Forskning

Museumsinspektør og seniorforsker Eva de la Fuente Pedersens samlede publikationer

Tilbage til Eva de la Fuentes forskerprofil

2009

”Den Gode Røver” i: Kunstmagasinet Janus, nr. 1, marts 2009.

”Høj sø. Sagt og skrevet om Jordaens Færgebåd” i: Billedkunst, 17. årg., nr. 1, maj 2009, pp. 19-30.

“Skibet og Skatten. Jacob Jordaens maleri på Statens Museum for Kunst” i: Jordaens. Et mesterværk bliver til, (udgivet I forbindelse med restaureringsprojekt og udstilling Statens Museum for Kunst, november 2008 – februar 2009, Bonnefantenmuseum Maastricht, marts – juni 2009), 2008, pp. 11-48.

2006

“Skitsen og det ufuldendte. Franciscus Junius , retorikken og den unge Rembrandt” i: Rembrandt? Mesteren og hans værksted (Rembrandt? The Master and his workshop), udstillingskatalog ved Lene Bøgh Rønberg & Eva de la Fuente Pedersen, Statens Museum for Kunst 4. februar – 14. maj 2006, pp. 150-163 og passim.

“Style et rhétorique: la Ruwe Mannier La technique de Rembrandt” i: Dossier de l’Art, no.129 Avril 2006, pp. 30-40.

2005

SMK Highlights. Statens Museum for Kunst, 2005, (32 katalogtekster).

2004

”Cornelius Gijsbrechts og Perspektivkammeret i Det Kongelige Danske Kunstkammer” i: SMK ART Journal 2003-2004, pp. 84-107 and pp. 152-160.

2003

”Fra russisk ikon til kostbart italiensk tavlemaleri. 1300-tals maleren Ambrogio Lorenzetti er nu en del af samlingerne” i: Sans & Samling. Statens Museum for Kunst. September-December 2003, no. 9, pp. 4-5.

"Ruins and Scrollwork. A South-German Shrine from the renaissance” i: Arvesølvet. Studier fra nationalmuseet tilegnet Fritze Lindahl 2003, Nationalmuseet, Copenhagen 2003, pp. 127-138, English summary p. 234.

10. ”Retorikken og det narrative. En barokaltertavle fra Lorentz Jørgensens værksted” i: Bild och Berättelse (The 19. Iconografic Symposium, Åbo, Finland, september 2000). Helsinki 2003, pp. 183-198.

2002

11. ”Fra fattigkirkegård til gravhave. Træk af Vestre Kirkegårds historie” i: Historiske Meddelelser om København 2002. pp. 163-181.

”Gravminder på Vestre Kirkegård” i: NYT, nr.92, december-februar 2002-2003. Nationalmuseet 2002.

2001

Skriften på Stenen. Vestre Kirkegårds Bevaringsværdige Gravminder (Eva de la Fuente Pedersen & Marianne Linnée Nielsen), Københavns Kommune, 2001 (687 pages).

“Et mesterværk fra den sjællandske barok. Lorentz Jørgensens altertavle i S.Olai kirke i Helsingør”, i: Håndværk i 2000 år (Conference held at Det Kongelige Danske Kunstakademi, Konservatorskolen, September 2000). Copenhagen 2001.

2000

“Tradition og Fornyelse. Gravminder fra o. 1900 på Vestre Kirkegård i København” i: Kirkegårdskultur 2000, pp. 42-57.

1999

"Frömmigkeitsideal und protestantische Ethik. Zur Stiftung von Epitaphkanzeln und anderen kirchlichen Holzschnitzereien mit Epitaphfunktion durch dänishe Bürger im 17. und im frühen 18. Jahrhundert" i: Konsthistorisk Tid¬skrift, LXVIII, 3, 1999, pp. 155-178

"Gravsten og Grønkål. Vestre Kirkegårds tidlige historie og dens gravminder af Thorvald Bindesbøll og andre kunstnere fra skønvirketiden" i: Nationalmuseets Arbejdsmark 1999, pp. 125-135, English summary pp.135-136.

1998

Dansk træskæreri. Studier i snedker- og billedskæreri fra renæssancen og bruskbarokken ca.1560-1660, University of Copenhagen 1998.

19. "Kirkemøbler med epitafiefunktion. Om den adelige elites donationer i Danmark 1560-1660" i: Ting och Tanke. Ikonografi på liturgiska föremål. The 17th Iconografical Symposium. Stockholm 1998, pp. 313-334, English summary p.334.

20. "Kunstens have" i: Garnisons kirkegård. Historiske indtryk og kirkegårdskunst.. København 1998, pp. 22-44.

1997

"Abel Schrøder den Yngre. En billedskærer fra 1600-tallet" i: Roskilde Stiftsblad, 48. årg., nr.7, 1997, pp. 99-107.

1995

På rejse med Abel Schrøder. Næstved Museum1995 (32 sider).

"Abel Schrøder den Yngre" i: Nyt fra Nationalmuseet, nr.65, dec.-febr. 1994-95, pp. 4-5.

1988

"Majestas Mariae I. Lisbjergalterets ikonografi og motiviske forbilleder" i: ICO. Iconographisk Post 1988/2, pp. 12-28, English summary pp. 29-30. "Majestas Mariae II. Nordspanske fremstillinger" i: ICO. Iconographisk Post 1988/3, 1-16, English summary pp. 16.

Rubens Cantoor. The Drawings of Willem Panneels. A Critical Catalogue by Jan Garff and Eva de la Fuente Pedersen with an introduction by Jan Garff I-II, Department of Prints and Drawings, The Royal Museum of Fine Arts, Copenhagen 1988.

"Rubens Cantoor" i: Forum. Council of Europe, February 1988, pp. 18-19.

1987

Aksel Jørgensens atelierbilleder" i: CRAS. Tidsskrift for kunst og kultur, nr. XLIX, København 1987, pp. 12-29.

Lesikon artikler

"Jacob Kremberg" og "Daniel Tommisen" i The Dictionary Of Art, Macmillan Publishers Limited, London 1996.

Medforfatter til sidste bind i Fogtdals Kunst¬leksikon, København 1992, omhandlende alverdens museer.

Artikler i Weilbachs Kunstnerleksikon: Des Asmussen, Ib Ander¬sen, Axel Andreasen, Valdemar Andersen, Falke Bang, Hans Bendix, Børge Biilmann Petersen, Lars Bo, Bo Bonfils, Oscar Bojesen, Marlie Brande, Louis de Chomond Boudan, Otto Chris¬tensen, Christian Deichmann, Johann Tuscher Erichsen, Leo Estvad, Johannes, Niels og Andreas Flint, Peter Gemzøe, Johan Andreas Greyss, Poul Isac Grønvold og Claude Alexandre Guit¬tar, Oscar René Fievé, Henrik Flagstad, Johanne Foss, Hans og Jochum Holst, Aksel Jørgensen, Abel Schrøder den Ældre og den Yngre m.fl.

Enkelte artikler i Den Store Danske Encyclopædi.

Tilbage til Eva de la Fuente Pedersens forskerprofil

Senest opdateret: 19.nov.2015
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo