Forskning

© Marina Abramovic: Art Must Be Beautiful, Artist Must Be Beautiful, 1975, Filmstills. SMK.

Museet og kunsten i informationsalderen

Hvordan bevares og vises nutiden i fremtiden? Siden 1960’erne er der sket afgørende ændringer inden for billedkunsten: Skulpturen er kommet ned fra soklen og ud i rummet, og billedet har løsrevet sig fra maleriets lærred. Kunsten eksperimenterer med nye, tværgående og flygtige medier, hvor film og fotografi, lyd, tekst og internet, happenings og performance er blevet en del af billedkunstnernes udvidede palet.

Samtidig bevæger kunsten sig væk fra museets traditionelle ramme og engagerer sig meget mere i samfundet. De nye kunstformer spiller sammen med dagliglivet, politiske bevægelser, strømninger i populærkultur og teknologi og medier.

Kunstens forandring er med til at ændre museerne og deres rolle. Brugen af flygtige og nye medier er en betydningsfuld og stadig voksende side af kunsten, som kunstmuseet er nødt til at forholde sig til. Men det er en stor udfordring at håndtere værkerne, der skaber særlige problemer for deres præsentation og formidling - for ikke at tale om konservering og bevaring.

Konsekvensen er, at den flygtige og immaterielle kunst på langt de fleste museer ikke er synlig som en væsentlig del af kulturarven. Det er dette problem, der danner afsæt for projektet Museet og kunsten i informationsalderen.

Projektet er finansieret af:

Projektdeltagere

Birgitte Anderberg, museumsinspektør og seniorforsker, SMK.

Louise Cone, konservator, SMK.

Mette Houlberg Rung, kunstformidler, Ph.D., SMK.

Pernille Jensen, udstillingsarkitekt, SMK.

Marianne Torp, overinspektør og seniorforsker, SMK.

Fillip Danstrup, museumsinspektør med ansvar for læring, Museet for Samtidskunst.

Magnus Kaslov, kunstfaglig museumsinspektør, Museet for Samtidskunst.

NN, postdoc, Museet for Samtidskunst.

Mathias Danbolt, adjunkt, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, KU.

Morten Søndergaard, kurator og  lektor i  interactive media art ved the School of Communication, Art and Technology, Aalborg Universitet.

CATS (Centre for Art Technological Studies and Conservation), et forskningscenter under ledelse af SMK og i samarbejde med Nationalmuseet og Kunstakademiets konservatorskole.

Projektperiode

Projektet forløber fra september 2017 til april 2020. Det indeholder en række teoretiske workshops og praktisk baserede og formidlingsmæssige delprojekter.

For yderligere info kontakt projektleder Birgitte Anderberg eller forskningskoordinator Miriam Watts.

Kommende begivenheder

Museet og den Immaterielle Kunst

Hvad: Symposium.
Hvornår: Fredag 8. september 2017.
Hvor: Louisiana, Museum for Moderne Kunst.

Symposiet er tilrettelagt af Birgitte Anderberg, Tine Colstrup, Louise Cone, Mads Kullberg og Miriam Watts og er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Læs mere om dette symposium

Institutional performance – performance in institutions

Hvad: Seminar og workshop.
Hvor: Statens Museum for Kunst.
Hvornår: 1.-3. november 2017.

- siden opdateres løbende.

Senest opdateret: 30.jun.2017
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo