Forskning

Forskningsprojekter

På SMK forsker vi i kunsten i alle dens mange facetter – vi går på opdagelse i kunsthistorien, undersøger teknikker, følger kunstnere og analyserer kunstværker. Vi forsker også i museets rolle som institution.

Projekterne er meget forskelligartede. Nogle gange mødes forskning og bevaring. Det skete for eksempel i projektet Gennemlyst på sporet af Bosch og Bruegel, hvor et internationalt hold af forskere undersøgte fire malerier med det samme motiv for gennem tekniske analyser at finde frem til historien bag malerierne. Andre gange forskes der for eksempel i en bestemt kunstner eller periode, eller det er medborgerskab, læring og oplevelsesøkonomi, der er i fokus.

Kendetegnende for alle forskningsprojekter er, at de tager afsæt i museets samlinger og virke som institution.

Oversigt over forskningsprojekter


© Marina Abramovic: Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, 1975, Filmstills. SMK.

Museet og kunsten i informationsalderen
Hvordan bevares og vises nutiden i fremtiden?

Siden 1960’erne er brugen af flygtige og nye medier som film og fotografi, lyd, tekst og internet, happenings og performance blevet en betydningsfuld og stadig voksende side af kunsten. Men det er en stor udfordring for kunstmuseet at præsentere og formidle, konservere og bevare disse værker. Den flygtige og immaterielle kunst er derfor ikke synlig på museerne som en væsentlig del af kulturarven. Det er dette problem, der danner afsæt for projektet Museet og Kunsten i Informationsalderen.

Forskningsområde: Hvordan bevares og vises nutiden i fremtiden?
Ansvarlig: Birgitte Anderberg.

 


Foto: SMK Foto

Jamen, hvad skal vi kigge efter?

Forskningsprojektet viser sammenhænge mellem kunstpædagogiske møder, børns medborgerskab og kunstmuseers demokratiske rolle. I sin ph.d.-afhandling beskriver Sattrup, hvordan situationer i kunstpædagogiske møder, der bryder med eller ligger uden for en kvalificerende og socialiserende pædagogik, har et særligt demokratisk potentiale.

Forskningsområde:
Museet som institution
Ansvarlig:
Lise Sattrup

Download og læs Lise Sattrups ph.d.-afhandling


Kvinde ser sammen med sit barn på en ipad, der introducerer til SMK's samlinger.

I Dansk og International Kunst efter 1900 kan man tage en ipad under armen og gå på opdagelse i samlingen.

Medborgerskab og museer

Det moderne museum er skabt som demokratiske dannelsesinstitution og har en række paralleller til skolen. Men hvad betyder det at være en demokratisk dannelsesinstitution i en nutidig kontekst?

Forskningsområde: Museet som institution
Ansvarlig: Nana Bernhardt og Lise Sattrup

Læs om forskning i medborgerskab og museer

Bog: Rum for medborgerskab


Dürers værk Maximilians Æresport, betragtes af konservator og kunsthåndterere.

Dürers værk Maximilians Æresport, betragtes af konservator og kunsthåndterere. (Foto: Jakob Skou-Hansen, SMK-foto).

Magten, æren og dokumentationen

I forbindelsen med restaureringen af Albrecht Dürers værk ”Maximilians Æresport” (ca. 1518), der er et af Kobberstiksamlingens hovedværker og et hovedværk i 1500-tallets grafiske kunst, undersøges værket i forhold til spørgsmålet om hvordan man i begyndelsen af 1500-tallet legitimerede sin status og magt.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlige: Hanne Kolind Poulsen og Niels Borring


Et udsnit af Tizians Portræt af Giovanni Bellini, ca. 1512.

Et udsnit af Tizians Portræt af Giovanni Bellini, ca. 1512.

Tizians portrætter

Projektet undersøger to af museets Tizian-malerier: det tidlige Portræt af Giovanni Bellini (ca. 1512) og det sene Portræt af Willibald Imhoff den ældre (1560erne). Desuden ser projektet på de fem malerier i museets samling, som er relateret til Tizian, enten som tilskrivning, kopi eller ikke nærmere angivet tilknytning, og forsøger at bestemme deres tilhørsforhold.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlige: Matthias Wivel, Troels Filtenborg og Claudia Daffara (C.N.R. – Instituto Nazionale di Ottica Applicata Art Diagnotic Group).


Udsnit af Giulio Sanuto værk Venus og Adonis

Udsnit af Giulio Sanuto værk Venus og Adonis, fra 1559.

Tizians grafik

Forskningsprojektet koncentrer sig om en monografisk præsentation og analyse af alle grafiske arbejder designet af Tizian og lavet efter hans værker indenfor hans levetid (ca. 1488–1576) med henblik på en bogudgivelse.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlig: Matthias Wivel


Udsnit af  Hendrick, Goltzius' værk Hyrdernes tilbedelse

Udsnit af  Hendrick, Goltzius' værk Hyrdernes tilbedelse, fra 1594.

Venezianske tegninger

Et ræsonneret katalog over de ca. 250 venetianske tegninger i Den Kongelige Kobberstiksamling udarbejdet efter samme principper som de øvrige kataloger over KKS udenlandske tegninger. Tegningerne er blevet udskilt fra den øvrige samling hvor de ligger spredt.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlige: Chris Fischer, Matthias Wivel, Center for Tegnekunst; Bevaringsafdelingen, Courtauld Institute, British Museum, Warburg Institute, Uffizi, Louvre, Kunsthistorisches Institut, Florenz.


Udsnit af Parmigianinos maleri Portræt af Lorenzo Cybo

Udsnit af værket Portræt af Lorenzo Cybo, af Parmigianino fra 1523.

Italienske portrætter

Ph. d. projektet er en undersøgelse af italienske portrætters funktioner fra renæssance til barok belyst ved værker i Statens Museum for Kunst og Nivaagaards Malerisamling.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlig: Jeppe Priess Gersbøll


Et udsnit af Pieter Bruegel den Ældres værk Kaninjagt. Bruegels tegninger undersøges som en del af projektet.

Et udsnit af Pieter Bruegel den Ældres værk Kaninjagt. Bruegels tegninger undersøges som en del af projektet.

Test af matematisk metode til at opdage falsknerier af kunst på papir

Projektet er et samarbejde med ph.d. stipendiat Christian Robert Jakobsen fra Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, som har udviklet en matematisk metode der skulle kunne afsløre forfalskninger, og Niels Borring.

Forskningområde: Europæisk Kunst 1300-1700 og Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900
Ansvarlige: Niels Borring og Christian Robert Jakobsen


Tomme rammer hænger på væggene hos konservatorerne

Et indblik i museets samling af rammer hos konservatorerne.

Studier af billedstørrelser

Forskningsprojektet udforsker brugen af regulerede standardformater på malerier fra Nederlandene i 1400 til 1800. Målet er at opgøre og beskrive den enorme mængde af vigtige kunstværker og deres rammer, for at kunne gøre konserveringen af disse mere kvalificeret, samt at skabe opmærksomhed om deres betydning.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlige: Jørgen Wadum, Martin Bijl (Alkmaar), Angela Jager (University of Amsterdam), Eddy Schavemaker (Amsterdam), Joost Vander Auwera (Musées des Beaux-Arts, Brussels), Sytske Weidema (RKD, The Hague).


Et udsnit af en af Claes Jansz Visschers tegninger lavet med jerngallusblæk.

Et udsnit af en af Claes Jansz Visschers tegninger lavet med jerngallusblæk.

Udvikling af restaureringsmetoder til værker med jerngallusblæk

Et af de store problemer af bevaringsmæssig karakter i museets udstillinger er, at mange af de fineste udenlandske og danske tegninger er tegnet med en selvdestruktiv blæktype: jerngallusblæk. Projektet undersøger, hvordan værker der er tegnet med jerngallusblæk kan restaureres.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800 og Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900
Ansvarlige: Niels Borring, Veronique Rouchon (Centre de Recherches sur la Conversation des Documents Graphiques) og Birgit Hansen (Det Kongelige Bibliotek)


Udsnit af værket Jomfru Marias himmelkroning, af Claus Berg ca. 1470-1532

Udsnit af Claus Bergs Jomfru Marias himmelkroning, ca. 1470-1532.

Fokus på bemalet gips

Målet med projektet ’Fokus på bemalet gips’ er at sætte fokus på de udfordringer der er med hensyn til bevaring af disse helt særlige værker i vores gipssamling. Farvelaget vil blive undersøgt og værkernes kunsthistoriske betydning vil blive belyst. Værkerne vil blive rensede og retoucherede.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlige: Louise Cone og Henrik Holm


Punica granatum simpl et pl.

Et af værkerne fra blomsterbogen Gottorfer Codex.

Gottorfer Codex

Gennem fire år har konservatorerne restaureret blomsterbogen Gottorfer Codex. Arbejdet har givet en større viden om blomstermalerier og -tegninger fra 1600-tallet, hvilket nu munder ud i udstillingen Blomster og Verdenssyn. Udstillingen fokuserer på blomsten som motiv i kunsten.   

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlige: Anja Scocozza, Niels Borring, Christian Balleby Jensen, Anne Haack ChristensenEva de la Fuente Pedersen og Hanne Kolind Poulsen


Venezianske renæssancetegninger

Projektets formål er at få større viden om veneziansk tegnekunst i renæssancen.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800 
Ansvarlig: Matthias Wivel


Et udsnit af Cornelis de Vos maleri Dommedag

Et udsnit af Cornelis de Vos, Dommedag, 1600-25.

En nyerhvervelse

Takket være en donation fra Ny Carlsbergfondet har museet været i stand til at erhverve et ældre maleri med en dramatisk og yderst sjælden ikonografi. I forbindelse med en ny præsentation af museets udstilling af Europæisk kunst 1300-1800 er et forskningsprojekt igangsat for at afdække motivets litterære og visuelle kilder.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlig: Eva de la Fuente Pedersen


Mennesker i samlingen Europæisk Kunst 1300-1800

Foto fra udstillingen Europæisk Kunst 1300-1800.

Napoli i tidlig moderne tid

10 malerier med relation til Napoli fra 1600- tallet er i meget dårlig bevaringsmæssig tilstand og skal restures.  Parallelt med restaureringerne vil der pågå forskning, som ser bredt hermeneutisk og samlingshistorisk på materialet.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlige: Eva de la Fuente Pedersen, Bevarings afdelingen og CATS-Centre for Art Technological Studies and Conservation.


Udsnit af et vandmærke med Christian den 7’s monogram (1749-1808).

Udsnit af et vandmærke med Christian den 7’s monogram (1749-1808).

Vandmærker

På SMK findes der store samlinger af mesterværker udført på papir, der bærer vandmærker, mens der på Konservatorskolen i København findes en stor samling papirer med vandmærker fra danske papirmøller. Projektsamarbejdet har til formål at oprette en database med vandmærker i kunstværker på papir, med henblik på papir- og kunsthistorisk anvendelse på dansk og internationalt niveau.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800 og Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900.
Ansvarlige: Jørgen Wadum, Anja Scocozza, Chris Fischer og Ingelise Nielsen (Konservatorskolen)


En konservator arbejder med bagsiden af et maleri

En konservator arbejder med bagsiden af et maleri.

Nederlandske og Danske malerier fra det 17. århundrede

Projektet undersøger materialer og teknikker i en gruppe blomster malerier og to portrætter fra det 17. og 18. århundrede, i SMK's samling. Målet er at afsløre nye tekniske aspekter i malerierne fra denne periode.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlige: Anna Vila,  Hannah Tempest, Meaghan K. Monaghan, Ditte Arndt, Jørgen Wadum.


Et udsnit af Francisco de Goyas værk Ydmygste tjener

Et udsnit af Francisco de Goyas værk Ydmygste tjener, fra 1797-1798.

Goya og Manet

Projektet er en undersøgelse af korrespondancer og inspirationsforvaltning i forholdet mellem grafikerne Édouard Manet og Francisco Goya.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlig: Thomas Lederballe


Udsnit af værket Centaur abducting a young man, af Auguste Rodin fra ca. 1880.

Udsnit af Centaur abducting a young man, af Auguste Rodin fra ca. 1880.

Auguste Rodin

Med udgangspunkt i Kobberstiksamlingens fem inddeponerede tegninger fra Rodins såkaldte sorte periode omkring 1880 skal der foretages en indkredsning af karakteren af hans brug af det todimensionale billedmedie. Undersøgelsen vil således inddrage værker fra også senere faser af oeuvret end 1880ernes mørke billeder.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlig: Thomas Lederballe


Jørgen Sonne, Landlig scene, 1848.

Jørgen Sonne, Landlig scene, 1848.

Dansk kunst og national identitet

Projektet undersøger, hvordan blandt andet dansk guldalderkunst og nationalromantikkens billedkunst har været med til at skabe og understøtte forestillinger om national identitet.

Forskningsområde: Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 
Ansvarlig: Henrik Holm


Et udsnit af Christen Købkes Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro, 1838

Et udsnit af Christen Købkes Udsigt fra Dosseringen ved Sortedamssøen mod Nørrebro, 1838

Dubleringsmetoder brugt på danske guldaldermalerier

Projektet fokuserer på museets faste udstilling af guldaldermalerier fra perioden 1813-1848 og udgør Cecil Krarup Andersens ph.d.-afhandling.

Forskningsområde: Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900
Ansvarlig: Cecil Krarup Andersen

Læs om arbejdet med dubleringsmetoder


Udsnit af Wilhelm Bendzs værk Familien Raffenberg

Udsnit af Wilhelm Bendzs værk Familien Raffenberg, fra 1830.

Teknik og materialer i Dansk guldalderkunst

Projektet ser nærmere på materialer og teknikker i Dansk guldalder kunst fra det 19. århundrede, for at kunne biddrage med en systematisk gennemgang og afdækning af de nye materialer der blev introduceret i perioden, som konsekvens af den industrielle revolution.

Forskningsområde: Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900
Ansvarlige: Anna Vila, Krøyer project: Michelle Taube, Cecil Andersen, Elizabeth Baadsgaard, Jørgen Wadum, OCT project: Lars Thrane (DTU), Mikkel Scharff (School of Conservation)


Et af Abildgaards malerier i gang med at blive restaureret.

Et af Abildgaards malerier i gang med at blive restaureret.

Nicolai Abildgaard

I forbindelse med restaureringen af tre malerier af Nicolai Abildgaard er hans maleteknik og materialer blevet undersøgt. 

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlige: Troels Filtenborg, Anna Vila, Clara Lauridsen og Johanne M. Nielsen

Læs om undersøgelsen af Nicolai Abildgaard


Et udsnit af et af Abildgaards egne malerier: Den sårede Filoktet fra 1775.

Et udsnit af et af Abildgaards egne malerier: Den sårede Filoktet fra 1775.

Nicolai Abildgaard som kunstsamler

Abildgaard ejede en stor samling af malerier, tegninger og grafik af ældre mestre. Projektet undersøger Abildgaards virke som kunstsamler.

Forskningsområde: Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 
Ansvarlige: Chris Fischer og Jesper Svenningsen (Den Hirschsprungske Samling)


Constantin Hansen Søjlerække fra Mars Ultors temple. I baggrunden et kirketårn, S.S.Quirico e Giulitta

Udsnit af Constantin Hansen Søjlerække fra Mars Ultors temple fra ca. 1840.

Romerske tegninger

Formålet med projektet er at redigere, gennemskrive og oversætte Ursula Verena Ficher Paces katalog over Kobberstiksamlingens ca. 225 romerske tegninger. Desuden udarbejdes essay til katalog om den romerske skoles særkender og KKS-samlingens bidrag til ny erkendelse samt et essay vedr. tegningernes proveniens, herunder en behandling af Nicolai Abildgaard som samler af romerske tegninger.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlige: Chris Fischer, Ursula Verena Fischer Pace, Konserveringsafdelingen, SMK,  Jens Heinet Knudsen, Jette Kjærboe, Bibliotheca Hertziana, Rom.


Et udsnit af Nicolai Abildgaards Richard III hjemsøges af sine ofres genfærd i sit telt i Bosworth, ca. 1785.

Et udsnit af Nicolai Abildgaards Richard III hjemsøges af sine ofres genfærd i sit telt i Bosworth, ca. 1785.

En undersøgelse af Nicolai Abildgaards maleteknik og materialer

Et antal malerier fra forskellige perioder af Abildgaards produktion har været genstand for tekniske undersøgelser. Målet er at kaste lys over hans maletekniske praksis og mulige udvikling samt sætte dette i forhold til samtidig akademisk praksis i Danmark, Frankrig og Italien.

Forskningsområde: Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 
Ansvarlig: Troels Filtenborg


Udsnit af Ole Worm's cabinet of curiosities.

Udsnit af Ole Worm's cabinet of curiosities, fra ''Museum Wormianum'', 1655. Original kilde stammer fra Smithsonian Institution Libraries.

At samle på kunst i Danmark

Ph.d. projektet afdækker en hidtidig ubeskreven del af den danske private samlerhistorie – af kunstsamleriets omfang, mekanismer og tendenser i 1720-1914. Ved at kortlægge hvad og hvordan, der til forskellige tider er blevet indsamlet, hvordan samlingerne er blevet præsenteret, og hvilke sammenhænge samlingerne har skullet indgå i.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlig: Jesper Svenningsen


Værker betragtes i udstillingen Europæisk Kunst 1300-1800

Værker betragtes i udstillingen Europæisk Kunst 1300-1800.

Offentlige tilgængelige kunstsamlinger i Danmark

Omkring år 1800 begyndte en række københavnske kunstsamlere at slå dørene op for offentligheden. Gennem samtidige omtaler og anmeldelser forsøger forskningsprojektet at kortlægge, hvilke idéer der lå til grunde for denne pludselige bevægelse, der blev en forløber for de senere kunstmuseer.

Forskningsområde: Europæisk Kunst 1300-1800
Ansvarlig: Jesper Svenningsen


Udsnit af C. W. Eckersbergs værk Øresund nord for Kronborg, skibe på havet

Et udsnit af C. W. Eckersbergs Parti af Øresund nord for Kronborg, 1847.

C. W. Eckersberg

C. W. Eckersberg (1783-1853) er siden sin levetid blevet betragtet som hovedskikkelse i den danske kunsts historie. Formålet med forskningsprojektet vil være at foretage en kritisk vurdering af de mangesidede forskningsbidrag som findes om Eckersberg og søge at belyse de nye synsvinkler på hans kunst.

Forskningsområde: Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900.
Ansvarlig: Kasper Monrad


Peter Nørgaard Larsen på sit kontor.

Peter Nørgaard Larsen på sit kontor.

L.A. Ring – Forår

I forbindelse med en udstilling på Den Hirschsprungske Samling har Peter Nørgaard Larsen analyseret L.A. Rings maleri Forår fra 1895, som kan opleves på udstillingen.

Forskningsområde: Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900
Ansvarlig: Peter Nørgaard Larsen

Læs om L.A. Rings maleri (eksternt link)


Et udsnit af P.C .Skovgaards maleri Havremark ved Vejby

Et udsnit af P.C .Skovgaards værk Havremark ved Vejby, fra 1843.

Kunst og videnskab

Projektet har til formål at undersøge interaktionen mellem billedkunsten og naturvidenskaben i den danske guldalder, ved at se på interaktionen mellem udviklingen af en realisme i kunsten og et dynamisk natursyn i naturvidenskaben.

Forskningsområde: Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900
Ansvarlig: Gry Hedin


Udsnit af Otto Baches tegning af Brygger J.C. Jacobsens hoved, ca. 1854-1927.

Udsnit af Otto Baches tegning af Brygger J.C. Jacobsens hoved, ca. 1854-1927.

Bryggeren, Buddha og barok

Projektet undersøger J.C. Jacobsen som kunstsamler af ikke-antikke genstande og ser dermed på hans tidlige samlervirksomhed, før han begyndte at fokusere på antikken. Jacobsen er i projektet blevet sammenlignet med andre samlere i tiden, og det er blevet undersøgt, hvem der rådgav ham, og hvilken smag der lå til grund for hans køb.

Forskningsområde: Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900 
Ansvarlige: Chris Fischer, Mette Moltesen (Ny Carlsberg Glyptotek) og Tina Thunøe (Ny Carlsberg Glyptotek)


Et udsnit af Joakim Skovgaards altertavle "Den store nadver", hvor Kristus er i centrum

Udsnit af Joakim Skovgaard, Den store nadver, 1901.

Joakim Skovgaards altertavle -Den store nadver

I forlængelse af restaureringen af Joakim Skovgaards store altertavle i Klaksvik på Færøerne, arbejder Peter Nørgaard Larsen på en værkmonografisk artikel, der skal belyse værkets genese, betydning for Skovgaard og placeringen i hans oeuvre.

Forskningsområde: Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900
Ansvarlig: Peter Nørgaard Larsen


Succession H. Matisse/BilledKunst Copydan 2012. Henri Matisse, Zulma, 1950.

© Succession H. Matisse/BilledKunst Copydan 2012. Henri Matisse, Zulma, 1950.

Matisses papirklip Zulma

I samarbejde med Foundation Beyeler undersøges opklæbningsmetoden af Zulma.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900 
Ansvarlige: Niels Borring og Stephan Lohrengel

Læs om værket


Et udsnit af André Derains Kvinde i chemise, 1906.

© Et udsnit af André Derains Kvinde i chemise, 1906.
Se hele værket

SMK's samling af fransk maleri og skulptur fra det 20. århundrede

Hensigten med projektet er at skabe overblik over den franske samling i sin helhed. Projektet undersøger, hvordan samlingen er blevet til, hvorfor den er sammensat, som den er, samt hvordan den bedst præsenteres for publikum.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900 
Ansvarlig: Dorthe Aagesen


Hovedet af Alice fra værket af Amedeo Modigliani

Udsnit af Amedeo Modiglianis værk Alice fra ca. 1918.

Samlingen af fransk maleri og skulptur

Hensigten med dette projekt er at skabe et overblik over den franske samling, fra det 20. århundrede, i sin helhed og over den forskning, der hidtil er bedrevet i relation til museets værker.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900
Ansvarlig: Dorthe Aagesen


Et udsnit af Palle Nielsens Stormen, 1963.

© Et udsnit af Palle Nielsens Stormen, 1963.
Se hele værket

Menneskeskildrerne i dansk grafik efter 1945

Ph.d.-projektet undersøger sammenhængen mellem "menneskeskildrernes" værker og den kolde krig. "Menneskeskildrerne" defineres som de kunstnere, der fra 1956 til 1959 deltog i tre "manifestudstillinger" med titlen ”Mennesket”. Der er tale om: Palle Nielsen, Svend Wiig Hansen, Dan Sterup-Hansen, Reidar Magnus, Henry Heerup og Erling Frederiksen.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900 
Ansvarlig: Liza Burmeister Kaaring


Asger Jorn – retrospektiv

En tilbundsgående undersøgelse af Asger Jorns værk. Undersøgelsen skal ligge til grund for en retrospektiv udstilling om kunstneren, der skal vises i anledning af 100-året for hans fødsel i 2014.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900 
Ansvarlige: Helle Anita Brøns og Dorthe Aagesen

Se de kommende udstillinger på SMK


Asger Jorn og avantgarden. Køn og kunstnerrolle

Projektet undersøger, hvordan Asger Jorn sammenblandede kunstnerollerne og gav den som både politisk modernist, "konservativ" avantgardist og aktivistisk gruppe-organisator, der altid forlod grupperne, så snart de var blevet etablerede.  Desuden skal projektet undersøge den kønsdiskussion, som udspiller sig i hans malerier, hans teoretiske tekster og hans ageren i europæiske avantgardegrupper.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900 
Ansvarlig: Helle Anita Brøns


Udsnit af Paul Gernes' værk 200 slag med en hammer, 1962.

© Udsnit af Paul Gernes' værk 200 slag med en hammer, 1962.

Den nordiske avantgardes historie

Deltagelse i en tværfaglig redaktionsgruppe, der forbereder et engelsksproget bogværk i fire bind om avantgardekunstens historie i de nordiske lande.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900
Ansvarlige: Birgitte Anderberg, Tania Ørum (Københavns Universitet), Marianne Ping Huang (Københavns Universitet), Henrik Kaare Nielsen (Århus Universitet), Benedikt Hjartarson (Islands Universitet), Andreas Engstrøm (Stockholm Universitet), Jesper Olsson (Stockholm Universitet) og Audun Lindholm (Oslo Universitet)


Et udsnit af Lene Adler Petersens og Bjørn Nørgaards Blad fra serien Den kvindelige Kristus, 1969.

© Et udsnit af Lene Adler Petersens og Bjørn Nørgaards Blad fra serien Den kvindelige Kristus, 1969.
Se hele værket

1960'erne og 70'erne – kunsten i et udvidet felt

1960'ernes og 70'ernes kunstscene var på mange måder skelsættende. Projektet rummer en historisk dimension med udforskningen af en række emner i 60erne og 70erne og en metodisk og teoretisk dimension, der ser på de udfordringer, som det historiske skred i perioden giver museumsinstitutionen. Projektet er derfor vigtigt både på grund af periodens kunsthistoriske betydning og som indgang til samtidskunsten.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900 
Ansvarlig: Birgitte Anderberg


Udsnit af Tacita Deans værk Dead Budgie Project

© Udsnit af Tacita Deans værk Dead Budgie Project, fra 2002.

Tacita Dean - Tid og erindring

Den engelske kunstner Tacita Dean (f.1965) er primært engageret i filmproduktion, men har sideløbende beskæftiget sig med både tegning og fotografi. Dertil kommer at hun i løbet af det første årti af den 21. århundrede har skabt et substantielt oeuvre bestående af fotogravurer, som er genstand for nærværende undersøgelse af hendes kunstneriske praksis.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900
Ansvarlig: Vibeke Vibolt Knudsen


Danh Vo i Skulpturgaden med We the People (Detail).

Danh Vo i Skulpturgaden med We the People (Detail).

Danh Vo: We the People (detail)

Danh Vo har til udstillingen skabt en komplet kopi af Frihedsgudinden på et metalværksted i Shanghai. Den er dog ikke svejset sammen til sin fulde højde på 45 meter, men splittet i cirka 400 enkeltdele og spredt ud over hele verden.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900
Ansvarlig: Marianne Torp

Læs om udstillingen We the People (detail)


Foto fra x-rummet med udstillingen Usynlig labyrint af Jeppe Hein, 2006.

© Foto fra x-rummet med udstillingen Usynlig labyrint af Jeppe Hein, fra 2006.

x-rummet

Gennem en sammenhængende kurateret udstillingsrække med nye værker, produceret til museet, ønsker udstillingsrækken at give et originalt bud på samtidskunsten lige nu og bidrage til museets fortsatte refleksion over sit idegrundlag, sin betydning og udvikling.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900. 
Ansvarlige: Marianne Torp, Tone Bonnén, Marianne G. Bargeman, Nana Bernhard, Lise Korsgaard, Gitte Kikkenberg, Bodil Olsson, Sven Bjerkhof mfl.


© A Room Defined by its Accessibility af Michael Elmgreen og Ingar Dragset

Elmgreen & Dragset

Den dansk-norske kunstnerduo Michael Elmgreen & Ingar Dragset har siden midten af 1990'erne slået deres navne fast på den internationale kunstscene. De er i dag nogle af Nordens allervigtigste kunstnere. Denne mid-career-udstilling på SMK vil sammenfatte og præsentere centrale spor i kunstnernes omfattende produktion og folde deres værk.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900. 
Ansvarlige: Marianne Torp, Tone Bonnén, Annette Rosenvold Hvidt, Sofie Linde, Gitte Kikkenberg, Bodil Olsson, Sven Bjerkhof mfl.


Merete Sanderhoff på stillbillede fra film optaget i samlingen

Stillbillede med Merete Sanderhoff, fra film der beskriver Sharing is caring projektet.

Sharing is caring

Formålet med forskningsprojektet er at skabe overblik over tendenserne i retning af åbenhed, inklusion og deling som grundprincipper i dansk museumskultur i begyndelsen af det 21. århundrede. Der udarbejdes en antologi, hvor hovedartiklen vil samle trådene fra 5 års arbejde med udvikling af digital museumspraksis på i det danske museumslandskab, under navnet SMK Digital.

Forskningsområde: Museet som institution
Ansvarlig: Merete Sanderhoff


Screendump fra Kunsthistorier

Udsnit fra hjemmesiden Kunsthistorier -et online univers.

Kunsthistorier

Kunsthistorier er et online univers med forskningsbaseret formidling om kunst. Med udgangspunkt i SMK’s faste udstillinger skabes der et interaktivt webdesign med relationer og associationer mellem kunstnere og værker. I 2013 er det planen at opdatere Kunsthistorier universet, baseret på input fra brugertests foretaget i 2011-12, samt at tilføje mere indhold.

Forskningsområde: Museet som institution
Ansvarlig: Merete SanderhoffVoksne i museets samlinger. SMK-Foto: Frida Gregersen.

Voksne i museets samlinger. SMK-Foto: Frida Gregersen.

Museumsoplevelser: en undersøgelse af voksnes oplevelser i de faste udstillinger på SMK

Kunstformidling er en forholdsvis ny disciplin i Danmark, og der mangler en forskningsbaseret undersøgelse af feltet. Ph.d.-afhandlingen undersøger, hvad intentionerne bag kunstformidlingen er, og hvordan man opnår de ønskede resultater.

Forskningsområde: Museet som institution
Ansvarlig: Mette Houlberg Rung


Konservatoren arbejder med bevaring af et værk

Konservatoren arbejder med bevaring af et værk (Foto: Frida Gregersen, SMK-foto).

Science4arts

Forskningsprogrammet Science4art har som mål at udforske de forandringer der sker med kunstværker i forhold til værkernes kemiske og fysiske dynamikker, det specifikke materiale og værkernes reference ramme. Målet er at udvikle og styrke erfaringsudveksling mellem de forskellige forsknings institutioner og i det museologiske felt.

Forskningsområde:
Bevaring
Ansvarlige:
Jørgen Wadum, ADr. ir. H.L. (Henk) Schellen, TU/e / Dhr. P.H.J.C. (Paul) van Duin, Rijksmuseum, TU Eindhoven, Rijksmuseum Amsterdam, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Kasteel Amerongen, Vienna University of Technology, Technical University Denmark, CATS –Statens Museum for Kunst, Polish Academy of Sciences, KTH Royal Institute of Technology (Zweden), UCL Centre for Sustainable Hertitage (London), Metropolitan Museum NYC, Museum Conservation Institute (Smithsonian Institution Washington)


Udsnit af fotografi hvor Vilhelm Hammershøi maler Svend Hammershøi.

© Udsnit af fotografi hvor Vilhelm Hammershøi maler Svend Hammershøi, af Ukendt fotograf, 1887, Det Kongelige Bibliotek.

Tekniske studier af den fotografiske proces

Projektets mål er at identificere det 19. århunderes fotografiske teknikker og processer, som kan biddrage med information som vil være nyttig i forhold til en bedre bevaring og udstillings strategi.

Forskningsområde:
Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900
Ansvarlige: Anna Vila, Silvia Centeno, Lisa Barro, Nora W. Kennedy (Metropolitan Museum), Hector Bagan and Jose F. Garcia (University of Barcelona)Connie McCabe, Chris Maines and Matt Clarke (NGA), Silvia Centeno and Lisa Barro (MMA), Jose F. Garcia, Eva Marin (University of Barcelona)


En konservator arbejder ved staffeli

Konservatoren arbejder med restaureringen af et maleri.

Samtidskunst med løbende maling

Gennem en restaurering af to værker I SMKs faste udstilling, der specifikt har problemer med løbende og dryppende hvid og pink maling, er målet desuden at identificere problemet og skabe en strategi for fremtidig brug i restaureringsprocessen.

Forskningsområde: Dansk og International Kunst efter 1900
Ansvarlige: Anna Vila, Clara Lauridsen, Pil Rasmussen, Line Blomsterberg og Jørgen Wadum


Børn sidder ved formidlingsbord i familiezonen

Familiezonen i samlingen med Europæisk Kunst 1300-1800.

Familielæring på Statens Museum for Kunst

Børnefamilier er en af de store målgrupper for museet og i museets faste udstilling tilrettelægges formidlingen i en familiezone, hvor voksne skal fungere som facilitatorer for deres børn. Ph.d. projektet udforsker hvordan familielæring finder sted på Statens Museum for Kunst, og hvordan feltet kan udvikles.

Forskningsområde: Museet som institution
Ansvarlige: Mette Houlberg Rung og Nana Bernhardt


En pige sidder overfor et værk med et grissehoved

Pige i museets udstilling.

Udstillingsdramaturgi

Projekt sætter fokus på hvordan udstillingen kan anskues som et medie, der kan opbygges gennem forskellige dramaturgiske forløb alt efter hvilken type af fortælling og stemning man ønsker at formidle.

Forskningsområde: Museet som institution
Ansvarlige: Annette Rosenvold Hvidt, Mette Houlberg Rung og Pernille Jensen


Et udsnit af Vilhelm Hammershøis værk Fra Fortunen

Et udsnit af Vilhelm Hammershøis værk Fra Fortunen, 1901.

Hammershøi og fotografiet

Projektet samler tidligere viden og bidrager med ny forskning, der har fokus på Hammershøis placering i tidens visuelle kultur.

Forskningsområde:
Dansk og Nordisk Kunst 1750-1900
Ansvarlige: Annette Rosenvold Hvidt og Gertrud Oelsner (Fuglsang Museum)


Gæst tager billede af værk med sin mobil

Mobilbrugere i museets samlinger. (Foto: Frida Gregersen, SMK-Foto).

Brug af smartphones på museer

Som led i museers øgede udvikling af formidlingsmaterialer og ønsket om at åbne institutionen for flere brugergrupper, undersøger forskningsprojektet hvilke motivationer der driver brugere til at anvende eller fravælge brugen af formidlingsmaterialer, herunder mobiltelefoner, på museet.

Forskningsområde: Museet som institution
Ansvarlige: Mette Houlberg Rung og Ditte Laursen (DREAM, Syddansk Universitet)


Kvinde ser sammen med sit barn på en ipad, der introducerer til SMK's samlinger.

I Dansk og International Kunst efter 1900 kan man tage en ipad under armen og gå på opdagelse i samlingen.

Medborgerskab og museer

Som et led i at åbne museet for flere brugergrupper og gøre de faste udstillinger relevante og inspirerende for et bredt publikum, arbejdes der i flere projekter på museet med begreber om flerstemmighed og medborgerskab.

Forskningsområde:
Museet som institution
Ansvarlig: Nana Bernhardt, Lise Sattrup og Mette Houlberg Rung

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo