Highlights

Arthur Köpcke (1928-77), Læse-Arbejdsstykker no. 34-42 + 124, ca. 1965

© Arthur Köpcke (1928-77), Læse-Arbejdsstykker no. 32-32 + 124, ca. 1965.

I midten af 1960’erne arbejdede Arthur Köpcke på en værkserie, som han kaldte reading-work-pieces. De enkelte ”stykker” består af alt fra rebusser, perceptionspsykologiske prøver, længere filosofiske tekster, krydsogtværser samt brugsanvisninger til simple dagligdags handlinger. Stykkerne malede han i olie på lærred og tilføjede udklip fra aviser og ugeblade.

Betragterens kritiske opmærksomhed
Med sine læse- og arbejdsstykker ønskede han at skærpe betragterens kritiske opmærksomhed over for de systemer, handlinger og ritualer, som man ubevidst fastholder og udfører dagligt. Bag det tilsyneladende uensartede og tilfældige materiale, de kryptiske udsagn, de underfundige opgaver og banale billeder gemmer sig en dybtgående interesse for tegnsystemets funktioner og betydninger.

Sprogets struktur
Det optog ham, hvordan et sprogs strukturer krakelerer ved selv det mindste indgreb for så at åbenbare nye betydningssammenhænge. Dette bliver åbenlyst, når en videnskabelig tekst om myrens jordiske liv løsrives fra sin sammenhæng og dermed bliver nonsens, eller når et budskab “oversættes” fra et system til et andet, som for eksempel i rebussen i dette værk, hvor billederne ”oversat” til engelsk danner ordet MADAGASCAR.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo