Highlights
Ditlev Blunck, Ungdommen, 1840-45.

Ditlev Blunck, Ungdommen, 1840-45.

Ditlev Blunck (1798-1854), Ungdommen. Fra serien: De fire menneskealdre, 1840-45

Blunck forlod pludselig Danmark i 1841, for aldrig mere at vende tilbage.

Der var nemlig blevet udstedt en såkaldt ”consilia abeundi” mod Blunck. Det vil sige, at en offentlig instans (consilia) råder en person til at forlade (abeundi) landet i en periode. Hvis Blunck var blevet i landet, ville der sandsynligvis være blevet rejst en straffesag imod ham for en eller anden form for seksuel lovovertrædelse, der nok hang sammen med Bluncks homoseksualitet.

Inderlighed

Bluncks malestil er påvirket af ”nazarenere” (efter ”Jesus fra Nazareth”), en gruppe fortrinsvis tyske kunstnere, der ønskede at udtrykke inderlighed i modsætning til den franske kunsts ”udvendighed”. Maleriet er del af en serie på fire, bestilt af Christian 8.

Senest opdateret: 26.apr.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo