Highlights

Cornelis de Vos (ca. 1584-1651), Dommedag, 1600-25

Cornelis de Vos, Dommedag, 1600-25

Cornelis de Vos, Dommedag, 1600-25

I zonen mellem himmel og jord udkæmper bevæbnede engle en drabelig kamp mod menneskeheden. En tumult af konger, gejstlige og lægfolk angribes af englene.

Ingen synes at gå ram forbi. I baggrundens fjerne landskab ses de plager, som gik forud for massakren.

Motivet
Fra himlen vælter en sortgrå røg ned over et bakkestrøg, et andet sted er det giftig gul regn af svovl og et tredje sted hærger skovbrande. I himlen over englene troner Gudfader på regnbuen omgivet af himmelsk strålekrans. Det eneste formildende er Kristus og  hans moder, Maria, der knælende går i forbøn for menneskene i håbet om at mildne dommen.

Dommedagsvision
Maleriets motiv er sjældent og bygger på Bibelens dommedagsvision i Johannes’ Åbenbaring. Den lyse farvestrålende palet er et af de typiske træk i nordeuropæisk manierisme fra slutningen af 1500-årene.

Af: Eva de la Fuente Pedersen

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo