Forskning

Seminar: CUT THE GAP

Det internationale symposiun CUT THE GAP bød ind til en samtale om feministiske praksisser i kunstverdenen.

Med titlen peger vi både på, hvordan der fortsat er en historisk og strukturel kløft (THE GAP), et køns- og diversitetsproblem der gennemsyrer hele kunstfeltet — samtidig med at vi skærer (THE CUT) spørgsmålet anderledes ved at hylde de kræfter, der insisterer på kontinuerligt at være besværlige og strategisk tvinger strukturerne, - institutionerne, klasseværelset, kunsthistorien, atelieret og de kommercielle gallerier, ind en mere kompleks og solidarisk form.

Seminaret blev afholdt fredag 17. november 2017 på SMK.

Følg dette link for mere information

DREAM knowledge-sharing seminar

Together with the Allard Pierson Museum and the National Gallery of Denmark, DREAM hosts an open knowledge-sharing seminar in order to exchange Dutch and Danish experiences of the triangulation of museums, creative industries and research. Dutch and Danish speakers from all three fields will make presentations.

As cultural research is increasingly conducted across the academy, public and private stakeholders, the aim of the seminar is to take stock of these processes. Specifically, the aim is to exchange research and practice-based insights and experiences with fellow professionals from Denmark and the Netherlands in order to share findings and best practices, discuss differences, and challenges ahead.

Seminaret blev afholdt onsdag den 26. november 2014, De Waag, Amsterdam.

Følg dette link for mere information

Ligeledes deltog SMK i 2015 som partner i konferencen Museum Communication: Practices and perspectives.

Læs mere her

An international Symposium on the future of Museum Climate seen in the context of Global Climate Change was held at the National Gallery of Denmark on March 1, 2010

How can we create exhibitions and expose our common cultural heritage in a sustainable way which is also acceptable for future generations? How can museums be run in a more CO2 neutral way while simultaneously guaranteeing an adequate indoor climate? These, and other crucial questions and issues, were discussed and scrutinized during this one day symposium on March 1, 2010.

The symposium offered information and food for thought to stakeholders from ministries of culture, heritage organisations and partners within the European museum organisations, and aimed at informing those who are in the process of creating new museum buildings or rebuilding old ones – how do we accommodate current demands and future expectations in the building process?

CO2 neutral museum
The National Gallery of Denmark will present an inspiring case-history of how regulating their seasonal indoor climate resulted in considerable energy savings as well as minimising their CO2 footprint – with the aim of becoming totally neutral within the near future. On top of this the dangers to art works caused by increasing levels of ozone, nitrogen oxides, and other malign gaseous emissions within the museum climate will be touched upon.

Lending activity and European standards
Another main topic of the symposium was how to make the right decisions about attaining a realistic up-keep and presentation of our cultural heritage without compromising its physical fragility. European standards for museums and transport as well as political desires for a larger international lending activity were also addressed.

New challenges
Unilateral changes that effect institutional requirements for museum climate (RH, temperature and light) may also effect international loan procedures for temporary exhibitions. The symposium was addressing some of the questions which are inherent to these new challenges: Can we gather the museum field nationally and/or internationally around new acceptable climate requirements for exhibition galleries and storage? Can we envision Green Museums as role-models for society? And lastly, how does a global movement such as Cradle-to-Cradle see the function of the museum as keepers of the past and torches for the future?

The symposium took place on Monday March 1, 2010 at the National Gallery of Denmark. Simultaneous with the temporary exhibitions ‘Nature Strikes Back’ and ‘RETHINK’, both offering the public tantalizing food for thought.

The symposium was organised by the National Gallery of Denmark in collaboration with The Association of Danish Museums (ODM) and made possible thanks to support from the Heritage Agency of Denmark (KUAS)

Permanence in Contemporary Art – Checking Reality

A seminar was held November 3 and 4, 2008, arranged by the National Gallery of Denmark in collaboration with The Royal Danish Academy of Fine Arts, Copenhagen, Denmark and supported by the International Network for the Conservation of Contemporary Art - INCCA.

Martin Falle Andersen, Uden titel (work in progress), 2008 © Martin Falle Andersen

© Martin Falle Andersen, Uden titel (work in progress), 2008 © Martin Falle Andersen

Day 1 - Program and presentations

Day 2 - Program and presentations

The Conservation and Curatorial Department at the National Gallery of Denmark and the Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Visual Arts, was organisers of an international seminar Permanence in Contemporary Art - Checking Reality addressing various critical issues surrounding the preservation and exhibition of contemporary artworks in November 2008.

The seminar, which encouraged interdisciplinary exchange between museum professionals including conservators, art historians, artists and others, and took place in conjunction with "Reality Check", a exhibition at the National Gallery of Denmark. "Reality Check" acted as a thematic springboard for the seminar, addressing issues related to content, material, time, exhibition and context exemplified by works in the exhibition. The seminar encouraged participation and dialogue by curators, artists and conservators alike.

The seminar aimed to contribute to the growing international professionalism and awareness associated with the preservation, installation, documentation and exhibition of contemporary artworks. The meeting provided a forum for discussing crucial questions regarding authenticity, permanence/impermanence, artistic intent, reproducibility, and longevity of artworks – issues which illustrate the paradox into which contemporary art is situated, where the idea of preserving the ‘authentic’ original material is perhaps in distinct opposition to the original concept of the artwork. Or where conversely a literal acceptance of ideas of flux and instability inherent in certain works may compromise the existence of the original material object.

Also the conservation and curatorial concerns relating to time based works and installations, which are especially challenging, were addressed.

Internationalt seminar om surrealisme

I anledning af forårets udstillinger: "Max Ernst - Drøm og revolution" på Louisiana og "Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet!" på Statens Museum for Kunst inviterede museerne til et internationalt seminar, hvor forskere, museumsansatte og publikum fik mulighed for at diskutere surrealismen.

Nye tendenser i surrealismeforskiningen
Seminaret havde til formål at introducere nyere tendenser i surrealismeforskningen og kaste lys på centrale temaer af relevans for surrealismen. Oplægsholderne var alle anerkendte danske og internationale forskere, der har markeret sig i de senere års forskning inden for feltet.

Fire temaer
Seminaret var struktureret i fire tematiske dele: Surrealisme og maleri, Det revolutionære projekt, Massekultur og det kommercielle rum, Begær og erotik. Den tematiske struktur gav mulighed for at anlægge både et internationalt og et regionalt perspektiv såvel som at trække linjen op til senere dele af det 20. århundredes kunst.

Film
Statens Museum for Kunst har filmet seminarets otte oplæg. Filmene er produceret af Mathilde Schytz Juul og tilrettelagt og klippet af Mads Damsbo. Alle foredrag er på engelsk.

Se film fra seminar om surrealismen.

Max Ernst og Dorothea Tanning med Capricorne, Sedona, Arizona, 1946. Foto: John Kasnetzis Wilhelm Freddie, Zola og Jeanne Rozérot, 1938. Museum Sønderjylland, Kunstmuseet i Tønder.

© Max Ernst og Dorothea Tanning med Capricorne, Sedona, Arizona, 1946. Foto: John Kasnetzis
Wilhelm Freddie, Zola og Jeanne Rozérot, 1938. Museum Sønderjylland, Kunstmuseet i Tønder.

Om seminaret
Seminaret om surrealisme blev afholdt på Louisiana og Statens Museum for Kunst, 12. – 13. maj 2009

Tirsdag 12. maj 2009
Louisiana Museum for Moderne Kunst: Surrealisme og maleri og Det revolutionære projekt.


Surrealisme og maleri
Max Ernst og Wilhelm Freddie var begge malere, der med deres kunst forholdt sig kritisk og eksperimenterende til maleriet som medium. Spørgsmålet om medium var et omdiskuteret emne allerede i surrealismens tidlige fase omkring 1924. Flere af surrealisterne kritiserede maleriet for at være for en alt statisk og bevidst kontrolleret intellektuel konstruktion, der var uden evne til at indfange det teknologiske aspekt af livet i den moderne virkelighed. Andre medier som fx collagen og objektet blev opfattet som langt mere adækvate for surrealistiske projekt. Med deres åbne og eksperimenterede omgang med visuelle medier kom surrealismen til at pege frem mod senere generationers kunstneriske praksisformer

Surrealism and Art: Beyond painting? (Surrealisme og Kunst: Hinsides maleriet?)
Elza Adamowicz, Professor i fransk, Queen Mary University of London

Surrealist legacies. From surrealist collage to Young British Artists (Den surrealistiske arv. Fra surrealistisk collage til Young British Artists)
Camilla Skovbjerg Paldam, Adjunkt i kunsthistorie, Aarhus Universitet

Det revolutionære projekt
For André Breton var surrealismen frem for alt en revolutionær bevægelse der havde en samfundsmæssig omvæltning som sit mål. Flere af surrealisterne sympatiserede med den politiske venstrefløj, men havde vanskeligt ved at finde sig til rette i det partipolitiske system. Det gjaldt om at befri individet fra det borgerlige samfunds undertrykkende mekanismer og bane veje for et åbent og frit samfund. Det synspunkt blev fremsat med stadig større eftertryk i Bretons tekster fra slutningen af 1920’erne og begyndelsen af 1930’erne og fik en særlig drejning under og efter 2. verdenskrig.

The Surrealist Revolution 1935-36 (Den surrealistiske revolution 1935-36)

Nikolaj Lübecker, lektor i fransk og film, University of Aberdeen

The Need for a New Myth’ and the Revolutionary Project in Wartime and Postwar Surrealism ('Behovet for en Ny Myte' and det revolutionære projekt i krigstidens og efterkrigstidens surrealisme)
Steven Harris, lektor i kunst og design, University of Alberta

The Revolution of Desire versus the Desire of Revolution. Surrealism and Mass Culture in The Age of pop. (Begærets revolution versus begæret efter revolution. Surrealisme og massekultur i pop'ens tidsalder)
Roger Behrens, Lecturer at the Leuphana University and University of Hamburg

Onsdag 13. maj 2009
Statens Museum for Kunst: Massekultur og det kommercielle rum, Begær og erotik.


Massekulturen og det Kommercielle Rum

Fascinationen af det kommercielle felt er et på en gang iøjnefaldende og kontroversielt aspekt af surrealismen. Reklameindustrien i alle dens afskygninger bød på en rigdom af nye udtryksformer, der gav mulighed for overskride kunstsrummets grænser og etablere en forbindelse til den aktuelle samfundsmæssige virkelighed. Engagementet i den kommercielle kultur var dog samtidig et stærkt omdiskuteret tema i den surrealistiske bevægelse og blev af mange opfattet som vanskeligt foreneligt med surrealismens revolutionære ambition.

Surrealism between art and advertising (Surrealisme mellem kunst og reklame)

Georges Roque, forsker ved CNRS (Centre national de la recherche scientifique), Paris

Surrealism and photography - two of a kind Photography in the work of Wilhelm Freddie (Surrealisme og fotografi – to alen ud af et stykke. Fotografiet i Wilhelm Freddies kunst)
Mette Kia Krabbe Meyer, Museumsleder og inspektør for nyere tid på Museet Færgegården i Frederikssund.

Begær og erotik
Helt centralt i surrealismen står bestræbelsen på at frisætte undertrykte sider af den menneskelige natur. Under inspiration af psykoanalysen var surrealisterne især optaget af det erotiske begær som en indgang til de ubevidste lag i menneskets psyke. Fortolkningen af begæret som den kommer til udtryk i surrealisternes værker kaster samtidig lys på deres begreber om køn og seksualitet, herunder både deres forståelse af den feminine og maskuline kønsidentitet. Ambitionen om at frisætte seksualiteten fik en politisk og samfundsmæssige betydning, der rakte langt ud over det kulturelle felt.

Surrealism’s Érotisme Noir (Surrealismens érotisme noir)
Alyce Mahon, lektor i kunsthistorie, Trinity College, University of Cambridge

Man Ray, Lee Miller, and the Invention of Surrealist Sexualities (Man Ray, Lee Miller og opfindelsen af de surrealistiske seksualiteter)

Amy Lyford, lektor i kunsthistorie og visuel kultur, Occidental College, Los Angeles

Art and the Sexual Revolution: Wilhelm Freddie's work discussed in relation to sexuality, politics and aesthetics in Denmark from the 1930s to the 1960s (Kunst og den seksuelle revolution: Wilhelm Freddies værk set i relation til seksualitet, politik og æstetik i Danmark fra 1930'erne til 1960'erne)
Rune Gade, lektor i kunsthistorie, Københavns Universitet

Læs mere om udstillingen "Wilhelm Freddie. Stik gaflen i øjet!" her.

Seminaret var støttet af Kulturarvsstyrelsen.

Logo. Kulturarvsstyrelsen

©

Senest opdateret: 1.maj.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo