Forskning

PRIMI: Utraditionelt forskningssamarbejde i bæredygtig plastik på Statens Museum for Kunst

Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi har netop bevilget 1,38 mio. kr. til et nyt forskningssamarbejde på Statens Museum for Kunst, der skal åbne nye veje til vækst og innovation i både plastindustrien og kunst- og museumsverden. PRIMI bygger bro mellem de humanistiske videnskaber og naturvidenskaben og bliver et partnerskab mellem plastindustrien, kunstnere, designere, forskere og kunstkonservatorer. PRIMI-projektet tæller ud over Statens Museum for Kunst deltagere fra Nationalmuseet, DTU Danmarks Tekniske Universitet, PVC Informationsrådet, PlasticsEurope, PapyroTex samt en række kunstnere og designere.

Udgangspunktet er den tværfaglige forskning i en ny produktiv form for brugerinnovation med fokus på kunstneres evne til at gentænke og bearbejde plastmaterialer på en radikal anderledes måde. Med erfaringer inden for kunstneres arbejde og museernes kunstbevaring vil PRIMI bidrage med viden og nytænkning til plastindustrien såvel som til den videnskabelige forskning for bevaring af kulturarven og derved skabe vækst i kultur- og oplevelsesøkonomien. PRIMI bidrager til styrkelsen af kulturlivets erhvervsmæssige kompetencer ved at anvende kunst- og kulturlivets viden på en radikal og hidtil uset måde. I stedet for (som det ofte sker i såkaldte kunst- og -erhvervs-samarbejder) at kunsten blot er staffage til erhvervslivet, udnytter PRIMI kunst som katalysator i samfundets krav om innovation – i projektet i plastindustrien.

Projektet bygger bl.a. på de erfaringer, der er gjort indenfor især kommunikations- og reklameindustrien med at anvende kunstnere som lead-users i den faktiske produktudvikling. PRIMI udvider kunst og erhvervssamarbejdet med en hardcore videnskabelig og håndværkmæssig tilgang indenfor materialer, hvor kunsten får en tydelig og nytænkende rolle i erhvervslivet (her plastindustrien) som konkret innovator indenfor produkt- og teknologiudvikling.

Projektet bryder med traditionelle arbejdsprocesser, videndeling og produktudvikling, og er i sig selv en innovation, som er nyskabende på følgende punkter:

  • Projektet er det første til at kombinere forskningsresultater fra kultursektoren og industrien via konservator/naturvidenskabelige forskere (Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet) og grundforskning (DTU) til fordel for producenter i plastindustrien (Papyro-Tex, Plastindustrien og producenter fra PlasticsEurope).
  • Projektet bringer kunstverdenens unikke viden om materialer frem til kommerciel udnyttelse i en industri frem for kun at skabe branding- og kommunikationsværdi.

PRIMI-konsortiet har testet vidensproduktionen mellem plastkonservatorer og plastvirksomheders forskere med stor gavn og høj nyhedsværdi for de involverede.

  • Projektet sigter efter at ændre kulturinstitutionernes (Statens Museum for Kunst og Nationalmuseet) rolle i fremtiden. PRIMI kan skabe dokumenteret værdi for industrien, der kan gøre museernes bevaringsafdelinger til viden- og profitcentre. I denne forstand er det en radikal udvikling af feltet ”kunst og erhverv”.
  • PRIMI vil være en radikal udfordring af plastindustriens traditionelle Forskning og Udvikling, som kan inspirere langt ud over projektets rammer og danne grundlag for fremtidig best practice.

PRIMI rammer ned i et erhvervsmæssigt behov for innovation. Når et plastmateriale forarbejdes er materialerne gearet til en bestemt levetid og funktion. Når så produkterne bevares, opstår problemer, som industrien ikke har forudset. Industrien er derfor dårligt klædt på, når bruger- eller regulative krav bliver udtalte. Eksempler kan være et designobjekt der gulner med tiden, et plastlegetøj der viser sig at frigive gifte når det bliver gammelt, eller et medicinsk plastmateriale, der udløser uhensigtsmæssige stoffer i kroppen. PRIMI hjælper til at løse udfordringen igennem inddragelse af helt nye brugertyper.

©

Tomás Saraceno’s værk Biopheres, udstillet i skulpturgaden på SMK er svævende transparente oppustelige plastikkloder (lavet af PVC) inspireret af videnskabelige studier af f.eks. skydannelser, sæbebobler og de geometriske principper i edderkoppespind. Flere af sfærerne indeholder plantebaserede økosystemer, mens den største inviterer betragteren indenfor. saraceno har et etableret samarbejde med NASA vedr. udvikling af plastmaterialer, og vil være en af de deltagende kunstnere i PRIMI projektet.

Links

Forskning i plastik på Nationalmuseet
Mange designobjekter, legetøj, og andre brugsobjekter er lavet af plast. Designere søger tit råd hos plasteksperter vedr. misfarvning, egenskaber, overfladen af diverse plastmaterialerne. Dukker, og andet legetøj, lavet af PVC, og som er samlede på de Kulturhistoriske museer, har allerede været et forskningsemne på Nationalmuseet over en længere periode.

POPART
An international collaborative research project about the preservation of plastic artefacts in museums.

INCCA
INCCA is a network of professionals connected to the conservation of modern and contemporary art. Conservators, curators, scientists, registrars, archivists, art historians and researchers are among its members. Members allow access to each others unpublished information (artist interviews, condition reports, installation instructions etc) through the INCCA Database for Artists' Archives.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo