden ses kirker, antikke ruiner og vildtvoksende græs. Og som beskuer får man indtryk af, at C.W. Eckersbergs mest berømte værk Udsigt gennem tre buer i Colosseums tredje stokværk (1815) er en fotografisk gengivelse af det skønne romerske landskab, som Eckersberg må have set det, da han malede billedet. Men stiller man sig på nøjagtig samme plet som ham, er det umuligt at få alle tre bue-udsigter med på én gang. Eckersberg har med andre ord konstrueret et udsnit af verden for beskueren, hvor han prioriterer det smukke og harmoniske frem for det sande.

Fra oktober viser SMK udstillingen En smuk løgn – Eckersberg, som præsenterer hele Eckersbergs imponerende værk – fra portrætter af velstående familier over monumentale skibsmalerier til nådesløst realistiske skildringer af den nøgne menneskekrop. Udstillingen bygger på de senere års omfattende forskning på SMK, der har ført til en ny, mere nuanceret opfattelse af Eckersbergs virke.

Eckersberg var drevet af en intens søgen efter at indfange virkeligheden og finde nye motiver, der ikke var fortærskede eller gengivet af andre. Men Eckersbergs stræben efter at male det sande billede betød ikke, at han gengav virkeligheden med alle dens detaljer nøjagtigt, som han så dem. Han viskede ud, justerede og fravalgte det grimme. Han iscenesatte virkeligheden og konstruerede sin egen.

Med på udstillingen er i alt 95 malerier og 25 tegninger af Eckersberg. Heriblandt flere værker, der ikke har været vist offentligt siden de seneste Eckersberg-udstillinger i 1983. Flere malerier har ikke været udstillet siden 1895, og et enkelt, Odysseus flygter fra Polyfem fra 1812, har aldrig været udstillet før. Det bliver udlånt til SMK af Princeton University.

Udstillingen bliver foldet ud i en totalfortælling, der inviterer den besøgende til at gå med Eckersberg på en rejse gennem fem miniuniverser, blandt andet Natursyn, Historiefortælling og Menneskekroppen.

SMK ejer den største og rigeste samling af Eckersbergs kunst i verden. Eckersberg nyder stadig større anerkendelse i udlandet, og udstillingen bliver efterfølgende vist på Hamburger Kunsthalle.

Kort om C.W. Eckersberg (1783-1853)

Christoffer Wilhelm Eckersberg blev født i 1783 og voksede op i Sønderjylland. Eckersberg ville være historiemaler, og han tog i 1803 til København, hvor han blev uddannet på Kunstakademiet. I tidsrummet 1810 til 1816 videreuddannede Eckersberg sig i Paris og i Rom, hvor han udviklede nye bud på historiemaleriet og indførte friluftsmaleriet i dansk kunst.

Efter hjemkomsten til Danmark blev Eckersberg udnævnt til professor på Kunstakademiet – en stilling han bestred frem til sin død i 1853. I den danske kunsthistorie taler man om perioden som Eckersbergskolen, Københavner-skolen og Guldalderen.

Grundighed, saglighed og minutiøs iagttagelse er et nøgleord for at forstå Eckersberg. Han førte omhyggelige dagbøger og arbejdede meget gennemgribende med perspektivet i sine værker.

På den private front var Eckersberg gift tre gange og fik 11 børn.

En smuk løgn – Eckersberg er realiseret med støtte fra:
Augustinus Fonden, 15. Juni Fonden, Tak til C.L. Davids Fond og Samling for støtte til det forskningsbaserede udstillingskatalog, KrogagerFonden, Beckett-Fonden, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond, Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond, De Friske Malere

Hent pressebilleder


For yderligere information, kontakt venligst:
Kasper Monrad
Overinspektør, seniorforsker, dr. Phil
E: kasper.monrad_@_smk.dk
T: +45 2552 7222

Karen Ormstrup Søndergaard
Pressekoordinator
E: karen.soendergaard_@_smk.dk
T: +45 2552 7203

]]>
Karen Søndergaard Wed, 24 Jun 2015 08:00:00 +0200
Kunstpiloter udsmykker stofindtagelsesrum på Vesterbro http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/kunstpiloter-udsmykker-stofindtagelsesrum-paa-vesterbro/ 12 frivillige kunstpiloter mellem 15 og 25 år fra SMK har i halvandet år arbejdet på at dekorere et... 12 frivillige kunstpiloter mellem 15 og 25 år fra SMK har i halvandet år arbejdet på at dekorere et stofindtagelsesrum med kunstværker fra blandt andet SMK’s samlinger. Nu er udsmykningen afsluttet og skal præsenteres for stofbrugerne.

Stofbrugere på Vesterbro i København får snart udsmykket væggene i stofindtagelsesrummet Skyen på Istedgade med vægcollager, der består af klassiske malerier og fotografier fra museumssamlinger rundt omkring i verden. 12 frivillige kunstpiloter fra Unges Laboratorier for Kunst (ULK) har i tæt samarbejde med brugerne af Skyen arbejdet for at gøre Skyen mere indbydende. Midlet er kunst på væggene.

”Da vi startede på projektet, opdagede vi hurtigt, at brugerne af Skyen i virkeligheden ikke er så forskellige fra andre. Ligesom os bruger de kunsten til at reflektere over sig selv og andres liv. Derfor håber vi, at vores projekt kan være en øjenåbner og vise, at selvom stofbrugerne normalt ligger udenfor målgruppen af besøgende på kunstmuseer, så har de også et forhold til kunst,” fortæller Daviid og Savan fra kunstpiloterne.

Brugernes egne fortællinger som collage
Udsmykningen er resultatet af kunstpiloternes utallige interviews og samtaler med Skyens brugere. Målet er at gøre kunst relevant og tilgængelig for brugerne, både ved at lade kunsten have en funktion i lokalerne og ved at trække på elementer fra brugernes eget liv. Kunstpiloterne har derfor genskabt brugernes fortællinger i vægcollagerne.

Fortællinger om naturen, men også Christiania og Mændenes Hjem er nogle af de gennemgående temaer, som brugerne har udvalgt som emner, der skaber ro og glæde for dem. Værkerne er derfor præget af lyse landskaber, som for eksempelvis i venteværelset hvor Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro af Christen Købke (1838) danner ramme for vægudsmykningen, og i stikkerrummet hvor Mændenes Hjem, det gamle herberg for stofindtagere, troner på et bjerg bestående af sammenklippede fotos og malerier.

Udsmykningsprojektet er blevet til tre scener, der hver dækker en hel væg, i henholdsvis Skyens venteværelse, stikkerrum og rygerrum.

ULK og kunstpiloterne
Unges Laboratorier for Kunst (ULK) er SMK’s sociale og kreative fællesskab for unge mellem 15 og 25 år, i øjeblikket anført af 30 kunstpiloter. Kunstpiloterne arbejder frivilligt med brugerinddragende projekter i tæt samarbejde med museets ansatte hver onsdag – fra udvikling af første idé til realisering. ULK udsmykkede blandt andet Metrohegnet omkring Marmorkirken i 2013.
De unge er både gymnasieelever, studerende på videregående uddannelser og unge på vej videre i livet, som har det til fælles, at de kan lide at udfolde sig kreativt og ønsker at gøre kunst brugerinddragende og relevant for flere målgrupper.

Projektet er generøst støttet af RIAS A/S og Printsolutions


Kontakt
Frederik Henrik Knap, Kunstformidler SMK
T 2333 6386
frederik.knap_@_smk.dk

Silke Delfs Nedergaard, Kunstpilot
silkenedergaard_@_gmail.com
T 27209474
Freelance illustrator og studentermedhjælper på DMJX, 20 år

Savan Mohammad Amen, Kunstpilot
Savan.22_@_hotmail.com
T 50730810
Går i 3.g på Gefion Gymnasium, 18 år

Anna Seibæk Torp-Pedersen, Kunstpilot
Annastp_@_hotmail.com
T 29720427
Går i 3.g på Gefion Gymnasium, 20 år

]]>
Karen Søndergaard Tue, 16 Jun 2015 08:00:00 +0200
Kunsten folder sig ud på SMK http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/kunsten-folder-sig-ud-paa-smk/ SMK inviterer til "Udstillingen udfoldet". En aften hvor museet, med hjælp fra blandt andre... Hippieoprøret, Hesteofringen og kvindebevægelsen er unægtelig forbundet med tiden omkring 1960'erne og 1970'erne. Men hvordan viste rebelskheden og oprøret sig egentlig i kunsten? 

Nogle af svarene kan man få onsdag 17. juni, hvor SMK indbyder til "Udstillingen udfoldet". En aften hvor man, foruden muligheden for at se eller gense kunsten fra særudstillingen What's Happening?, får historien om, hvordan kunsten, litteraturen, lyden og utopierne greb ind i samfundet i de skelsættende år fra 1965-1975, hvor både kunst og samfund ændrede sig radikalt.

Aftenens program indeholder blandt andet beretninger af Peter Øvig Knudsen, som med udgangspunkt i sine Hippie-bøger fortæller om forholdet mellem kunstneriske eksperimenter i slut-tresserne og hippie-oprøret mod autoriteterne. Redaktør og litteraturanmelder Lars Bukdahl er inviteret til at give et indblik i tidens teksteksperimenter og happenings, og man kan blive klogere på den kontroversielle historie om Bjørn Nørgaards værkHesteofringen fra 1970, når journalist ved Politiken Camilla Stockmann dykker ned i historien.

I løbet af aftenen vil der også være lyn-omvisninger, og i Biografen bliver der mulighed for at se filmen Frændeløs fra 1970; En antologi af seks eksperimentalfilm af blandt andre Bjørn Nørgaard, Lene Adler-Petersen, Per Kirkeby og Jørgen Leth.

Se hele programmet på Facebook eller på smk.dk

"Udstillingen udfoldet" afholdes i samarbejde med Politiken Live
Onsdag 17. juni, kl. 16.30-19.30
Pris 110 kr. / Unge under 27 år: 85 kr.


Billetten inkluderer adgang til udstillingen What's Happening?
Billetter købes gennem politikenbillet.dk


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Oplevelsesudvikler
Magnus Kaslov
T: +45 2552 7205
E: magnus.kaslov@smk.dk

Pressekoordinator
Karen Ormstrup Søndergaard
T: +45 2552 7203
E: karen.soendergaard@smk.dk

]]>
Karen Søndergaard Mon, 08 Jun 2015 21:54:00 +0200
5 idéer til din sommerferie på SMK http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/5-ideer-til-din-sommerferie-paa-smk/ Lad vandpistolen med maling og skyd dig til et maleri i Børnenes Værksted, tag med på en sommersød... Sommeren er over os, og SMK inviterer indenfor til en række kreative sommeraktiviteter. Udenfor kan du slænge dig i Museumshaven, stikke storetåen i bassinet og nyde en is fra Caféen.

1. Sommereksperimenter i Børnenes Værksted

Lad vandpistolen med maling og skyd!  I sommerferien kan børn og familier lave kunsteksperimenter med vandpistoler eller kunstkreationer med udgangspunkt i sommervarmen og rejseminder. Hver uge dykker vi ned i et nyt tema.

Uge 27 – 32 kl. 10.30-16.30. Entré 45 kr. pr. deltager.

2. Sommersøde børneomvisninger

Alle søndage i hele sommerferien kan børn og familier tage med på en omvisning i museets faste udstillinger af 700 års kunst. Vær med, når vi finder de bedste solskinsbilleder og dagdrømmer os til endnu varmere himmelstrøg. 

5.,12.,19.,26.  juli og 2. & 9. august kl. 13. Gratis

3. Laura Lima – Den nøgne magiker

Instrumenter, krystalglas, et gammelt badekar og andre dingenoter fra nær og fjern hober sig op i et kaotisk værksted. Den nye udstilling i x-rummet er skabt af den brasilianske kunstner Laura Lima – og er et kig værd for både børn og voksne. Midt i det hele huserer Magikeren, som bygger nye ting af skrammel.

Laura Lima – Den nøgne magiker 4. juni 2015 – 20. september 2015. Gratis

4. Slæng dig i Museumshaven

I Museumshaven kan man slænge sig ved de grønne øer med en is eller en kold saftevand fra Caféen. Man kan også køle en varm storetå i spejlbassinet, som frister i midten af haven.

5. Kreative workshops i Kongens Have

I Kongens Have kan børn og voksne hele sommeren prøve kræfter med hyggelige sommeraktiviteter. Lav dit eget seje fabeldyr, hjælp til i Christian d. 4.’s køkkenhave eller tag på en tidsrejse tilbage til magiske skatkamre og frygtløse dronninger.

Workshops i Kongens Have 27. juni – 9. august, onsdag-mandag fra kl. 13-16. Gratis


HENT PRESSEFOTOS HER

Pssst: Husk også at kigge forbi vores børneudstilling Og hvor har du så hjemme?, som kan opleves indtil 26. juli 2015. Gratis

]]>
Webmaster Thu, 21 May 2015 14:23:00 +0200
SMK Fridays: Kunst til fri afbenyttelse http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/smk-fridays-kunst-til-fri-afbenyttelse/ Wiki edit-a-thon, gif-workshop og joggingtøj med kunstprint. Til sæsonens sidste Fridays 29. maj... Wiki edit-a-thon, gif-workshop og joggingtøj med kunstprint. Til sæsonens sidste Fridays 29. maj bliver kunsten sat fri.

Statens Museum for Kunst har frigivet rettighederne til 25.000 billeder af kunstværkerne i SMK's samling, som nu kan copy/pastes, remixes og genbruges frit. Det bliver fejret til en Fridays 29. maj, hvor man både kan se, høre og selv være med til at skabe kunst, der tager udgangspunkt i de mange tusinde værker, som SMK nu har overdraget til Public Domain – det vil sige til fri afbenyttelse.

Mix it up!-udstilling hele weekenden
13 designere og kunstnere har lavet en række nye værker med udgangspunkt i de frie billeder af kunstværker fra SMK's samlinger. Hele weekenden fra 29. maj til 31. maj bliver værkerne udstillet side om side med de originale værker i samlingen i en pop-up-udstilling Mix it up!

Mette Geisler Dragelykke fra designduoen Product of Public Domain har fx lavet et sæt joggingtøj med Harald Slott-Møllers Dansk landskab fra 1891, mens Jamie Seaboch har skabt en række collager, der mixer værker fra forskellige tidsaldre til nye fortællinger, og Filip Vest samler himlene fra 22 forskellige guldaldermalerier og projicerer dem op i loftet på museet. Der er gratis adgang.

Til Fridays kan man komme på en rundvisning i udstillingen med kunstnerne. Mix it up! er blevet til i et samarbejde mellem Europeana Creative, Aalto Universitetet og SMK.

BARCODE – en iscenesat koncert
I samarbejde med Holland House står aftenen også på projektet BARCODE, der er en iscenesat koncert med sjældent opførte værker af bl.a. John Cage og Steve Reich. Live-performance ved skuespiller Rikke Lylloff og sanger Jakob Bloch Jespersen. BARCODE præsenterer nyproducerede videoanimationer med roterende stole, syngende hoveder og rasende stripsang. Iscenesat af Jacob F. Schokking.

Gå i et med værkerne
Med tre simple trin: Vælg et billede, genskab og udstil! kan man med app'en VanGoYourself træde ind i kunsthistoriens mesterværker. Det londonbaserede Culture24, der har udviklet app'en, er med på aftenen og inviterer dig til at genskabe udvalgte værker fra SMK's samling, bl.a. Eckersbergs portræt af søstrene Bella og Hanna fra 1820. De rette rekvisitter bliver stillet til rådighed.

Oplev også den interaktive installation Culture Cam, hvor farverne og mønstrene i dit tøj aktiverer søgninger i de digitaliserede samlinger. Culture Cam er udviklet af designbureauet Spild af Tid i samarbejde med Europeana Creative.

Urpremiere på Frisk Frugts film Den Europæiske Spejlbue
Komponist og musiker Anders Lauge Meldgaard, alias Frisk Frugt, udgav tidligere i år albummet Den Europæiske Spejlbue, der undersøger europæisk verdensmusik. Til Fridays er der urpremiere på den film, der er lavet til musikken. Frisk Frugt spiller et præludium som optakt til urpremieren i SMK's biograf.

Wiki edit-a-thon og gif-workshop (tilmelding nødvendig)
Vær med til at hacke fortolkningen af kunsthistorien ved denne Wikipedia edit-a-thon, der handler om at tilføre kunsthistorien din viden. Bidrag til, at vi får en mere mangfoldig beskrivelse af dansk kunst og kunsthistorie i Wikipedia. Eller sæt kreativiteten fri og lav små animerede gifs ud af billeder fra SMK's samlinger på dagens gif-workshop. Der vil være facilitatorer på begge workshops. Alle kan være med, bare tag en bærbar med. De to workshops finder sted klokken 14-17. Tilmelding via merete.sanderhoff_@_smk.dk

Filmvisning: All This Can Happen
Filmen All This Can Happen af Siobhan Davies og David Hinton består udelukkende af arkivoptagelser fra filmmediets tidligste barndom, der er redigeret og bearbejdet, så de danner en ny samlet fortælling. Filmen er bygget over Robert Walsers novelle Der Spaziergang fra 1917, og man følger fortælleren på en forunderlig vandring gennem tid, sted og erindring. Filmskaber David Hinton introducerer selv filmen.

Goodiepal's wifi
I en usynlig boble på cirka 20x20x20 meter overtager kunstner og musiker Goodiepal SMK's wifi for en aften. Når man er inde i wifi-boblen, kan man logge på Goodipals wifi-net og høre alle Goodiepals såkaldte Audiosvar. Og han har lavet et nyt Audiosvar om hacking specielt til denne aften.


SMK Fridays er støttet af Bikubenfonden

SMK FRIDAYS # 14 – Sæt kunsten fri!
KUNST + TALKS + PERFORMANCE +STREET FOOD + FREDAGSBAR
Fredag 29. maj, kl. 16-22 (workshops starter allerede kl. 14)
Gratis

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Oplevelsesudvikler
Magnus Kaslov
T: +45 2552 7205
E: magnus.kaslov_@_smk.dk

Pressekoordinator
Karen Ormstrup Søndergaard
T: +45 2552 7203
E: karen.soendergaard_@_smk.dk

]]>
Karen Søndergaard Wed, 13 May 2015 19:17:00 +0200
Hør træerne fortælle historier i Kongens Have http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/hoer-traeerne-fortaelle-historier-i-kongens-have/ 1. maj - 30. august 2015 Du troede, du kendte Kongens Have – men har du hørt om labyrinten med de... 1. maj - 30. august 2015

Du troede, du kendte Kongens Have – men har du hørt om labyrinten med de dresserede bjørne, tronen lavet af enhjørninghorn eller linedanseren, som styrtede i døden? Denne sommer vækkes træerne i Kongens Have til live og fortæller kvarterets sære historier. 

Kongens Have og de seks museer, der omgiver det, gemmer på mange glemte historier. Heldigvis har træerne i haven stået der i århundreder, og de kan huske alt det, vi mennesker for længst har glemt. De har været med under både krige, ildebrande og kongekroninger, og denne sommer får de stemmer og deler kvarterets historier.

Ti træer i Kongens Have bliver fra maj til og med august udstyret med et lydsystem. Når man bevæger sig i nærheden af et Talende Træ, vil det begynde at fortælle sin historie – om alt fra luftballoner og sfinxer til kæmpeblæksprutter og bortførte løver.

Historierne bliver fortalt af Steen Jørgensen fra Sort Sol, som med sin dybe, genkedelige røst giver træerne liv og karakter. Lydstudiet Hz & Tone har stået for produktion og lyddesign – og det hele er arrangeret af Parkmuseerne.

”Med de Talende Træer ønsker vi at give havens gæster et glimt af den historiske storhed, der er gemt i kvarteret, og som mange af os slet ikke kender i dag. Men træernes historier er kun en lille bid af det, man kan opleve. Så jeg håber selvfølgelig, de mange fantastiske historier kan vække lysten til at gå på opdagelse i alt det, områdets seks museer gemmer på,” siger Mikkel Bogh, som er formand for Parkmuseerne og direktør på Statens Museum for Kunst. 

Fabeldyrsfabrik og Kongens Køkkenhave
Det er ikke kun det voksne publikum, der kan nyde de Talende Træer. Hver weekend, helligdag og hele sommerferien er der nemlig børneaktiviteter i Parkmuseernes pavillon i Kongens Have, inspireret af træernes fortællinger.

Børnene kan både lave seje fantasidyr i fabeldyrsfabrikken og hjælpe til, når Christian den 4.’s køkkenhave genoplives midt i Kongens Have. Hver søndag vil der være fortællesalon, hvor man kan lytte og lege med i dramatiske historier om konger, soldater og linedansere.


FAKTA
De Talende Træer er arrangeret af Parkmuseerne – et samarbejde mellem de seks museer Davids Samling, Filmhuset, Den Hirschsprungske Samling, Rosenborg Slot, Statens Museum for Kunst og Statens Naturhistoriske Museum.

Historierne kan opleves i Kongens Have fra 1. maj til 30. august. I alt bliver ti træer udstyret med en højtaler, som aktiveres, når man bevæger sig i nærheden af træet. Historierne er speaket af Steen Jørgensen fra Sort Sol, og lydmontagerne er udført af Hz & Tone.

Sommeren igennem vil der desuden være Fabeldyrsfabrik, Kongens Køkkenhave og forunderlige fortællinger i Fortællesalon for børn. Børneaktiviteterne er åbne alle weekender, helligdage og skolefridage fra 13-16. Alle aktiviteter er gratis og kræver ingen tilmelding – bare duk op. Se programmet på www.parkmuseerne.dk

Rødderne fra de Talende Træer strækker sig helt til Nørreport Station, hvor de også kommer til at hviske historier til de travle metropassagerer med lys leveret af Dark Matters og lydmontager fra Hz & Tone.


For yderligere information:
Louise Trier
Projektleder
E: lot@parkmuseerne.dk
T: +45 2552 7175

Jennifer Jensen
Pressekoordinator
E: jvj@parkmuseerne.dk
T: +45 4233 0166

]]>
Karen Søndergaard Mon, 27 Apr 2015 19:29:00 +0200
Kunststuderende støver fortidens gipssamlinger af http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/kunststuderende-stoever-fortidens-gipssamlinger-af/ Den Kongelige Afstøbningssamlings støberi får nyt liv, når fem kunststuderende gør støberiet til... Støberiet i Den Kongelige Afstøbningssamling er aldrig før blevet brugt som kunstnerisk værksted for ny kunst. Men nu indtager kunstnere fra Det Kgl. Danske Kunstakademi og Figurhuggerskolen stukkatørernes gamle værksted, som resten af 2015 skal være deres skulpturlaboratorium. Arbejdet munder ud i en række værkstedsudstillinger.

Værkstedsudstillingerne:
--- En 2,5 tons tung teltformet konstruktion af gips dimmitend fra Kunstakademiet Annarosa Krøyer Holm indgår i udstillingen Arkiv og Hvidme. Sammen med figuren har Annarosa oprettet et arkiv med en række gamle tekster om hvidhed af blandt andre Amalie Smith, Bjørn Nørgaard og Mette Moestrup. Hvidhed både som en proces i fx gips, som bliver hvidt, når det tørrer, og hvidhed i forhold til racer og hudfarve.

--- Fra gipsstøvet af en smadret statue af Spydbæreren (ca. 450 f.Kr.) skaber Anne Elisabeth Eckersberg, studerende ved Kunstakademiet, sit værksted Transformers. Hun viser en film af sin performance, hvor hun lader en afstøbning af Spydbæreren falde fra et stillads. Den smadrede figur males til gipsstøv, og af det skaber hun en ny figur.

--- Vanja Mia Schwartz, tidligere studerende ved Figurhuggerskolen og stenhugger Martin Holm Hemmsen genskaber den 2.000 år gamle buste af Sokrates ud fra gipsfiguren i Afstøbningssamlingen. De hugger figuren i marmor ud fra gipskopien. Det er usædvanligt, da man normalt ikke reproducerer et kunstværk i sit oprindelige materiale ud fra en kopi i gips. Værkstedsudstillingen bærer titlen Sokrates.

--- I samarbejde med Det Danske Institut i Athen og Akropolismuseet har Mathias Dyhr, studerende ved Kunstakademiet, skaffet en kopi af en nyligt fundet halestump fra en myndelignende jagthund fra Arkaisk tid (ca. 520 f.Kr.). I installationen Hundedage støber Mathias Dyhr en kopi af jagthunden og samler hundereferencer fra arkæologien, litteraturen og kunsten.

Kig ind i værkstedet
Søndag 26. april bliver alle værkstedsudstillingerne præsenteret samlet:

Kl. 15.15: Museumsinspektør Henrik Holm byder velkommen og fortæller om samarbejdet med kunsterne.

Kl. 15.30-16.30: Kunsterne fortæller om deres værker og om deres arbejde på Afstøbningssamlingen.

Gæsterne kan desuden søndag 17. maj, 14. juni og 5. juli. mellem kl. 14-17 opleve, hvordan kunstnerne arbejder.

Om Den Kongelige Afstøbningssamling
Den Kongelige Afstøbningssamling er en del af SMK. De over 2.000 gipsafstøbninger, som udgør samlingen, befinder sig i Vestindisk Pakhus ved havnen i Toldbodgade 40, København.

Oprindeligt blev pakhuset bygget til at rumme sukker og rom. I 1984 rykkede Den Kongelige Afstøbningssamling ind og gjorde pakhuset til udstillingsrum.


For yderligere information, kontakt venligst:
Henrik Holm
Museumsinspektør
henrik.holm_@_smk.dk
+45 2552 7219

Karen Ormstrup Søndergaard
Pressekoordinator
kos_@_smk.dk
+45 2552 7203

]]>
Karen Søndergaard Tue, 21 Apr 2015 09:42:00 +0200
Den nøgne magiker flytter ind http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/den-noegne-magiker-flytter-ind/ 4. juni - 18. oktober 2015.Når den brasilianske kunstner Laura Lima til sommer viser sin første... 4. juni - 18. oktober 2015.

Når den brasilianske kunstner Laura Lima til sommer viser sin første soloudstilling i Danmark, bliver det med en kæmpemæssig værkstedslignende installation på Statens Museum for Kunst. Samtidig flytter en gådefuld tryllekunstner ind.


Loppefund, stof, instrumenter, bøger, skrammel og dingenoter fra nær og fjern kommer til at udgøre den totalinstallation, som Laura Lima bygger op i x-rummet på SMK. De sammenhobede ting og materialer former et slags kaotisk værksted og mere hjemlige rum som køkken og soveværelse. Publikum kan frit bevæge sig rundt og gå på oplevelse i det sære univers.

I værkstedet huserer ’Den nøgne magiker’, der under hele udstillingen skaber nye ting og sager og forandring ud af materialerne i værkstedet. Magikeren er iført et jakkesæt med afklippede ærmer, og han/hun vil tilføre udstillingen et uforudsigeligt element.

Siden midten af halvfemserne har Laura Lima konstrueret situationer, hvor levende ting (mennesker, dyr og planter) indgår i uventede relationer med forskellige typer af rum og genstande. På den måde udfordrer hun vedtagne forestillinger om, hvad fx ’performance’ og ’installation’ er.

I Laura Lima Den nøgne magiker stiller hun spørgsmålstegn ved de forventninger, vi har til verden omkring os og til, hvordan vores adfærd og handlemønstre påvirker andre og vores fælles hverdag. Den nøgne magiker fortæller også om kunsten og den kunstneriske proces som et slags alkymistisk værksted, hvor noget skabes ud af nærmest ingenting.

Om Laura Lima

Laura Lima er født 1971 i Brasilien. Hun bor og arbejder i Rio de Janeiro, hvor hun er uddannet inden for både filosofi og billedkunst. I 2003 var Lima med til at stifte det Rio de Janeiro-baserede udstillingssted for samtidskunst A Gentil Carioca, som hun stadig er med til at drive. Hun har deltaget med sine egne kunstneriske projekter i en lang række gruppeudstillinger og har haft solopræsentationer på flere store museer og institutioner i såvel Nord- og Sydamerika som Europa, bl.a. på MUAC, Mexico City; Museo de Arte Moderno, Buenos Aires; Bonnefantenmuseum, Maastricht; Museu de Arte da Pampulha, Belo Horizonte, Brasilien, og Chapter Art Center, Cardiff, Wales.

Værket The Naked Magician er blevet præsenteret i andre versioner på Casa França i Rio de Janeiro i 2011, på Migros Museum für Gegenwartskunst i Zürich i 2013 og på Bonniers Konsthall i Stockholm i 2014. Hver gang projektet vises, rejser objekter og materialer fra de tidligere versioner med, samtidig med at der indsamles flere materialer på den nye lokalitet.

Sidste år modtog hun den prestigefyldte hollandske kunstpris The Bonnefanten Award for Contemporary Art 2014.


X-RUMMET ER STØTTET AF DET  FAMILIEFOND


Udstillingen er produceret i samarbejde med Bonniers Konsthall, Stockholm, og Migros Museum für Gegenwartskunst, Zürich.

Hent pressefoto

Donér en dingenot til Laura Lima-udstillingen på SMK


For yderligere information:
Marianne Torp
Overinspektør
E: marianne.torp_@_smk.dk
T: +45 2552 7224

Karen Ormstrup Søndergaard
Pressekoordinator
E: kos_@_smk.dk
T: +45 2552 7203

]]>
Karen Søndergaard Mon, 20 Apr 2015 08:26:00 +0200
SMK Fridays: Kan kunst ændre verden? http://www.smk.dk/om-museet/presse/artikel/smk-fridays-kan-kunst-aendre-verden/ Molly Haslund tegner cirkler med en kæmpepasser foran SMK, mens kvindebevægelsen genoplives af... SMK's nye udstilling What's Happening handler om den eksperimenterende kunst fra 1965-1975. Kunsten bevægede sig i denne periode ud af rammen og ned fra soklen for at blande sig i samfundet. Men kan kunst ændre verden? Det er det drivende spørgsmål for denne SMK Fridays.

What's Happening er åben og gratis mellem kl. 16 og 20. Der bliver bl.a. mulighed for at gå med på en live-anmeldelse af udstillingen, når Politikens anmelder Torben Sangild fortæller om, hvad han ser i udstillingen. Du kan også gå med på artalks, der slår ned på centrale værker eller spadsere en tur i museets forhave og blive klogere på de farvestrålende værker af Poul Gernes, som blandt andet er kendt for udsmykningen af Herlev Hospital og københavnerbiografen Palads. I SMK's biograf vises der filmkunst og eksperimentalfilm fra slutningen af 60'erne.

Boglancering og kunstner-DJ
Kunstner Kenneth A. Balfelt og redaktør og kurator Matthias Hvass Borello introducer deres nye bog Art as Social Practice ved Balfelts og FOS' campingvogn-kunstværk Fuck the Danish aktiverings police – USSR i Skulpturgaden. Kenneth A. Balfelt er også aftenens kunstner-dj med hjælp fra Borello, der tager trommer med.

Kan kunsten ændre verden?
I en serie af tre samtaler vender og drejer kurator og skribent Carl Martin Faurby sammen med en række gæster spørgsmålet om kunstens mulighed for at gribe ind i og ændre verden. Fra vidt forskellige vinkler vil SMK's direktør Mikkel Bogh, kunstnerne Honza Hoeck, Rikke Diemer, Kirsten Dufour, Søren Bjørn, Jacob Jessen og lektor, ph.d. i psykologi Morten Nissen tale om kunsten muligheder for at ændre verden omkring os.

Kvindebevægelsens lejr
Kunstnerne Rikke Diemer og Kirsten Dufour, som begge var en del af kunstnersammenslutningen Kanonklubben og initiativtagere til Rødstrømpebevægelsen, har genskabt aktionen ’Lejren’ fra 1970. ’Lejren’ var oprindeligt en del af udstillingen Damebilleder, som var den første kollektive kvindelige udstilling i Danmark, og som stillede spørgsmål til kvindens rolle i samfundet. Denne fredag kan gæsterne møde de to kunstnere og blive en del af aktionen.

Molly Haslund tegner cirkler
Med gigantiske passere, meget større end hende selv, opfører kunstner Molly Haslunds sin performance CIRCLES i SMK’s have. Henover eftermiddagen tegner Haslund hele forpladsen til med kæmpecirkler. Gæster, som har lyst, kan få lov at være med til at dekorere området.

Small White Man spiller live og Escho leverer underlægningsmusikken
Billedkunstner og musiker FOS spille live med sit impro-band Small White Man. I Small White Man styrer FOS musikkens udvikling ved at signalere til de andre musikere via et system af lamper, som han kan tænde og slukke for. Resten af aftenens underlægningsmusik kurateres af Nis Bysted fra pladeselvskabet Escho.

Der er som altid også mulighed for at drikke en øl og spise street food til lyden af aftenens dj.

SMK Fridays er støttet af Bikubenfonden.

SMK FRIDAYS #13 – Kan kunsten ændre verden?
KUNST + TALKS + PERFORMANCE + STREET FOOD + FREDAGSBAR
FREDAG DEN 17. APRIL, kl. 16-22.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:

Oplevelsesudvikler
Magnus Kaslov
T: +45 2552 7205
E: magnus.kaslov_@_smk.dk

Pressekoordinator
Karen Ormstrup Søndergaard
T: +45 2552 7203
E: karen.soendergaard_@_smk.dk

]]>
Karen Søndergaard Wed, 08 Apr 2015 09:38:00 +0200