Forskning

Forskningscenter for Tegnekunst

Hovedopgaven for Forskningscenter for Tegnekunst (FCT) er at udforske, gennemarbejde og publicere museets store samling af ældre udenlandske tegninger, og sammen med Den Kongelige Kobberstikssamling at tage hånd om uddannelsen af kandidater med relevante kompetencer til stillinger ved samlinger med kunst på papir.

Samlingen, der formentlig allerede er grundlagt i det tidlige 1500-tal, omfatter ca. 60.000 tegninger og ca. 170.000 grafiske blade og er således langt den største kunstsamling i Danmark.

Ca. 8.000 tegninger er af ældre udenlandske kunstnere, som i et vist omfang er ukendte såvel for den internationale forskning som for det bredere publikum. Det er derfor dem, der er genstand for FCTs arbejde.

I disse år forskes der intenst i ældre tegnekunst ude omkring i verden og forskningsresultaterne publiceres almindeligvis i form af ræsonnerede kataloger. Oprettelsen af FCT har bragt museet i front i denne internationale forskningsindsats og der foregår en intensiv udveksling af viden mellem Centeret og andre institutioner.

For at sikre fremtidig kompetance på området har centret løbende tilknyttet Ph.d.-kandidater, Post Doc.’er, specialestuderende og praktikanter fra universiteter i ind- og udland.

Der er indtil nu blevet udgivet 7 ræsonnerede kataloger omfattende ca. 1.370 blade, flere med tegninger på begge sider. Et katalog over samlingens ca. 250 venetianske tegninger er under udarbejdelse. Ud over at bestemme tegningernes datering, tilskrivning og formål indsættes de enkelte blade i en større sammenhæng og der lægges et stort arbejde i at afdække bladenes proveniens. Et forskningsområde der pt. er i stor vækst ved normgivende museer og universiteter i udlandet.

Forskningscentrets medarbejdere har arrangeret udstillinger, både i SMK og andre steder, skriver løbende artikler til fagtidsskrifter og udstillingskataloger i ind- og udland, deltager og arrangerer internationale kongresser og er repræsenteret i mange forskellige faglige netværker. FCT er igennem Chris Fischer således repræsenteret i the Curatorial Advisory Board på tidsskriftet Master Drawings, i peer-reviewer-komiteer på bøger og artikler til Burlington Magazine og andre ledende fagtidsskrifter.

Udgivelser

Bøger:

Michael Bøgh Rasmussen, German Drawings before 1540, Cph. 2000;

Chris Fischer, Central Italian Drawings, Kbh. 2001;

Jan Würtz Frandsen, French Drawings and Watercolours 19th-20th Centuries, Cph. 2002;

Mary Newcome Schleier, with an Essay by Jens Heinet Knudsen; Genoese Drawings, Cph. 2004;

Chris Fischer and Joachim Meyer, Neapolitan Drawings, Cph. 2006;

David Bindman, with an Essay by Chris Fischer, British Drawings before 1900, Cph. 2008.

 

Artikler

Jette Kjærboe, „Carl Friederich von Rumohr und Dänemark“, Nordelbingen 2003.

Udstillinger på SMK

Centralitalienske tegninger, 2002

Neapolitanske tegninger, 2006

Udstillinger i udlandet

Jan Würtz Frandsen with a Foreword by Allis Helleland and Chris Fischer: Drawn Toward the Avant-Garde. Nineteenth and Twentieth-Century French Drawings from the Royal Museum of Fine Arts, Copenhagen. The Frick Art and Historical Center, Pittsburg, Pennsylvania; Museum of Fine Arts, St Petersburg, Florida; Arkansas Art Center, Little Rock, Arkansas 2002-2003.

Medvirken ved udstillinger i udlandet

Ritorno al Barocco, Museo di Capodimonte ect., Napoli 2009-10

Senest opdateret: 15.okt.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo