Forskning

Forskningen på SMK evalueres

Forskningsevalueringerne er udfærdiget i 1996, 2001 og 2008, hvor internationale paneler har vurderet SMK's forskning inden for en fireårig periode.

Forskningsevaluering 2002-2006

Den seneste rapport indeholder en lang række konstruktive anbefalinger til hvordan, museet kan forbedre vilkårene for forskningen.

Rapporten forholder sig også til SMK's position og forpligtelser som primær institution for udfoldelsen af den kunsthistoriske forskning i Danmark.

Evalueringspanelets hovedkonklusion er entydigt positiv med den vurdering, at SMK's forskningsresultater i den pågældende periode har været “af betydeligt omfang, glimrende kvalitet og stor relevans, både set i forhold til museets naturlige og centrale position inden for dansk kunsthistorisk forskning og i relation til museets bestræbelser for at opfylde sine mange forpligtelser.”

Læs evalueringen 2002-2006 (pdf 483 KB)

Læs bilagene til evalueringen 2002-2006 (pdf 376 KB)


Evalueringerne fra 1996 og 1997-2001 kan rekvireres ved at kontakte forskningskoordinator Miriam Watts

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo