Forskningsstrategi


SMK's forskningsstrategi sætter rammerne og planerne for museets forskningsaktiviteter og forskningsmiljø
.

Strategien formulerer blandt andet museets målsætning om at udvikle forskningsmiljøet yderligere gennem eksternt samarbejde.

For at udvide og kvalificere forskningsfeltet indgår museet i stor udstrækning i samarbejder med andre læringsmiljøer og højere læreanstalter. Det sker blandt andet for at styrke den tværfaglige forskning om formidling og konserveringsvidenskab.

Forskningsplaner

Forskningsplaner

Læs museets forskningsplaner, der udstikker kursen for det kunstfaglige arbejde på SMK.

Beretninger

Forskningsberetninger


Læs den årlige status over projekter og aktiviteter inden for forskningen på museet.

evalueringer

Forskningsevalueringer


Læs internationale panelers vurderinger og anbefalinger vedrørende museets forskning.