Forskning

Peter Nørgaard Larsen, samlings- og forskningschef

Samlings- og forskningsafdelingen
Tlf. 25527210
Email: peter.larsen_@_smk.dk

Ansvarsområde

 • Ansvar for at lede og udvikle afdelingen personalemæssigt, strategisk og fagligt.
 • Kunstfagligt ansvar for udstillinger og samlinger, erhvervelsesstrategi, forskningsplaner og forskningsberetninger.
 • Repræsenterer museet i rådgivende forskningsudvalg, bestyrelser og repræsentantskaber for forskerskoler m.v.
 • Ansvarshavende og kunstfaglig redaktør af museets forskningstidsskrift SMK Art Journal.
 • Deltager i chefgruppen og i det fælles strategiske arbejde på SMK.

Peter Nørgaard Larsens CV

Udvalgte publikationer

Peter Nørgaard Larsen og Sven Bjerkhof (red.), Verden som landskab. Nordisk landskabsmaleri 1840-1910, English, Swedish, Norwegian and Finnish editions, Statens Museum for Kunst o.a. 2006.

L.A. Ring. På kanten af verden, English edition: L.A. Ring. On the Edge of the World, Statens Museum for Kunst 2006.

”Med ryggen mod fremtiden. Billedkunst i anden halvdel af 1800-tallet”, i: Kunstakademiet 1754-2004, København 2004, 118-185.

”Malerisk sansning og sjælens syner. Impressionismen og postimpressionismen i Danmark”, Impressionismen og Norden, Nationalmuseum, Stockholm 2002, Statens Museum for Kunst 2003, 158-206; dansk, svensk og engelsk udgave.

Sjælebilleder. Symbolismen i dansk og europæisk maleri 1870-1910, Statens Museum for Kunst 2000; dansk og engelsk udgave.

Alle publikationer

Udstillinger

På tværs. Nyerhvervelser 2007-09, (s. m. Marianne Torp), Statens Museum for Kunst 2009

Verden som Landskab, (s. m. Anne Grethe Uldahl), Statens Museum for Kunst 2007

L.A. Ring. På kanten af verden, (s. m. Anne Grethe Uldahl), Statens Museum for Kunst 2006

Dansk skulptur 1850-2000, (s. m. Marianne Torp), Statens Museum for Kunst 2004

Impressionismen og Norden, Statens Museum for Kunst 2003

Værkudvalg fra Norden, medlem af comité scientifique, La naissance de l’art moderne. De Puvis de Chavannes á Matisse et Picasso, Palazzo Grassi, Venezia 2002

Strindberg Maleren og Forfatteren, (s. m. Anne Grethe Uldall) Statens Museum for Kunst 2001

Sjælebilleder. Symbolismen i dansk og europæisk maleri 1870-1910, Statens Museum for Kunst 2000

Dansk Skulptur i 125 år. Statens Museum for Kunst besøger Charlottenborg, (s. m. Marianne Torp), Charlottenborg Udstillingsbygning 1996

Bidrag til konferencer og seminarer

Oplæg, ”Nyophængningen på SMK”, ODM’s årsmøde, Statens Museum for Kunst 1-2.12.2009

Medarrangør af konferencen Nordik 2009, Mind and Matter, Jyväskyla, 16-19.9.2009

Oplæg, ”Statens Museum for Kunst som vidensressource”, KUAS’ museumskonference, Odense 20.4.2009

Medarrangør af konferencen Let’s Get Critical: Reception in Art History and Art Criticism, Novo Nordic Foundation Art History Conferences IV; Kunstakademiet og Københavns Universitet 27-28.2.2009

Oplæg på ODM’s forskningsseminar, ”Strategier og perspektiver for kunstmuseumsforskningen”, Horsens 6.11.2008

Paper, ”Edvard Munch og Danmark”, på Edvard Munch – seminar, Oslo Universitet og Nasjonalgalleriet, Oslo, 13.4.2007

Paper, ”Kunstmuseernes forskning”, seminar på Thorvaldsens Museum, København 12.3.2007

Medarrangør af konferencen Nordik 2006, Tradition and Visual Culture, Bergen 2006

Paper, ”Forskning på SMK – Vilkår og målsætninger”, seminar på Nationalmuseum for Kunst, Arkitektur og Design, Oslo, 17.11.2006

Medarrangør af konferencen Contemporary Painting in Context, Novo Nordic Foundation Art History Conferences III, København 2006

Medarrangør af konferencen Anthro/Socio, Novo Nordic Foundation Art History Conferences II, København 2005

Paper, ”Forskningsbegrebet og kunstmuseernes forskning”, Kulturarvsstyrelsens årsmøde, Nyborg 26.4.2004

Paper, ”Mentalitetshistorie”, Københavns Universitet, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, 23.11.2004

Paper, ”Vitalismen i dansk billedkunst 1890-1910”, Vitalismeseminar, Syddansk Universitet, Odense, 18-19.3.2004

Medarrangør og paper, “Slimy Fish and Bloody Intestines. Reflections on Art History and the History of Mentalities, and an Example from 19th Century Danish Painting”, Images of Culture, Novo Nordic Foundation Art History Conferences I, København 2003

Paper, ”Mellem diskurs og blockbuster. Vilkår og perspektiver for forskningen på kunstmuseerne”, seminar om museumsforskning, Museumshøjskolen, Odense 25-26.3.2003

Paper, ”Med ryggen mod fremtiden. Guldalderens efterliv”, Thorvaldsen i tiden, Carlsberg Akademi, 2-3.9.2002

Paper, ”Vilhelm Hammershøi”, Intim/Sublim, Aarhus Kunstmuseum og Danmarks Humanistiske Forskningscenter, 23-24.8.2001

Arrangør og paper, ”Om Sjælebilleder og det praktiserede symbolismebegreb”, Sjælebilleder, Statens Museum for Kunst 15.11.2000

Medarrangør og paper, ”Joakim Skovgaard: Kristus i de dødes rige”, Grundtvig og Billedkunsten, Statens Museum for Kunst og Grundtvig-Akademiet 3-4.11.2000

Faglige hverv

 • 1996 - 2001 Medlem af Statens Museumsnævns kunsthistoriske referencegruppe.
 • 2001 - 2004 Forskerrepræsentant i Det rådgivende forskningsudvalg for Statens Museum for Kunst, Kunstindustrimuseet og Kunstakademiets Bibliotek.
 • 2001 - 2004 Medlem af Kulturarvsstyrelsens Kunsthistoriske Faglige Råd.
 • 2002 - Censor ved Institut for Kunsthistorie, København og Århus.
 • 2002 - Medlem af symposiegruppe under Novo Nordisk Fonden.
 • 2003 -2008 Medlem af repræsentantskabet for Georg Brandes Skolen, Københavns Universitet.
 • 2004 - Ledelsesrepræsentant i Det rådgivende forskningsudvalg for Statens Museum for Kunst, Kunstindustrimuseet og Kunstakademiets Bibliotek.
 • 2004 - Medlem af bestyrelsen for Kulturarvens Forskerskole.
 • 2004 -2009 Medlem af bestyrelsen for Nordisk Kunsthistorikerforening Nordik.
 • 2005 - Medlem af Udvalget for Kunsthistorisk Forskning, Novo Nordisk Fonden.
 • 2007 - Medlem af kunsthistorisk aftagerpanel ved Københavns Universitet.
 • 2008 -2009 Medlem af Golden Days Styregruppe.
 • 2008 - Medlem af Videnskabsministeriets faggruppe for kunsthistorie.
 • 2009 - Medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg.
Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo