Forskning

Chris Fischer, leder af Center for Tegnekunst

Forskningscenter for Tegnekunst

I 2002 oprettede Statens Museum for Kunst Forskningscenter for Tegnekunst (herefter FCT), som i perioden 2003-2006 har været finansieret af Velux Fonden med 1 million kroner årligt. Kulturministeriet har fra 2002 til 2006 bevilget 700.000 årligt og i perioden 2006-2010 har de afsat 600.000 årligt. Museet giver pt. 50.000 årligt af egne driftsmidler.

FCTs hovedopgave er at udforske, gennemarbejde og publicere museets store samling af ældre udenlandske tegninger og sammen med Den Kongelige Kobberstikssamling tage hånd om uddannelsen af kandidater med relevante kompetencer til stillinger ved samlinger med kunst på papir.

Samlingen, der formentlig allerede er grundlagt i det tidlige 1500-tal, omfatter ca. 60.000 tegninger og ca. 170.000 grafiske blade og er således langt den største kunstsamling i Danmark.

Ca. 8.000 tegninger er af ældre udenlandske kunstnere, som i et vist omfang er ukendte såvel for den internationale forskning som for det bredere publikum. Det er derfor dem, der er genstand for FCTs arbejde.

I disse år forskes der intenst i ældre tegnekunst ude omkring i verden og forskningsresultaterne publiceres almindeligvis i form af ræsonnerede kataloger. Oprettelsen af FCT har bragt museet i front i denne internationale forskningsindsats og der foregår en intensiv udveksling af viden mellem Centeret og andre institutioner. I den seneste internationale evaluering af forskningen på SMK (afsluttet foråret 2008) udtrykkes der stor anerkendelse og respekt for arbejdet i FCT og panelet opfordrer museet til at arbejde på at sikre at forskningscentrets vigtige arbejde videreføres i de kommende år.

FCT har som sagt også til opgave at sikre, at vores ekspertise bringes videre til de kommende generationer, så der fortsat vil være specialister på feltet her i landet.

Opsummering af det hidtidige arbejde

Der er indtil nu blevet udgivet seks ræsonnerede kataloger omfattende 1150 tegninger. (To af dem er udgivet før centerets officielle oprettelse, men konceptet er det samme, de er derfor medtaget i den samlede opgørelse). Et katalog over samlingens ca. 225 romerske tegninger ventes udgivet i efteråret 2010 og et katalog over samlingens ca. 200 venetianske tegninger er under udarbejdelse. Herudover har Forskningscenterets medarbejdere arrangeret udstillinger, skrevet artikler til fagtidsskrifter og udstillingskataloger i ind- og udland, holdt foredrag, deltaget i internationale kongresser og været repræsenteret i forskellige faglige netværker. Chris Fischer har desuden undervist på Københavns universitet og været gæsteprofessor på Courtauld Institute, London, samt censor og specialevejleder ved danske og udenlandske universiteter og virker som konsulent på udarbejdelsen af lignende kataloger i udlandet, ligesom han er medlem af the Curatorial Advisory Board på tidsskriftet Master Drawings og er peer-reviewer på flere fagtidsskrifter.

Udgivelser

Bøger:

Michael Bøgh Rasmussen, German Drawings before 1540, Cph. 2000;

Chris Fischer, Central Italian Drawings, Kbh. 2001;

Jan Würtz Frandsen, French Drawings and Watercolours 19th-20th Centuries, Cph. 2002;

Mary Newcome Schleier, with an Essay by Jens Heinet Knudsen; Genoese Drawings, Cph. 2004;

Chris Fischer and Joachim Meyer, Neapolitan Drawings, Cph. 2006;

David Bindman, with an Essay by Chris Fischer, British Drawings before 1900, Cph. 2008.

 

Artikler

Jette Kjærboe, „Carl Friederich von Rumohr und Dänemark“, Nordelbingen 2003.

 

Udstillinger på SMK

Centralitalienske tegninger, 2002

Neapolitanske tegninger, 2006

Udstillinger i udlandet

Jan Würtz Frandsen with a Foreword by Allis Helleland and Chris Fischer: Drawn Toward the Avant-Garde. Nineteenth and Twentieth-Century French Drawings from the Royal Museum of Fine Arts, Copenhagen. The Frick Art and Historical Center, Pittsburg, Pennsylvania; Museum of Fine Arts, St Petersburg, Florida; Arkansas Art Center, Little Rock, Arkansas 2002-2003.

Medvirken ved udstillinger i udlandet

Ritorno al Barocco, Museo di Capodimonte ect., Napoli 2009-10

Senest opdateret: 11.apr.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo