Highlights

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853), Familien Nathanson, 1818

Handelsmanden Mendel Levin Nathanson og hans hustru træder ind ad døren og bliver modtaget af deres børn, efter at de har været til audiens hos dronningen.

Med familieportrættet har Nathanson markeret, at borgerskabets enkle livsstil og værdier nu var toneangivende i Danmark.

Borgeligheden vises frem

Børnene har tilsyneladende været midt i en dans, som afbrydes ved forældrenes hjemkomst. Men reelt er der ikke tale om en øjeblikssituation. Familien viser sig selv og deres borgerlighed frem, nærmest som stod de på en teaterscene.

Intentionen

For Nathanson personlig var der yderligere et formål med maleriet: Han har villet vise, at han som jøde var integreret i det øvrige samfund. Han var en af foregangsmændene for integrationen af jøderne i Danmark og var samtidig en stor støtte af dansk kunst og kultur. I årene 1812-20 var han Eckersbergs vigtigste mæcen.

Christoffer Wilhelm Eckersberg, Familien Nathanson, 1818


På den ene side... og på den anden side... om Eckersbergs "Nathansonske familiebillede"

C.W. Eckersberg, Familien Nathansen, 1818

På den ene side:

Al bevægelse er placeret og holdt fast på maleriet. Figurerne er presset ind på linje, som i et antikt relief, men der plads nok på gulvet. Deres blikke fanger alle diagonaler i rummet – og dit blik. Far, mor og børn vil være sammen om et øjeblik, før eller efter en adskillelse. Det er den glade, velintegrerede, jødiske familie Nathanson, der viser sig som gode, danske bedsteborgere. De sponsorerede Eckersberg. Som tak har han holdt dem fast for vores blik. Deres blikke kigger hinanden og os ud, inden vi ser på dem. Hvem har magten over det, vi ser? Det har Eckersberg, der kaldes dansk malerkunsts fader. Far kigger på os gennem blikkene. Kigger kakkelovnen også? Vi bøjer os for hans blik og autoritet med et smil. Sådan er den gode familie og sådan er den gode fader, indtil vi ikke adlyder hans bud om ro og orden.

Henrik Holm, Museumsinspektør

På den anden side:

Grosserer Mendel Levin Nathanson bestilte familieportrættet hos Eckersberg, og han havde en meget klar idé med opgaven. Eckersberg ville egentlig vise familien i en privat hyggelig situation, og i en tegning skildrede han både børn og voksne midt i en kædedans. Men Nathanson ønskede et maleri, der skulle have mere offentlig karakter. I maleriet er det derfor kun børnene, der er optaget af musik og dans. De bliver afbrudt af deres forældre, der kommer ind ad døren. Anledningen er ikke tilfældig. Ægteparret har været i audiens hos dronningen. Det var et foreløbigt højdepunkt i Nathansons karriere. Efter at han som 13-årig var kommet til København som fattig jødisk indvandrer, gjorde han på rekordtid karriere som erhvervsmand og blev en stor støtte af dansk kultur. Med familiebilledet ville han markere sin nye position.

Kasper Monrad, Overinspektør


Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster