Forskningsstrategi


SMK's forskningsstrategi sætter rammerne og planerne for museets forskningsaktiviteter og forskningsmiljø.


Strategien formulerer blandt andet museets målsætning om at udvikle forskningsmiljøet yderligere gennem eksternt samarbejde.

For at udvide og kvalificere forskningsfeltet indgår museet i stor udstrækning i samarbejder med andre læringsmiljøer og højere læreanstalter. Det sker blandt andet for at styrke den tværfaglige forskning om formidling og konserveringsvidenskab. Læs og download strategien for 2014-17.

Forskningsplaner

Forskningsplaner


Læs SMK's forskningsplaner der udstikker kursen for det kunstfaglige arbejde på museet.

Beretninger

Forskningsberetninger


Læs om nogle af de projekter og aktiviteter, der har fundet sted indenfor forskningen på SMK.

evalueringer

Forskningsevalueringer


Læs internationale panelers vurderinger og anbefalinger vedrørende museets forskning.