Highlights

Bernardo Eberhart Keilhau (1624-87), En pige og en dreng, der varmer sig ved et kulbækken, ca. 1655-60

Bernardo Eberhart Keilhau (1624-87), A Girl and a Boy with a Brazier, c. 1655- 1660.
Oil on canvas. 77 x 131 cm. KMS4472.
Download the image in high resolution Public Domain

To vinterklædte børn sidder på jorden og varmer sig ved en lerpotte fyldt med glødende kul. Drengen har lagt legetøjet fra sig, en snurretop, og ser på os med opmærksomme brune øjne, mens han varmer hænderne. Pigens blik er mere fjernt og måske lidt trist. 

Kosmologiske allegorier
Ved første øjekast ligner motivet ét af 1600-tallets mange hverdagsscener, men er i virkeligheden en allegori, altså en visualisering af et abstrakt begreb. Der kan være tale om én af de fire årstider (Vinter), ét af de fire elementer (Ild), et af de fire temperamenter (Melankoli), eller én af de fire livsaldre (Barndom), og måske har maleriet oprindelig udgjort en del af en serie på fire eller fem. Den slags allegoriske serier var almindelige i 1500- og 1600-tallets kunst. De har rod i tidens kosmologiske verdensbillede, hvor alt blev opfattet som et spind af forbindelser og Gudfader i det høje som altings ophav og skaber.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo