Forskning

Forskningsplaner

SMK er omfattet af loven om forskning ved blandt andet arkiver, biblio­te­ker og museer og skal udarbejde flerårige forskningsplaner.

Planerne lægges som udgangspunkt for fire år og er med til at sikre opfyldelsen af både lovmæssige krav til SMK og målsætninger i museets overordnede vision.

Den seneste forskningsplan omfatter årene 2013-2017 og følger perioden for museets resultatkontrakt for at sikre sammenhængen mellem planer og ressourcer. Planen for 2018 og frem er under udarbejdelse.

Kontinuitet og udvikling

Forskningsplanerne udstikker kursen for det kunstfaglige arbejde på tværs af SMK's afdelinger og med eksterne samarbejdspartnere. Planerne er udarbejdet på baggrund af museets overordnede forskningsstrategi. De omfatter den samlede forskningsvirksomhed og er et redskab til at sikre kontinuitet og udvikling i museets forskningsmiljø.


We the People af Danh Vo, 2012. Foto: Anders Sune Berg

© We the People af Danh Vo, 2012. Foto: Anders Sune Berg

Peter Christian Skovgaard: Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen, 1857

Peter Christian Skovgaard: Bøgeskov i maj. Motiv fra Iselingen, 1857.

Wilhelm Freddie, Sensibelt portræt, 1940.

© Wilhelm Freddie, Sensibelt portræt, 1940.

Richard Mortensen, Tidselportræt, 1938.

© Richard Mortensen, Tidselportræt, 1938.

Elke Krystufek, Hard Summer Series (Selvportræt), 1995.

© Elke Krystufek, Hard Summer Series (Selvportræt), 1995.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo