Highlights

Cornelius Norbertus Gijsbrechts (ca. 1610- efter 1675) Trompe l'oeil. Brevvæg med kamfoder og nodehæfte, 1668

Cornelius Norbertus Gijsbrechts (ca. 1610- efter 1675) Trompe l'oeil. Brevvæg med kamfoder og nodehæfte, 1668. 123,5x107 cm. KMS3059
Download billedet i høj opløsning | Public Domain

Dette værk viser os, hvordan 1600-tallets opslagstavle så ud. Eller man kan sige, at billedet er en af datidens opslagstavler, for formålet med værket var først og fremmest at forlede betragteren til at tro, at han eller hun stod direkte foran en af disse tavler, også kaldet brevvægge.

Værket er nemlig, som en stor del af Gijsbrechts øvrige værker, malet som et trompe l’oeil, det vil sige som en illusion, beregnet på at narre betragteren til at tro, at genstandene er virkelige og tredimensionale i stedet for flade og todimensionale.

Som i dag, brugte man også dengang opslagstavlen til at opbevare og udstille dokumenter, papirlapper, breve/postkort, tegninger og forskellige små genstande. Tavlen kan på denne måde give et indblik i hvem man er, eller måske i endnu højere grad i, hvordan man ønsker at fremtræde for omverdenen.

Fordi brevvæggene på denne måde kan bruges til at skabe omridset af en identitet, er de ofte blevet brugt som en slags portrætmalerier, hvor personen selv er fraværende og i stedet beskrives via ophobningen af forskellige genstande.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster