Highlights

Albert Gottschalk (1866-1906), Vinterdag ved Utterslev, 1887

Albert Gottschalk (1866-1906), Vinterdag ved Utterslev, 1887. 33x48,5 cm. kms3294
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

Albert Gottschalk fandt mange af sine motiver i det, der dengang var udkanten af København. Her har han på en frostklar dag malet ved Utterslev Mose nord for København. Forgrunden ligger i skygge, men i mellemgrunden og mellem træerne fornemmes det stærke sollys, der får sneen til at lyse.

Impressionistisk øjebliksskildring
Som friluftsmaler gjorde Gottschalk sine billeder færdige på stedet, og som regel skete det i én sammenhængende proces. Alt er da også malet med hastige, brede penselstrøg, og som i en impressionistisk øjebliksskildring er de rene farver trukket med ind i skyggepartierne.

Gottschalks impressionistiske bestræbelse
I dansk malerkunst i årtierne før 1900 er det kun Theodor Philipsen (1840-1920) og Anna Ancher (1859-1935), som i større værkgrupper konsekvent kan siges at anvende en impressionistisk malemåde. Men i en række af Gottschalks værker møder man denne bestræbelse på at lade maleriet handle om det rent maleriske, om en stofliggørelse af lys og farve.

Naturalistisk stemningsmaleri
Hovedindtrykket af hans kunst er dog, at der, som det også er tilfældet med en kunstner som P.S. Krøyer (1851-1909), er tale om et overvejende naturalistisk stemningsmaleri, der til tider benytter sig af impressionistiske formelementer i bestræbelserne for at skildre motiverne så virkelighedsnære som muligt.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster