Forskningscentre på SMK

SMK huser to forskningscentre: Forskningscenter for Tegnekunst (FCT) og Center for Kunstteknologiske Studier og Bevaring (CATS).

FCT blev etableret i 2002 af centerleder Chris Fischer. Centrets hovedopgave er at undersøge og identificere den store del af museets ældre udenlandske tegninger, der hidtil kun har været sporadisk belyst. Centret blev oprettet takket være fondsbevillinger og private sponsormidler og er siden blevet organisatorisk forankret i museet.

CATS er et forskningscenter i teknisk kunsthistorie. Centret blev etableret i 2011 som et samarbejde mellem SMK, Nationalmuseet og Kunstakademiets Konservatorskole. Private sponsormidler bevilget over en 5-årig periode muliggjorde etableringen af det tværinstitutionelle samarbejde.

Center for Tegnekunst

Forskningscenter for Tegnekunst

Se hvordan et udvalg af SMK's ældre udenlandske tegninger undersøges i centret.

www.cats-cons.dk/

CATS

Læs om hvordan Center for Kunstteknologiske Studier og Bevaring behandler og bevarer den billedkunstneriske kulturarv.

Forskningsprojekter

Forskningsprojekter

Dyk ned i emner lige fra den nordiske avantgardes historie til venezianske tegninger og Tizians portrætter.