Forskningsstrategi


SMK's forskningsstrategi sætter rammerne og planerne for museets forskningsaktiviteter og forskningsmiljø
.

Strategien formulerer blandt andet museets målsætning om at udvikle forskningsmiljøet yderligere gennem eksternt samarbejde. .

For at udvide og kvalificere forskningsfeltet indgår museet i stor udstrækning i samarbejder med andre læringsmiljøer og højere læreanstalter. Det sker blandt andet for at styrke den tværfaglige forskning om formidling og konserveringsvidenskab. Læs og download strategien for 2014-17.

Forskningsplaner

Forskningsplaner


Læs SMK's forskningsplaner der udstikker kursen for det kunstfaglige arbejde på museet.

Beretninger

Forskningsberetninger


Orienter dig i de projekter og aktiviteter, der har fundet sted indenfor forskningen på SMK.

evalueringer

Forskningsevalueringer


Læs internationale panelers vurderinger og anbefalinger vedrørende museets forskning.