Forskning

Liza Kaaring, Projektforsker

Samlings- og forskningsafdelingen
Tlf. 25527223
Email: liza.kaaring_@_smk.dk

Forskningsområde

Modernisme med særlig vægt på perioden 1945-1960. Figurativ kunst og menneskefremstillingen i kunsten i efterkrigstiden og under den kolde krig. Kunstens og kunstnernes forhold til samtidens aktuelle politiske begivenheder.

Igangværende projekt

Frygtens geometri. Efterkrigstidens danske menneskefremstillinger i internationalt perspektiv
Gennem sammenlignende analyser af udvalgte udstillingscases fra Tyskland, England, USA og Danmark vil projektet perspektivere de danske menneskeskildrere i forhold til en række samtidige internationale kunstnere. Projektet vil således bidrage til en styrket forståelse af de danske kunstneres behandling af efterkrigstidens menneskefremstillinger, indholdsmæssigt såvel som formelt.

Liza Kaarings CV

Seneste publikationer

”Heerups mange facetter”, Kunsthistorisk bogliste nr.12/2016, boganmeldelse

At rejse sig i mørket. Menneskeskildrerne i 1950’ernes danske grafik, udstillingskatalog, Statens Museum for Kunst 2015 (peer reviewed)

Mennesket i tiden. Menneskeskildrerne i dansk grafik i 1950ernes anden halvdel, ph.d.-afhandling, Københavns Universitet 2015

”Fantasien, drømmen og troen er taget fra os: Svend Wiig Hansens grafiske menneskeskildringer fra 1950’erne”, Gigant, red. Katrine Kampe, Kunstmuseet Brundlund Slot 2014 (peer reviewed)

”Reconsidering Figurative, Graphic Art of the 1950s Danish Art Scene. The Man Exhibitions (1956-1959)”, Menotyra T.20, nr.4 2013 (peer reviewed)

Bidrag til bl.a.

"Kunstens frihed og frihedens kunst" sammen med Michael Fjeldsøe, Morten Michelsen og Jens Tang Kristensen, i kataloget til Golden Days festivalen 2012: 1950'erne, Gads Forlag og Golden Days 2012

Temaartikler til udstillingskataloget, ”Danish Masters 1800-1850”, Pushkin museet, Moskva 2011. Kataloget er på russisk

Forskningsformidling: Kunstnerprofiler, værktekster og historier om og med udgangspunkt i følgende kunstnere til Kunsthistorier – onlinewww.smk.dk: Cornelius Norbertus Gijsbrechts, Niels Hansen Jacobsen, Emil Nolde, Vilhelm Lundstrøm, Wilhelm Freddie, Palle Nielsen og Kirsten Justesen

Øjenlyst II. 76 grafiske blade fra Den kongelige Kobberstiksamling, red. Chris Fischer og Jan Würtz Frandsen, Statens Museum for Kunst 1998

Den Store Danske Encyklopædi, Gyldendal

Senest opdateret: 22.mar.2017
Sideansvarlig: Webmaster