Highlights

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853), Marmortrappen, som fører op til kirken Santa Maria in Aracoeli i Rom, 1814-16

I maleriet af middelalderkirken Santa Maria in Aracoeli har Eckersberg valgt et ståsted og en syns­vinkel, så han har opnået en fasttømret komposition af lodrette og diagonale linjer.

Med stor omhu har han gengivet sollyset og skyggerne, som det tog sig ud midt på formiddagen. Med sine billeder af Roms antikke og middelalderlige bygningsværker indførte han friluftsmaleriet i dansk kunst.

Ukendte motiver og uventede synsvinkler

I en række små malerier, Eckersberg udførte af Roms antikke og middelalderlige bygninger, fastlagde han de kunstneriske principper, han siden fulgte. Han undgik gerne de mest kendte motiver og valgte ofte uventede synsvinkler.

Malede udendørs

Han lagde vægt på perspek­tivet i billederne, og kompositionerne er stramt opbyggede. Som noget nyt malede han udendørs foran motiverne, og han iagttog alle detaljer om­hyggeligt og gjorde nøje rede for dagslyset.

Christoffer Wilhelm Eckersberg, Marmortrappen, som fører op til kirken Santa Maria in Aracoeli i Rom, 1814-16

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo