Konferencer og workshops

Med udgangspunkt i museets aktuelle forskningsprojekter afholdes der jævnligt konferencer, seminarer og workshops på SMK.

På SMK kan du deltage i faglige arrangementer, der afspejler bredden i museets forskning og relaterede aktiviteter.

Emnerne spænder vidt indenfor museumsfagene: fra kunsthistorie til bevaring, formidling og kommunikation til øvrige områder, der har aktualitet og relevans for SMK og dansk kunsthistorieforskning.

Aktiviteterne annonceres i forskellige faglige netværk og fora, mens arrangementer, der er åbne for offentligheden, listes på hjemmesiden under Nyheder og Kalender.

Museet og den immaterielle kunst

Museet og den immaterielle kunst

Symposium på Louisiana Museum for Moderne Kunst fredag 8. september 2017

http://www.dream.dk/?q=da/aktivitet/museum-communication-practices-and-perspectives-international-research-conference

DREAM-samarbejdet

SMK deltog i 2015 som partner i konferencen Museum Communication: Practices and perspectives. Læs mere her.

Tidligere seminarer og konferencer

Tidligere konferencer

Læs om tidligere konferencer organiseret af SMK, som f.eks. DREAM-seminarerne eller symposiet om museumsklima.