Highlights

Georges Braque (1882-1963), Arbres (Træer), 1908

© Georges Braque (1882-1963), Træer, 1908.

Billedet er et af højdepunkterne i en serie landskabelige kompositioner, som Georges Braque malede i l’Estaque i 1908, og som anses for at være de første eksempler på tidlige kubistiske malerier.

Værkets farvevalg
Farven er begrænset til en enkel palet af okker, grønt og gråt og påført med tætte, ensartede penselstrøg. Også motivet er stærkt forenklet. To stiliserede træer, hvis kroner fletter sig sammen øverst i fladen, er billedets hovedmotiv, mens konturen af et hus anes i kompositionens centrum. Hvert element er reduceret til geometriske former, der glider ind over hinanden og antyder rum og volumen, men samtidig fastholdes som en struktur i fladen. Himlen ser man intet af, hvad der bidrager til at modvirke rumeffekten i billedet.

Inspiration fra Cézanne og Picasso

Værkets hovedemne har således ikke meget med det landskabelige motiv at gøre. Det er frem for alt spørgsmålene om, hvordan man rent malerisk sammenkæder planerne i et billede, og hvordan man skaber et billedligt rum uden samtidig at fornægte, at billedet er en flad konstruktion. Det var Paul Cézannes (1839-1906) kunst, der havde ledt Braque på sporet af det intellektuelt prægede maleri, der var lige så meget en logisk som en visuel konstruktion. Senere i 1908 indledte Braque en dialog med Pablo Picasso (1881-1973), der skulle fortsætte til 1914 og føre kubismen gennem flere nye faser.

Senest opdateret: 6.mar.2018
Sideansvarlig: Webmaster
SMK Logo