Forskning

Museumsinspektør og forsker Birgitte Anderbergs samlede publikationer

Bibliografi2016

"Images of Women", A Cultural History of the Avantgarde in the Nordic Countries 1950-75, red. Tania Ørum og Jesper Olsson. Vol. 3, kap. 1. (A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries). Brill Rodopi, Leiden, Boston 2016, s. 81-87

"Materielle subversioner. Susanne Ussings tidlige værker i et kritisk og feministisk perspektiv", Susanne Ussing. Arkitekt og billedkunstner. Strandberg Publishing, 2016

"Performing Feminism - Kirsten Justesen", A Cultural History of the Avantgarde in the Nordic Countries 1950-75, red. Tania Ørum og Jesper Olsson. Vol. 3, kap. 5. (A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries). Brill Rodopi, Leiden, Boston 2016, s. 569-576

"Richard Winther og det umulige monument", Riccardo da winti et al - en antologi. red. Jørgen Gammelgaard og Tove Thage. Forlaget Vandkunsten, København 2016, s. 119-155

 2015

What's happening? Kunstens opbrud mellem eksperiment og feminisme, udstillingskatalog, Statens Museum for Kunst, København 2015. s. 8-95

2014

Bjørn Nørgaard. Re-modelling the World. Udstillingskatalog, CAFA Art Museum, Beijing og Statens Museum for Kunst 2014. rev. udgave CAFA Art Museum 2015


2010

"Bjørn Nørgaard. Billedhugger", i Bjørn Nørgaard. Re-modelling the World. Udstillingskatalog, Statens Museum for Kunst 2010, s. 8-51

Lene Adler Petersen. Kvindetegnet
. Gyldendal, København 2010

"Ser. Sker. Skriver", i Lene Adler Petersen. Kvindetegnet. København, Gyldendal 2010, s. XXIII-XXXVII

"Engageret rum. Performativitet og feministisk udstillingspraksis i 1970'erne", i Periskop. Forum for kunsthistorisk debat, nr. 14 2010, s. 89-104

2009

"A capella", i Christian Lemmerz. LARGO. Udstillingskatalog, Statens Museum for Kunst 2009, s. 6-10

2007

”Søren Martinsen. Country Song”, i Søren Martinsen. Country Song. Udstillingskatalog, X-rummet, Statens Museum for Kunst 2007

2006

"En romantisk fantasme - Per Kirkebys Et romanstisk billede (1965) i et kønsperspektiv", i SMK Art Journal 2005

"Passager i Lene Adler Petersens kunst fra 1960’erne til i dag", i Billedkunst, årg. 14, nr. 1, 2006

”Anmeldelse af Rune Gade, Kønnet i kroppen i kunsten, Informations Forlag (2005)”, i Periskop årg.14, 2006 (med Marianne Torp)

2004

"Kønnets politik og poetik - Konceptualiseringen af det kvindelige i Lene Adler Petersens Udklip på papir med kvinde-tegnet", i SMK Art Journal 2003-2004

”Portræt – Skulptur”, i Kathrine Schrøder Moseholm Forglemmigej, Øregaard Museum 2004

”Tilbage-Blik. Anitta Nørgaard Johansen: Kunstneren som en ung kvinde”, i North, 2004

2003

"Virkeligheden som mål", i Pletskud. Værker fra Astrup Fearnley Samlingen, Arken 2003

"Hjem er et sted", i Home Sweet Home, Aarhus Kunstmuseum 2003

"Messages of light", i Viera Collaro, 2003

2002

Et strejf af en dråbe. Tove Anderberg & Ib Geertsen, Kunstbygningen i Vrå 2002

2001

Spor. Grafik af Poul Skov Sørensen fra 1974 til i dag, Kunstbygningen i Vrå 2001

2000

"Ernst Josephson - myte og maleri", i Ernst Josephson, Ordrupgaard 2000

1999

”Erik A. Frandsen”, i Grønningen, 1999

1998

"Skjulte identiteter", i Passepartout. Skrifter for kunsthistorie, nr. 11 (Kunst og magt), 1998

"Stakit - gitterværk", i Inge Ellegaard. Nye malerier. Nye blomster, 1998

1997

”Arkitektur og betydning. Introduktion til Umberto Eco”, i Rumanalyser, Århus 1997

1995

”Arkitektonisk komposition. Om forholdet mellem musikteori og arkitektur i gotikken”, i Prismer, Århus 1995

1994

“Den fortrængte Giacometti”, i Alberto Giacometti, Kolding 1994

1992

”Mytologisk skumring. Den romantiske digter Hölderlin”, i Passage, nr. 10, 1992

Bidrag til

SMK Highlights, Statens Museum for Kunst 2005

Impressionismens tidsalder, Ordrupgaard 2002

Ordrupgaard - Dansk kunst fra Guldalderens århundrede, Ordrupgaard 1999

Oversættelser

Griselda Pollock, ”Kunsthistoriens skueplads: Syn, sted og magt”, i Passepartout, nr. 11, 1998 (fra engelsk)

Umberto Eco, ”Funktionen og tegnet: Arkitekturens semiotik”, i Rumanalyser, Århus 1997 (fra italiensk)

Bidrag til konferencer og seminarer

“Strategies of involvement. Womens artists’ exhibitions in the 1970s”, oplæg på konferencen Feminisms, Historiography and Curatorial Practises, Moderna Museet, Stockholm 29.02-2.03.2008

”Lighed og forskel”, foredrag på seminaret Den blinde vinkel – et seminar om ligestilling i kunstverdenen, arrangeret af ligestillingsudvalget for Billedkunstnernes Forbund (BKF) og Unge Kunstnere og Kunstformidlere (UKK), København 2.03.2007

”Køn og politik på væggen. Ophængningsproblematikker”, foredrag for kunsthistoriestuderende i analyse og metode fra Århus Universitet, 13.03.2007, Statens Museum for Kunst

”Forskel og anerkendelse”, foredrag på Nye generationer. 17. danske årskonference for kønsforskning, Århus Universitet, 28.04.2007

“Dis-positions. Kirsten Justesen and Lene Adler Petersen and Neo-avant-garde in the feminine”, Det Nordiske Netværk for Avantgardestudiers seminar Centre-Periphery. The Avant-garde and the Other, Tromsø, 23-24.11.2006

”Køn og kunsthistorie ”, oplægsholder og paneldeltager i forbindelse med Organisationen af danske museers årsmøde om De kvindelige kunstneres manglende repræsentation på de danske kunstmuseer 2006

“Avantgarde og tradition “, oplæg på seminar om Tania Ørum og Marianne Ping Huang (red.), En tradition af opbrud. Avantgardernes tradition og politik, Forlaget Spring, Københavns Universitet 2005

”Skønheden i 1970erne”, Skønhed - en rehabilitering, Georg Brandes Skolen, efterår 2004

”Afpersonalisering og det mandlige kunstnersubjetkt”, oplæg på Maskuliniteter - og andre seksuelle selv'er, Georg Brandes Skolen, efterår 2004

Postkolonial tilgang til skandinavisk litteratur og kunst, Georg Brandes Skolen, forår 2004

Kulturel erindring (Kulturelles Gedächtnis), Deutsches Seminar, Universität Zürich/Basel, forår 2004

Kunst und Exsperiment, Centro Stefano Franscini, Schweiz, forår 2005

Tilbage til Birgitte Anderbergs forskerprofil

Senest opdateret: 24.okt.2014
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo