https://billetto.dk/e/seminar-transmissions-and-transitions-post-media-museums-and-cultural-memory-billetter-274705
30. MAJ

Transmissions and Transitions

Om (Post)media, museer og kulturel hukommelse.

https://billetto.dk/e/seminar-performance-in-institutions-and-institutional-performances-billetter-230569

Performance in Institutions

Om udfordringerne performancekunst stiller kunstmuseer i dag.

https://en.louisiana.dk/museums-and-immaterial-art

Museums and Immaterial Art

Om krydsfelterne i museers arbejde med flygtige og temporale værker.

http://bit.ly/2q1ocG3

Digitalisering af et lydarkiv

Lær mere om bevaring af mediebaserede kunstværker og det konservatoriske arbejde bag.

Fotos: Joram Posma, Sarah Kenderdine & Jeremy Nicholson (2017) Knowledge Evolution of Metabolic Disturbances. In EPICylinder designed by Sarah Kenderdine et al, UNSW. Photo: Sarah Kenderdine; Sarah Kenderdine, Tim Hart & Jeffrey Shaw (2015) mArchive: Museum Victoria’s data browser. In AVIE designed by Jeffrey Shaw et al, UNSW. Photo: Volker Kuchelmeister

Museet og Kunsten i Informationsalderen

Hvordan bevares og vises nutiden i fremtiden? Siden 1960’erne er der sket afgørende ændringer inden for billedkunsten: Skulpturen er kommet ned fra soklen og ud i rummet, og billedet har løsrevet sig fra maleriets lærred. Kunsten eksperimenterer med nye, tværgående og flygtige medier, hvor film og fotografi, lyd, tekst og internet, happenings og performance er blevet en del af billedkunstnernes udvidede palet.

Samtidig bevæger kunsten sig væk fra museets traditionelle ramme og engagerer sig meget mere i samfundet. De nye kunstformer spiller sammen med dagliglivet, politiske bevægelser, strømninger i populærkultur og teknologi og medier.

Kunstens forandring er med til at ændre museerne og deres rolle. Brugen af flygtige og nye medier, er en betydningsfuld og stadig voksende side af kunsten, som kunstmuseet er nødt til at forholde sig til. Men det er en stor udfordring at håndtere værkerne, der skaber særlige problemer for deres præsentation og formidling - for ikke at tale om konservering og bevaring.

Konsekvensen er, at den flygtige og immaterielle kunst på langt de fleste museer ikke er synlig som en væsentlig del af kulturarven. Det er dette problem, der danner afsæt for projektet Museet og Kunsten i Informationsalderen.

Projektperiode

Projektet forløber fra september 2017 til april 2020.I denne periode vil der blive afholdt en række teoretiske workshops og seminarer, samt praksisbaserede formidlingslaboratorier på hhv. Museet for Samtidskunst og Statens Museum for Kunst.
https://billetto.dk/e/seminar-transmissions-and-transitions-post-media-museums-and-cultural-memory-billetter-274705

Kommende arrangementer

Seminar: Transmissions and Transitions – (Post)media, museums and cultural memory
30. maj kl. 09:00 - 17:00

Hvordan kan indsamlings-, udstillings- og distributionspraksisser tilpasses til og afspejle nye teknologiske og sociale realiteter? På dette seminar ønsker vi at se på dette og meget mere i lyset af de udfordringer som forskellige medier, teknologier og en ny distribueret social sfære stiller museet som institution. Oplægsholdere: Sean Cubitt (Goldsmiths), Sarah Kenderdine (EPFL Lausanne), Hanna Hölling (UCL London) og Dieter Daniels (HGB Leipzig).

Se det fulde program eller køb din billet

Projektdeltagere

Birgitte Anderberg, seniorforsker og museumsinpektør, SMK.

Louise Cone, konservator, SMK.

Mette Houlberg Rung, kunstformidler, Ph.D, SMK.

Pernille Jensen, udstillingsarkitekt, SMK.

Marianne Torp,seniorforsker og museumsinspektør, SMK. 

Fillip Danstrup
, museumsinspektør, Museet for Samtidskunst.

Magnus Kaslov, museumsinspektør, Museet for Samtidskunst. 

Rasmus Holmboe
, postdoc, Museet for Samtidskunst. 

Mathias Danbolt
, adjunkt, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.

Morten Søndergaard
, kurator og lektor i interactive media art ved the School of Communication, Art and Technology, Aalborg Universitet. 

CATS
, et forskningscenter under ledelse af SMK og i samarbejde med Nationalmuseet og Kunstakademiets konservatorskole.

Kontakt Birgitte Anderberg, seniorforsker og museumsinpektør, SMK eller Miriam Watts, forskningskoordinator, SMK for mere information.