Highlights

Carl Gustaf Pilo (1711-93), Frederik V i salvingsdragt, ca. 1750

Carl Gustaf Pilo: Frederik V i salvingsdragt, ca. 1750.

Carl Gustaf Pilo: Frederik V i salvingsdragt, ca. 1750. 231,5x139,5 cm. KMS856
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

Svenskeren C.G. Pilo blev hofmaler i 1747, samme år som Frederik 5. blev salvet som konge, og han beholdt dette hverv, indtil han forlod Danmark i 1771.

I 1660 var det danske monarki overgået fra at være et valgkongedømme til at være absolut enevælde, og man begyndte da at salve kongerne frem for at lade dem krone.

Salvingsceremonien
Salvingsceremoniens konkrete handling bestod i at smøre salve på kongens pande, bryst og højre håndled. Pilo har da også hentydet til ceremonien ved at lade panden fange lyset og ved at lade højre hånd være ubehandsket.

Anskueliggørelse af majestætens udødelighed

Salvingsritualet drejede sig især om at anskueliggøre den majestætiske persons udødelighed, uanset at salvingen markerede fornyelsen af den konkrete person i fyrsteembedet. Kongeværdigheden skulle vises i hele sin uforanderlighed. Derfor indtager Frederik 5. en positur, som minder om menuettens danseposition, og Pilo får fremvist både kongemagtens symboler og salvingsdragtens detaljer.

Scenen for denne poseren synes sat uden for noget konkret sted: Salvingstæppets bølgende mønstre gentages i hermelinskåbens fald, som atter glider over i baggrundens bølgende virvar af skyer og draperier.


Rundt om eller tæt på

Her kan du zoome helt ind på værket og få alle detaljerne med - eller komme rundt om værket ved at se filmene hvor forskere, konservatorer eller kunstnere fortæller om værket ud fra deres vinkel. For at se filmene skal du bare scrolle lidt længere ned på siden.


Zoom ind og se detaljerne


Flere blikke på værket - se de tre film

C.G.Pilo - i kunstnerens blik
Se kunstneren, Hannah Heilmann, fortælle om C.G.Pilos maleri: Portræt af Frederik V i salvingsdragt.

Kolofon
Producer:
Mathilde Schytz Marvit
Kamera og redigering: Martin Pedersen
Medvirkende: Hannah Heilmann


C.G.Pilo - i konservatorens blik
Se vores konservator, Troels Filtenborg, fortælle om C.G.Pilos maleri: Portræt af Frederik V i salvingsdragt.

Kolofon
Producer:
Mathilde Schytz Marvit
Kamera og redigering: Martin Pedersen
Medvirkende: Troels Filtenborg


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo