Highlights

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853), Ved et vindue i kunstnerens atelier, 1852

Christoffer Wilhelm Eckersberg (1783-1853), Ved et vindue i kunstnerens atelier, 1852. 274x231 mm. kks1196
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

Billedets to figurer er sandsynligvis C.W. Eckersbergs døtre, Julie og Emilie, som deres lidenhed til trods var voksne, da Eckersberg brugte dem som modeller. Kunstneren har anbragt dem ved et af atelierets vinduer, der vender ud mod Kongens Nytorv.

Kvindernes anonymitet
Kvinderne ser ikke ud, men kigger i en bog, stående ved den høje vindueskarm, der får dem til at syne mindre, end de er. Scenen med de to kvinder, der er ”anonyme” og næsten identiske, er på det nærmeste tømt for handling.

Rummet som billedets indhold
Billedets egentlige indhold er snarere det rum, scenen er indfældet i. Det er anskueligt og klart struktureret med en stærk betoning af lys og flade. Alle elementer er harmonisk afbalanceret i forhold til hinanden, det mørke gardins flade forbindes med de helt eller delvist belyste skodder, hvis fladevirkning gentages og brydes af trappestigen og malerkassen på skammelen, ja hele rummets fortættede lys er stemt af mod det blegere lys udenfor.

Harmoni som modvægt til kaos

På grundlag af matematikken og perspektivlæren har Eckersberg i dette som i andre værker konstrueret en billedverden, hvor den indre, lovbundne harmoni, bestemt af naturens fornuft, kunne holde kaos på afstand.

Vil du vide mere? Læs historien Andre sider af Eckersbergs guldalder, der er en del af Kunsthistorier - online.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo