Forskningscenter for Tegnekunst

Hovedopgaven for Forskningscenter for Tegnekunst (FCT) er at udforske, gennemarbejde og publicere museets store samling af ældre udenlandske tegninger.

På SMK findes der ca. 8000 tegninger af udenlandske kunstnere, der for manges vedkommende endnu er ukendte for fagfæller og publikum. I Forskningscenter for Tegnekunst undersøges tegningernes datering, tilskrivning, formål og deres placering i en større sammenhæng.

I disse år forskes der koncentreret i ældre udenlandsk tegnekunst verden over. Særligt arbejdet med at afdække tegningernes proveniens er et forskningsområde, der er i stor vækst, og resultaterne publiceres typisk i ræsonnerede kataloger.

Forskningscenter for Tegnekunst har gennem de senere år bragt SMK i front indenfor dette forskningsområde, og der foregår i dag vigtig udveksling af viden mellem centret og andre institutioner.

For at sikre fremtidig kompetence på området har centret løbende tilknyttet ph.d.-stipendiater, post doc.s, specialestuderende og praktikanter fra universiteter i ind- og udland.

Forskningscentrets medarbejdere har arrangeret flere udstillinger på SMK og andre museer, skriver løbende artikler til danske og udenlandske fagtidsskrifter og udstillingskataloger, deltager og arrangerer internationale kongresser og indgår i mange forskellige faglige netværk.

FCT er igennem Chris Fischer repræsenteret i the Curatorial Advisory Board på tidsskriftet Master Drawings, i peer-review-komiteer på bøger og artikler som fx Burlington Magazine og i andre ledende fagtidsskrifter.

Der er indtil nu blevet udgivet syv ræsonnerede kataloger, og et katalog over samlingens ca. 250 venetianske tegninger er under udarbejdelse.

Chris Fischer

Kontakt

Leder af FCT
Chris Fischer
M chris.fischer_@_smk.dk
T 2552 7212

http://www.smk.dk/besoeg-museet/nyheder/artikel/udforsk-10-aars-detektivarbejde-i-nyt-katalog/

Seneste publikationer

Læs om FCT's seneste udgivelse Roman Drawings before 1800.

FCT's bidrag til udstillinger og publikationer

Forskningsaktiviteter

FCT engagerer sig i mange forskellige forskningsaktiviteter i Danmark og i udlandet.

Se en liste over centrets bidrag til fx udstillingskataloger og fagtidsskrifter.